Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre Smittteverndagene 4. juni 2009 Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre Smittteverndagene 4. juni 2009 Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre Smittteverndagene 4. juni 2009 Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Innhold Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner – litt historikk og resultater Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) Nytt! Norsk overvåkingssystem for infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIAS) Nytt!

3 Dagens prevalensundersøkelser To nasjonale prevalensdager årlig (2002) Registrerer: –Nedre luftveisinfeksjoner –Urinveisinfeksjoner –Hudinfeksjoner –Postoperative sårinfeksjoner Ca 30% av institusjonene, 50% av beboere deltar Web-basert database siden 2004 Helseinstitusjoner kan ta ut egne rapporter Nasjonale rapporter fra FHI (MSIS og web)

4

5 Helseinstitusjoner for eldre, høst 2008

6 Kort demonstrasjon av webverktøyet www.fhi.no/prevalens

7

8

9 Fylke

10 Antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre Få studier om antibiotikabruk Omfang Hvilke midler brukes? Hensiktsmessig valg i forhold til aktuell infeksjon? Dosering og behandlingsvarighet?

11 Konsekvenser av unødvendig antibiotikabruk For den enkelte pasient Bivirkninger Seleksjon av resistente mikrober Interaksjoner med andre legemidler For institusjon Seleksjon av resistente mikrober Kostnader For samfunnet Resistensutvikling Kostnader

12 Store forskjeller i antibiotikabruk i sykehjem Large variation in antibacterial use among Norwegian nursing homes. Blix, HS. Scand J Infect Dis 39 (2007): 536-41

13 Folkehelseinstituttets oppdrag..utvikle nasjonal mal for overvåking av antibiotikabruk i sykehjem....støtte de enkelte sykehjem i deres antibiotikaovervåking....bidra med data til europeisk antibiotikastatistikk....etablere et system for insidensovervåking av infeksjoner i sykehjem med frivillig innrapportering nasjonalt..

14 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Utgitt oktober 2008 Kapittel om antibiotika- behandling i sykehjem Revideres hvert 2. år Trykt utgave Nettversjon finnes bl.a. på –www.helsebiblioteket.nowww.helsebiblioteket.no  Retningslinjer  Infeksjon

15 Revidert og utvidet prevalensmal Høsten 2009 ?

16 Del 1 Infeksjonsregistrering Hva er nytt? Nytt definisjonssett (McGeer 1991) Flere infeksjonstyper kan overvåkes (for eksempel gastroenteritt, primær blodbaneinfeksjon etc.) Forbedret web-database Basert på nåværende mal Revidert prevalensmal

17 Del 1 Infeksjonsregistrering Hva er nytt? Nytt definisjonssett (McGeer 1991) Flere infeksjonstyper kan overvåkes (for eksempel gastroenteritt, primær blodbaneinfeksjon etc.) Forbedret web-database Basert på nåværende mal Del 2 Antibiotikaregistrering For all systemisk antibiotika registreres (på individnivå): Indikasjon Produktnavn Døgndose Adm. måte Ny! Revidert prevalensmal

18

19 Eksempler på rapporter til sykehjemmene

20

21

22

23 Infeksjonstype: Empirisk behandling (terapi):Alternativer:Etter dyrkningssvar:Profylakse: Nedre luftveis- infeksjon (pneumoni)Fenoksymetylpenicillin Doksycyklin (pencillinallergi el. svelgvansker) Amoksicillin Erytromycin Klaritromycin Azitromycin Ved pneumoni kort etter sykehusopphold eller påvist resistens mot første- og andrevalgene: Trimetoprim- sulfametoksazol eller Ciprofloksacin (Nedre) urinveis- infeksjon Pivmecillinam Trimetoprim Nitrofurantoin Ved resistens eller intoleranse mot førstehåndsmidl er: Ciprofloksacin Ofloksacin Velg antibiotika ut fra mikrobe og resistensforhold. Kjent følsomhet for ampicillin (S eller I): Amoksicillin Kjent følsomhet for cefaleksin (S eller I): Cefaleksin Metenamin-hippurat Trimetoprim Nitrofurantoin Øvre urinveis- infeksjon Pivmecillinam Trimetoprim- sulfametoksazol Ciprofloksacin Ofloksacin Hud- og sårinfeksjonerDikloksacillin Klindamycin (penicillinallergi) Velg antibiotika ut fra mikrobe og resistensforhold. Tabellen er basert på Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2008, i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin. Kvalitetssikret av Sabine Ruths (ASP).

