Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kith.no ~samhandling for helse og velferd Er sertifisering viktig? ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kith.no ~samhandling for helse og velferd Er sertifisering viktig? ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kith.no ~samhandling for helse og velferd Er sertifisering viktig? ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

2 ~samhandling for helse og velferd Kvalitet ved elektronisk samhandling Hvordan få systemer til å snakke sammen? –Standardisering av innhold –Felles begrepsapparat –Felles forståelse av hva som skal gjøres –Lik implementering Annebeth Askevold

3 ~samhandling for helse og velferd Historikk og omfang Test- og godkjenningsordningen er forankret i den statlige strategien S@mspill 2007, hvor det inngår i strategi for å konsolidere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling. Etablert i regi av SSP og Nasjonal IKT i 2004 med KITH som ansvarlig for forvaltning av ordningen. 1 ansatt hos KITH er sertifiserte testere (ISTQB) (var to i 2010) Magnus Alsaker

4 ~samhandling for helse og velferd Testserver, http://testserver.kith.nohttp://testserver.kith.no –Valideringsfiler for automatisk testing av xml-filer i henhold til standard –Sjekk av syntaks –Sjekk av semantikk –ebXML Akseptansetester og godkjenning av xml- meldingsstandarder Visningsfiler for meldinger Meldingshjelp (meldingshjelp@kith.no)meldingshjelp@kith.no Arbeidsmøter med sektoren Besøk hos leverandør og nettbasert gjennomgang Dagens sertifiseringsordning

5 ~samhandling for helse og velferd Magnus Alsaker Fokus de senere årene i standardiseringen har vært: – Utbredelse av etablerte standarder gjennom Meldingsløftet: Pilotering og utvikling hos de aktørene som ikke har gjort dette enda Test og godkjenning av leverandører og HF Utbredelse: Støtte og veiledning i regionale og lokale ”utrullingsprosjekter” Revisjon og forbedringer av meldingsdokumentasjonen (oppdatert informasjon på web) – E-resept (bistand til programkontoret)

6 ~samhandling for helse og velferd ELIN-k har gjennomgått hele løpet Fase 1 – Erfaringer fra pilotering medførte revisjon av standarden – Erfaringsseminar blant piloter som prioriterte feil/mangler/forenklinger – Innføringen ble gjort sammen med oppstart av Fase 2 – Leverandørene henger etter Fase 2 – Erfaringer fra pilotering medfører justeringer som kommer og varsles i hht nasjonale datoer – Ingen kritiske feil – løsningen kan breddes

7 ~samhandling for helse og velferd 7. Test og godkjenning Godkjenninger av løsninger gjennomføres ved at leverandøren gjennomfører en akseptansetest og sender resultater og en egenerklæring til KITH. KITH gjennomgår innsendt materiale og vurderer om systemet kan godkjennes Funksjonelle krav er delvis innarbeidet i egenerklæringen og krav om innsending av skjermbilder Tilbyr interaktiv gjennomgang ved besøk hos leverandør eller nettbasert gjennomgang Implementerte løsninger godkjennes av KITH og resultatet publiseres på KITHs web på www.kith.no/godkjenninger www.kith.no/godkjenninger

8 ~samhandling for helse og velferd Status godkjenninger PLO-meldinger Annebeth Askevold

9 ~samhandling for helse og velferd Status godkjenning dialogmelding Annebeth Askevold

10 ~samhandling for helse og velferd Annebeth Askevold Sertifisering har mange krysspunkter Sende og motta melding Nasjonal meldingsstandard Felles visning AdresseringELIN-k Meldings løftet Nasjonal Samhandlings- arkitektur Retningslinjer for bruk XML syntaksKodeverk

11 ~samhandling for helse og velferd

12 Innholdsstandarder (meldinger) Kommunikasjonsløsning (forløp) Funksjonalitet Presentasjon/brukbarhet TESTING (hos leverandør/ kunde) SERTIFISERING ELIN-k Brukbarhets- testing Funksjonelle- tester Test av melding (Testserver) Test av kommunikasjon (Testserver) Test- og godkjenning Godkjenning/sertifisering - informasjonsutveksling Magnus Alsaker

13 ~samhandling for helse og velferd ELIN-k Felles leverandørtest Gjennomført 15. oktober 2008 Deltakere: 5 leverandører, 5 pilotkommuner og ELIN-k Formål: –Gjennomføre reelle testforløp mellom systemene Utfordringer –Tekniske utfordringer med e-postoppsett –For mange tester planlagt –For kort tid til faglig testing av meldingene Erfaringer –Nyttig å se systemene ”live” – nyttig å komme sammen –Gjenspeiler litt av kompleksiteten i et samhandlingsprosjekt. –Alle er avhengig av alle, og må gå i takt for at målene skal nåes. –Mange gode innspill fra leverandører og piloter underveis –Nye kontakter ble knyttet.

14 ~samhandling for helse og velferd Erfaringer fra ELIN-k Utnytte tverrfaglig kompetanse –Tett oppfølging –Brukererfaringer –Leverandører –Alle like viktige brikker Annebeth Askevold KITH Akseptansetester ELIN-k Funksjonelle krav Brukere Funkjsonelle Og brukerkrav Leverandører Tekniske løsninger

15 ~samhandling for helse og velferd ELIN-k Ordinær godkjenning gjennom sertifiseringsordningen Funksjonell gjennomgang hos den enkelte leverandør sammen med piloter på begge sider Liste med mangler sendes EPJ-leverandør med prioritering –Leverandør må returnere liste med datoer for når dette skal være på plass –Oppfølging må skje som en del av sertifiseringsordningen etter at ELIN-k er avsluttet DIPS tilbyr piloter å teste EPJ før ferdigstilling – Brukere kan påvirke løsningen – bedre løsninger? Annebeth Askevold

16 ~samhandling for helse og velferd Noen mangler som er fanget opp Dialogtre –Dette fanges ikke opp av ordinære akseptansetester –KITH vil utarbeide tester som fanger dette opp –Forløpstesting vil bidra til å synliggjøre denne typen mangler Kopimottaker –Både sending og mottak av kopimottaker er mangelfull HER-id –Vært nasjonalt krav, sykehusleverandører kan ikke benytte HER-id Annebeth Askevold

17 ~samhandling for helse og velferd Samhandling krever samtidighet Annebeth Askevold

18 ~samhandling for helse og velferd Annebeth Askevold Takk for oppmerksomheten! KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim firmapost@kith.no www.kith.no Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11 www.kith.no Kina prosjektmøte 2010-06-22 / Jim J. Yang Takk for oppmerksomheten! KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim firmapost@kith.no www.kith.no Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11 www.kith.no KITH AS Postboks 6285 Sluppen 7489 Trondheim firmapost@kith.no www.kith.no Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11


Laste ned ppt "Www.kith.no ~samhandling for helse og velferd Er sertifisering viktig? ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google