Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er sertifisering viktig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er sertifisering viktig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er sertifisering viktig?
ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

2 Kvalitet ved elektronisk samhandling
Hvordan få systemer til å snakke sammen? Standardisering av innhold Felles begrepsapparat Felles forståelse av hva som skal gjøres Lik implementering Annebeth Askevold

3 Historikk og omfang Test- og godkjenningsordningen er forankret i den statlige strategien 2007, hvor det inngår i strategi for å konsolidere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling. Etablert i regi av SSP og Nasjonal IKT i 2004 med KITH som ansvarlig for forvaltning av ordningen. 1 ansatt hos KITH er sertifiserte testere (ISTQB) (var to i 2010) Magnus Alsaker

4 Dagens sertifiseringsordning
Testserver, Valideringsfiler for automatisk testing av xml-filer i henhold til standard Sjekk av syntaks Sjekk av semantikk ebXML Akseptansetester og godkjenning av xml-meldingsstandarder Visningsfiler for meldinger Meldingshjelp Arbeidsmøter med sektoren Besøk hos leverandør og nettbasert gjennomgang Testserver, eksempel på typiske kontroller er: * Om data eksisterer * Om elementer/attributter eksisterer * Sammenheng mellom data * Verdier av data * Syntaks av data * Avhengigheter * Informasjon om lovlige verdier og kombinasjoner Akseptansetester Akseptansetestene skal sikre at meldinger er implementert på korrekt måte i forhold til gjeldende meldingsbeskrivelse (standard). Akseptansetestene med eksempler fylles ut av leverandørene og sendes inn til KITH for godkjenning. Det kan utvikles akseptansetester både for sending og mottak av en melding.

5 Fokus de senere årene i standardiseringen har vært:
Utbredelse av etablerte standarder gjennom Meldingsløftet: Pilotering og utvikling hos de aktørene som ikke har gjort dette enda Test og godkjenning av leverandører og HF Utbredelse: Støtte og veiledning i regionale og lokale ”utrullingsprosjekter” Revisjon og forbedringer av meldingsdokumentasjonen (oppdatert informasjon på web) E-resept (bistand til programkontoret) Magnus Alsaker

6 ELIN-k har gjennomgått hele løpet Fase 1
Erfaringer fra pilotering medførte revisjon av standarden Erfaringsseminar blant piloter som prioriterte feil/mangler/forenklinger Innføringen ble gjort sammen med oppstart av Fase 2 Leverandørene henger etter Fase 2 Erfaringer fra pilotering medfører justeringer som kommer og varsles i hht nasjonale datoer Ingen kritiske feil – løsningen kan breddes

7 7. Test og godkjenning Godkjenninger av løsninger gjennomføres ved at leverandøren gjennomfører en akseptansetest og sender resultater og en egenerklæring til KITH. KITH gjennomgår innsendt materiale og vurderer om systemet kan godkjennes Funksjonelle krav er delvis innarbeidet i egenerklæringen og krav om innsending av skjermbilder Tilbyr interaktiv gjennomgang ved besøk hos leverandør eller nettbasert gjennomgang Implementerte løsninger godkjennes av KITH og resultatet publiseres på KITHs web på

8 Status godkjenninger PLO-meldinger
Annebeth Askevold

9 Status godkjenning dialogmelding
Annebeth Askevold

10 Sertifisering har mange krysspunkter
Sende og motta melding Nasjonal meldingsstandard Felles visning Adressering ELIN-k Meldings løftet Nasjonal Samhandlings-arkitektur Retningslinjer for bruk XML syntaks Kodeverk Annebeth Askevold

11

12 Godkjenning/sertifisering - informasjonsutveksling
TESTING (hos leverandør/ kunde) SERTIFISERING Brukbarhets- testing Presentasjon/brukbarhet Funksjonelle- tester Funksjonalitet ELIN-k Test- og godkjenning Test av melding (Testserver) Innholdsstandarder (meldinger) Test av kommunikasjon (Testserver) Kommunikasjonsløsning (forløp) Magnus Alsaker

13 ELIN-k Felles leverandørtest Gjennomført 15. oktober 2008
Deltakere: 5 leverandører, 5 pilotkommuner og ELIN-k Formål: Gjennomføre reelle testforløp mellom systemene Utfordringer Tekniske utfordringer med e-postoppsett For mange tester planlagt For kort tid til faglig testing av meldingene Erfaringer Nyttig å se systemene ”live” – nyttig å komme sammen Gjenspeiler litt av kompleksiteten i et samhandlingsprosjekt. Alle er avhengig av alle, og må gå i takt for at målene skal nåes. Mange gode innspill fra leverandører og piloter underveis Nye kontakter ble knyttet.

14 Erfaringer fra ELIN-k Utnytte tverrfaglig kompetanse Tett oppfølging
KITH Akseptansetester ELIN-k Funksjonelle krav Brukere Funkjsonelle Og brukerkrav Leverandører Tekniske løsninger Utnytte tverrfaglig kompetanse Tett oppfølging Brukererfaringer Leverandører Alle like viktige brikker Annebeth Askevold

15 ELIN-k Ordinær godkjenning gjennom sertifiseringsordningen
Funksjonell gjennomgang hos den enkelte leverandør sammen med piloter på begge sider Liste med mangler sendes EPJ-leverandør med prioritering Leverandør må returnere liste med datoer for når dette skal være på plass Oppfølging må skje som en del av sertifiseringsordningen etter at ELIN-k er avsluttet DIPS tilbyr piloter å teste EPJ før ferdigstilling Brukere kan påvirke løsningen – bedre løsninger? Annebeth Askevold

16 Noen mangler som er fanget opp
Dialogtre Dette fanges ikke opp av ordinære akseptansetester KITH vil utarbeide tester som fanger dette opp Forløpstesting vil bidra til å synliggjøre denne typen mangler Kopimottaker Både sending og mottak av kopimottaker er mangelfull HER-id Vært nasjonalt krav, sykehusleverandører kan ikke benytte HER-id Annebeth Askevold

17 Samhandling krever samtidighet
Annebeth Askevold

18 Takk for oppmerksomheten! Takk for oppmerksomheten!
KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim Tel Fax KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim Tel Fax KITH AS Postboks 6285 Sluppen 7489 Trondheim Tel Fax Annebeth Askevold Kina prosjektmøte / Jim J. Yang


Laste ned ppt "Er sertifisering viktig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google