Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan arbeide med likestilling og likeverd i barnehagen? Erfaringer fra arbeid i barnehager i Hedmark Nina Johannesen – Likestillingssenteret Barnehager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan arbeide med likestilling og likeverd i barnehagen? Erfaringer fra arbeid i barnehager i Hedmark Nina Johannesen – Likestillingssenteret Barnehager."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan arbeide med likestilling og likeverd i barnehagen? Erfaringer fra arbeid i barnehager i Hedmark Nina Johannesen – Likestillingssenteret Barnehager i Stange, Hamar og Engerdal

2 2 Hva skal vi snakke om? •Sentrale føringer •Refleksjoner rundt kjønn •Hva betyr likestilling og likeverd i dag? •Hvorfor arbeide med dette? •Prosjektene •Metoder for refleksjon •Erfaringer fra arbeid i barnehagene Hva har vi lært – fått ut av det?

3 3 Sentrale føringer

4 4 Lov om barnehager § 1 Formål •Barnehagen skal fremme: - demokrati og likestilling - motarbeide alle former for diskriminering

5 5 Rammeplanen Verdigrunnlag 1.1 •Likestilling skal gjenspeiles i pedagogikken •Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn •Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter. •Personalet reflektere

6 6 Temahefte rammeplanen KD TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt

7 7 Temahefte rammeplanen KD TEMAHEFTE om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen Pia Friis

8 8

9 9 Mål 2: Likestilling for fremtiden •Øke bevisstheten om likestilling i barnehage og skole •Fremme likestilling •Motarbeide alle former for diskriminering •20 % menn i barnehager •Jevnere kjønnsbalanse blant studenter

10 10 Tiltak •Tiltak 15 Heve kompetansen om praktisk likestillingsarbeid i barnehagen, slik at arbeidet gjenspeiler rammeplanens verdigrunnlag (KD) •Tiltak 16 Likestillingsteam i alle fylker (KD)

11 11 Refleksjoner rundt kjønn •Biologisk kjønn Født sånn? •Sosialt kjønn Blitt sånn? •Psykologisk kjønn

12 12 Hva har skjedd siden 80 tallet?

13 13

14 14

15 15 Hva betyr likestilling og likeverd i dag? •Handler om gutter og jenter - samme muligheter - varierte aktiviteter •Mange måter å være gutt og jente på

16 16 Hvorfor jobbe med likestilling og likeverd i barnehagen? •Barnehagen viktig •Kjønnsidentitet •Manglende bevissthet og kunnskap om likestilling i barnehagen (Alle teller mer og Nye barnehaver i gamle spor? KD 2010) •Lovfestet •Kjønn bestemmende for våre liv

17 Utviklingsnettverk Jønsrudløkka barnehage, Utsikten barnehage, Drevsjø barnehage, Engerdal barnehage og Sømådal barnehage

18 18 Mål med prosjektet •Bedre kvaliteten på tjenestetilbudet •Heve kunnskapsnivået om likestilling og likeverd •Likestilling - integrert del av pedagogikken •Refleksjon •Hele personalet involveres •Foreldre

19 19 Hvordan har vi arbeidet? •3 felles samlinger kunnskap, erfaringsutveksling •Barnehagene en ressurs for hverandre •Veiledning i den enkelte barnehage •Opplegg for hele personalet •Rapport

20 20 Arbeid i barnehagene •Mål •Problemstilling •Kartlegging •Resultater •Tiltak •Metoder for refleksjon

21 21 Metoder for refleksjon •Spørsmål fra egen barndom (Gender Loops s 12) •Praksisfortellinger •Verdispill


Laste ned ppt "Hvordan arbeide med likestilling og likeverd i barnehagen? Erfaringer fra arbeid i barnehager i Hedmark Nina Johannesen – Likestillingssenteret Barnehager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google