Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt meldingsløft 28.05.08 Seniorrådgiver Ellen Strålberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt meldingsløft 28.05.08 Seniorrådgiver Ellen Strålberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt meldingsløft 28.05.08 Seniorrådgiver Ellen Strålberg

2 | Dagens situasjon Bred enighet om nasjonale mål: elektronisk samhandling er et viktig virkemiddel for helhetlige pasientforløp Samspill-strategi peker ut retning Men utviklingen har gått for tregt de samme målene siden Si@ !-strategien i 2001 Dnlf etterlyser et krafttak for realisering av målene Helseministeren krever at helseforetakene tilbyr elektroniske samhandlingstjenester

3 | Behov for sterkere innsats og nasjonal koordinering Nytten av elektronisk samhandling over helsenettet vil være til stede for partene, gitt at alle de viktigste tjenestene er tilgjengelige elektronisk over helsenettet, og at andelen av de elektroniske meldingene er høye. Per i dag har imidlertid ikke overgangen til helsenett gitt forventede gevinster for legekontorene. Dette skyldes flere ting, bl.a.: Viktige tjenester er ikke tilgjengelige for legekontorene fordi samhandlingspartene ikke har implementert tjenestene fullt ut. Papirforsendelse kan ofte ikke avvikles pga manglende sikkerhet knyttet til at mottaker faktisk mottar elektroniske meldinger, i lesbar form. Det krever bedre koordinering slik at endringer og oppdateringer blir samordnet med alle de aktuelle aktørene.

4 | Samhandlingsprosjekter – alle må ta ansvar på sin side Legekontor Apotek Sykehus NAV IT-systemer Infrastruktur Forsvarlig drift Standarder for samhandling Kompetanse IT-systemer Infrastruktur Forsvarlig drift Standarder for samhandling Kompetanse IT-systemer Infrastruktur Forsvarlig drift Standarder for samhandling Kompetanse IT-systemer Infrastruktur Forsvarlig drift Standarder for samhandling Kompetanse

5 |.. men er det tilstrekkelig? Legekontor Apotek Sykehus NAV

6 |29.03.2015 || 6 Nasjonalt meldingsløft Behov for et nasjonalt løft og en koordinert innsats! Fase 1: Fokus på samhandling mellom: Allmennleger og helseforetak Allmennleger og NAV Og i fase 2: Kommunale pleie- og omsorgstjenester - allmennleger Kommunale pleie- og omsorgstjenester - helseforetak Programmet skal ledes av et sekretariat (Hdir) med ansvar for å følge opp innsatsen hos samhandlingsaktørene. Skal ikke endre eksisterende styringslinjer og ansvarsforhold Programsekretariatet skal koordinere innsatsen hos aktørene, understøtte at nødvendig samarbeid skjer, bidra til å løse problemer, følge utviklingen mm.

7 | Meldingsløft, e-resept og alle andre samhandlingsløsninger… legekontor sykehus Samme standard samtidig Infrastruktur, EPJ kommunikasjonsløsning Meldinger, innhold Samhandlingsarkitektur (ebXML, PKI..) Arbeidsflyt, rutiner, kompetanse Infrastruktur, EPJ kommunikasjonsløsning Meldinger, innhold Samhandlingsarkitektur (ebXML, PKI..) Arbeidsflyt, rutiner, kompetanse Meldingsløftet må se på helheten Felles fungerende rutiner

8 | Status Programdirektiv utarbeides Program som omfatter flere prosjekt RHF, NAV, Allmennlege Adressekatalog, Standardisering Organisering Styringsgruppe, Koordineringsgruppe, Arbeidsgruppe Regionale delprosjekt Tilskuddsmidler for å ivareta et overordnet og koordinerende ansvar for samhandlingskjeden (HF – legekontor) ELIN-a Dialog med Legeforeningen


Laste ned ppt "Nasjonalt meldingsløft 28.05.08 Seniorrådgiver Ellen Strålberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google