Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for infeksjonsovervåking

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for infeksjonsovervåking"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for infeksjonsovervåking
Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre Smittteverndagene 4. juni 2009 Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Innhold Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner – litt historikk og resultater Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) Nytt! Norsk overvåkingssystem for infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIAS) Nytt!

3 Dagens prevalensundersøkelser
To nasjonale prevalensdager årlig (2002) Registrerer: Nedre luftveisinfeksjoner Urinveisinfeksjoner Hudinfeksjoner Postoperative sårinfeksjoner Ca 30% av institusjonene, 50% av beboere deltar Web-basert database siden 2004 Helseinstitusjoner kan ta ut egne rapporter Nasjonale rapporter fra FHI (MSIS og web)

4

5 Helseinstitusjoner for eldre, høst 2008

6 Kort demonstrasjon av webverktøyet

7

8

9 Fylke

10 Antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre
Få studier om antibiotikabruk Omfang Hvilke midler brukes? Hensiktsmessig valg i forhold til aktuell infeksjon? Dosering og behandlingsvarighet?

11 Konsekvenser av unødvendig antibiotikabruk
For den enkelte pasient Bivirkninger Seleksjon av resistente mikrober Interaksjoner med andre legemidler For institusjon Kostnader For samfunnet Resistensutvikling

12 Store forskjeller i antibiotikabruk i sykehjem
Large variation in antibacterial use among Norwegian nursing homes. Blix, HS. Scand J Infect Dis 39 (2007):

13 Folkehelseinstituttets oppdrag
..utvikle nasjonal mal for overvåking av antibiotikabruk i sykehjem.. ..støtte de enkelte sykehjem i deres antibiotikaovervåking.. ..bidra med data til europeisk antibiotikastatistikk.. ..etablere et system for insidensovervåking av infeksjoner i sykehjem med frivillig innrapportering nasjonalt..

14 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Utgitt oktober 2008 Kapittel om antibiotika-behandling i sykehjem Revideres hvert 2. år Trykt utgave Nettversjon finnes bl.a. på Retningslinjer Infeksjon

15 Revidert og utvidet prevalensmal
Høsten 2009 ?

16 Revidert prevalensmal
Del 1 Infeksjonsregistrering Basert på nåværende mal Hva er nytt? Nytt definisjonssett (McGeer 1991) Flere infeksjonstyper kan overvåkes (for eksempel gastroenteritt, primær blodbaneinfeksjon etc.) Forbedret web-database

17 Revidert prevalensmal
Del 1 Infeksjonsregistrering Del 2 Antibiotikaregistrering Basert på nåværende mal Ny! Hva er nytt? Nytt definisjonssett (McGeer 1991) Flere infeksjonstyper kan overvåkes (for eksempel gastroenteritt, primær blodbaneinfeksjon etc.) Forbedret web-database For all systemisk antibiotika registreres (på individnivå): Indikasjon Produktnavn Døgndose Adm. måte

18

19 Eksempler på rapporter til sykehjemmene

20

21

22

23 Empirisk behandling (terapi): Alternativer: Etter dyrkningssvar:
Infeksjonstype: Empirisk behandling (terapi): Alternativer: Etter dyrkningssvar: Profylakse: Nedre luftveis-infeksjon (pneumoni) Fenoksymetylpenicillin Doksycyklin (pencillinallergi el. svelgvansker) Amoksicillin Erytromycin Klaritromycin Azitromycin Ved pneumoni kort etter sykehusopphold eller påvist resistens mot første- og andrevalgene: Trimetoprim-sulfametoksazol eller Ciprofloksacin (Nedre) urinveis-infeksjon Pivmecillinam Trimetoprim Nitrofurantoin Ved resistens eller intoleranse mot førstehåndsmidler: Ciprofloksacin Ofloksacin Velg antibiotika ut fra mikrobe og resistensforhold. Kjent følsomhet for ampicillin (S eller I): Amoksicillin Kjent følsomhet for cefaleksin (S eller I): Cefaleksin Metenamin-hippurat Øvre urinveis-infeksjon Trimetoprim-sulfametoksazol Ciprofloksacin Hud- og sårinfeksjoner Dikloksacillin Klindamycin (penicillinallergi) Tabellen er basert på Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2008, i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin. Kvalitetssikret av Sabine Ruths (ASP).