24 Bruk av data Undervisning i helseinstitusjonen Gjennomgang av antibiotikapraksis Må være synlig for legene / ledelsen Forskning Informasjon til helsemyndigheter Europeiske overvåkingsnettverk (ESAC)

25 Norsk overvåkingssystem for infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIAS) - insidensregistrering

26 Hva er NOIAS? Kontinuerlig registrering av infeksjoner og systemisk antibiotikabruk Pilot gjennomført våren 2008 (Oslo og Førde) Tilbud til utvalgte sykehjem i løpet av 2009?

27 Hvorfor gjøre insidensovervåking av infeksjoner og antibiotikabruk? Mer presist og mindre utsatt for tilfeldig variasjon enn prevalensmetoden Optimalisere antibiotikabruk Oppdage og redusere infeksjoner/utbrudd Dokumentere kvalitet av opphold og behandling Utgangspunkt for jevnlige avdelingsmøter i institusjonen med gjennomgang av smittevernrutiner, prosedyrer og antibiotikapraksis

28 Hva skal registreres? Urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner og hudinfeksjoner All systemisk antibiotikabruk

29 Fremgangsmåte når overvåkingsperioden starter 1.Tre definerte perioder per år à fire måneder 2.Beboere som utvikler infeksjon og/eller får systemiske antibiotika registreres fortløpende på et skjema (lege/sykepleier) 3.Når overvåkingsperioden er over, summeres data og leveres avidentifisert til FHI via internett 4.FHI analyserer data for bruk lokalt og nasjonalt

30 Eksempler på utfylling av skjema (1a) Herr Hansen har vært langvarig innlagt i sykehjem, og utvikler 16.10.08 tegn på hudinfeksjon med pussdannelse i et sår på venstre ankel med hevelse, rødhet og smerte. Temp 39ºC. Han sees på av sykehjemslegen dagen etter og settes på Ery-max kpsl. 250 mg x 4 i 10 dager.

31 Eksempel 1a

32 Eksempler på utfylling av skjema (1b) Etter 7 dager er såret fremdeles betent og mikrobiologisk prøvesvar gjør at lege velger å skifte til Diclocil kpsl. 500 mg x 4 med behandlingsvarighet 10 dager.

33 Eksempel 1b

34 Eksempler på rapporter fra NOIAS Hvem forskriver antibiotika i norske sykehjem? (sykehjemslege, legevaktslege..) Gjennomsnittlig døgndose for fenoksymetylpenicillin på indikasjonen nedre luftveisinfeksjon?

35 Samarbeidspartnere Avd. for infeksjonsovervåking (FHI) Avd. for legemiddelepidemiologi (Hege Salvesen Blix, FHI) Antibiotikasenteret for primærmedisin (Sabine Ruths, Morten Lindbæk m.fl) Kompetansesenter for rasjonell antibiotikabruk i Helse Sør-Øst (Jon Birger Haug)

36 Oppsummering antibiotikaovervåking Antibiotikaovervåking er svært nyttig for det enkelte sykehjem/lege. –Praksis i samsvar med nasjonale anbefalinger? –Begrense resistensutvikling –Begrense bivirkninger og polyfarmasi Fokus på antibiotikabruk i helseinstitusjoner i Nasjonalt strategidokument (2008) FHI legger opp til enkel gjennomføring med god datakvalitet Kan på sikt gjennomføres som: –del 2 i prevalensundersøkelsene (PIAH) –insidensregistrering (NOIAS)


Laste ned ppt "Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre Smittteverndagene 4. juni 2009 Anja Ramberg Sæther (rådgiver) Avdeling for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google