24 Bruk av data Undervisning i helseinstitusjonen
Gjennomgang av antibiotikapraksis Må være synlig for legene / ledelsen Forskning Informasjon til helsemyndigheter Europeiske overvåkingsnettverk (ESAC) Rapporter på web og MSIS Vi gir nasjonale tall, ingenting publiseres på sykehus/kommunenivå. (Bare for sykehus) Kvalitetsindikator: vanskelig å sammenligne tall mellom sykehus. Men kan være med på å sette fokus på infeksjonskontroll hos myndighetene.

25 Norsk overvåkingssystem for infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIAS) - insidensregistrering

26 Hva er NOIAS? Kontinuerlig registrering av infeksjoner og systemisk antibiotikabruk Pilot gjennomført våren 2008 (Oslo og Førde) Tilbud til utvalgte sykehjem i løpet av 2009?

27 Hvorfor gjøre insidensovervåking av infeksjoner og antibiotikabruk?
Mer presist og mindre utsatt for tilfeldig variasjon enn prevalensmetoden Optimalisere antibiotikabruk Oppdage og redusere infeksjoner/utbrudd Dokumentere kvalitet av opphold og behandling Utgangspunkt for jevnlige avdelingsmøter i institusjonen med gjennomgang av smittevernrutiner, prosedyrer og antibiotikapraksis

28 Hva skal registreres? Urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner og hudinfeksjoner All systemisk antibiotikabruk

29 Fremgangsmåte når overvåkingsperioden starter
Tre definerte perioder per år à fire måneder Beboere som utvikler infeksjon og/eller får systemiske antibiotika registreres fortløpende på et skjema (lege/sykepleier) Når overvåkingsperioden er over, summeres data og leveres avidentifisert til FHI via internett FHI analyserer data for bruk lokalt og nasjonalt

30 Eksempler på utfylling av skjema (1a)
Herr Hansen har vært langvarig innlagt i sykehjem, og utvikler tegn på hudinfeksjon med pussdannelse i et sår på venstre ankel med hevelse, rødhet og smerte. Temp 39ºC. Han sees på av sykehjemslegen dagen etter og settes på Ery-max kpsl. 250 mg x 4 i 10 dager.

31 Eksempel 1a

32 Eksempler på utfylling av skjema (1b)
Etter 7 dager er såret fremdeles betent og mikrobiologisk prøvesvar gjør at lege velger å skifte til Diclocil kpsl. 500 mg x 4 med behandlingsvarighet 10 dager.

33 Eksempel 1b

34 Eksempler på rapporter fra NOIAS
Hvem forskriver antibiotika i norske sykehjem? (sykehjemslege, legevaktslege..) Gjennomsnittlig døgndose for fenoksymetylpenicillin på indikasjonen nedre luftveisinfeksjon?

35 Samarbeidspartnere Avd. for infeksjonsovervåking (FHI)
Avd. for legemiddelepidemiologi (Hege Salvesen Blix, FHI) Antibiotikasenteret for primærmedisin (Sabine Ruths, Morten Lindbæk m.fl) Kompetansesenter for rasjonell antibiotikabruk i Helse Sør-Øst (Jon Birger Haug)

36 Oppsummering antibiotikaovervåking
Antibiotikaovervåking er svært nyttig for det enkelte sykehjem/lege. Praksis i samsvar med nasjonale anbefalinger? Begrense resistensutvikling Begrense bivirkninger og polyfarmasi Fokus på antibiotikabruk i helseinstitusjoner i Nasjonalt strategidokument (2008) FHI legger opp til enkel gjennomføring med god datakvalitet Kan på sikt gjennomføres som: del 2 i prevalensundersøkelsene (PIAH) insidensregistrering (NOIAS)


Laste ned ppt "Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for infeksjonsovervåking"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google