Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 1 Antibiotikabruk i sykehjem Innlegg på smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten Kjellaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 1 Antibiotikabruk i sykehjem Innlegg på smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten Kjellaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 1 Antibiotikabruk i sykehjem Innlegg på smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten Kjellaug Enoksen Spesialist i infeksjonssykdommer Seksjonsoverlege UNN-Tromsø

2 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 2 Disposisjon •Generelt om sykehjem •Generelt om sykehjemspasienten •Vanligste infeksjoner •Valg av antibiotika •Mikrobiologisk prøvetaking

3 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 3 Sykehjemspasient- person over 70 år som bor i sykehjem. Differensierte sykehjemsplasser- organisering av sykehjemsavdelinger for ulike pasientgrupper •ut fra funksjonsnivå fysisk og mentalt •faste- eller korttidsplasser

4 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 4 Sykehjemspasienten 40000 institusjonsplasser for eldre i Norge Tid for opphold i fast plass går ned Gjennomsnittalder mellom 85 og 90 år Kvinner 70% av de i fast plass Lik kjønnsfordeling i korttidsplass 75-80% har mental svikt

5 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 5 •Pasienter i sykehjem har varig svekkelse som gir døgnkontinuerlig hjelpebehov. •Pasienten har fysiologiske forandringer på grunn av alder. •Økende alder gir økt risiko for infeksjon. •Konsekvensen av en infeksjon mer alvorlig •Raskt innsatt behandling gir raskere bedring og mindre senplager. •Bruk av legemidler kan gi interaksjon.

6 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 6 Infeksjoner Infeksjoner i sykehjem er hyppige Infeksjoner kan være alvorlige eller livstruende. Bakterielle infeksjoner kan ofte behandles. Atypisk sykdomspresentasjon er vanlig ved infeksjoner hos sykehjemspasienter.

7 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 7 Antibiotikabruk Antibiotika er blant de mest brukte legemidler i sykehjem. Flere studier har vist at det er utstrakt feilbruk. Unødvendig eller feil bruk av antibiotika kan gi bivirkninger hos den enkelte pasient Unødvendig eller feil bruk av antibiotika er uheldig mtp resistensutvikling.

8 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 8 Legemidler som gir svekket infeksjonsforsvar Cytostatika Steroider NSAID Immunmodulerende midler Neuroleptika Benzodiacepiner

9 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 9 Sykdommer som gir svekket infeksjonsforsvar Sukkersyke Demens med ernæringssvikt Kreft KOLS Hjerneslag Sirkulasjonsforstyrrelser med hudsår Nyresvikt Rheumatiske lidelser

10 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 10 Bemanning i sykehjem BK Pleiefaktor 0,80 Sykepleiere 20% Hjelpepleiere, omsorgs-/fagarbeidere 60% Pleieassistenter 20% Sykehjemsleger deltid 5-20% og heltid Et legeårsverk på 86 institusjonssenger Andre: fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør

11 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 11 Sykehjemmenes utforming Fra behandlingsinstitusjon med flersengsrom Til ”privat” hjem med ensengsrom Fra storavdelinger med 25-30 plasser Til bogrupper med 8-12 plasser

12 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 12 Infeksjoner i sykehjem Bakterielle infeksjoner - 3 på topp 1.Urinveisinfeksjon 2.Nedre luftveisinfeksjon 3.Hud/sårinfeksjon

13 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 13 Generelt •Å forebygge er bedre enn å behandle. •Mobilisering •Unngå aspirasjon •Unngå bruk av permanent kateter •Obs urinretensjon •Vaksinasjon mot influensa og pneumokokkpneumonie

14 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 14 Antibiotikabehandling - indikasjon •Bakteriell infeksjon •Infeksjonstegn – calor, dolor, tumor, rubor, functio laesa •Lokalbehandling ikke tilstrekkelig

15 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 15 Nedre luftveisinfeksjon •Agens - streptokokkus pneumonie - gram-negative stavbakterier - stafylokokkus aureus - anaerobe bakterier

16 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 16 Urinveisinfeksjoner •Urinveier nedre og øvre - e-coli - andre gram negative tarmbakterier - enterokokker

17 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 17 Hudinfeksjon •overfladisk/ulcus cruris - stafylokokk - streptokokk - sopp/candida •dyp - stafylokokk - streptokokk •abscess - stafylokokk - streptokokkus milleri - polymikrobielle/anaereober

18 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 18 Valg av antibiotika •Bakterien må være følsom for legemidlet •Det må ikke være utviklet resistens. •Det må ikke være stor fare for resistensutvikling. •Legemidlet må nå fram til der det er pågående infeksjon. •Bakteriologisk prøve må sikres før behandling- målrettet antibiotikabruk

19 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 19 Valg av antibiotika forts. Smalspektret Lang holdbarhet Lav pris – LIS-avtalen i kommunen? Ved indikasjon for særlig dyre medikamenter avklar med institusjonsstyrer

20 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 20 Valg av antibiotika forts •Stafylokokk kloxacillin, clindamycin •Streptokokk penicillin, clindamycin, makrolid •Pneumokokk penicillin, ampicillin, makrolid

21 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 21 Valg av antibiotika forts. •Moraxella catharalis ampicillin •Gram-negative stavbakterier ampicillin, kinolon •Pseudomnas aeruginosa systemisk behandling er spesialist oppgave

22 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 22 Valg av antibiotika forts. •E-coli mecillinam, ampicillin, kinolon •Enterokokk ampicillin •Sopp svelg – mykostatin, diflukan genitalia - diflukan

23 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 23 Mikrobiologisk prøvetaking Prøve skal tas på klinisk mistanke om infeksjon Urin dyrkning Urin antigentester Ekspektorat Soppdyrkning fra munn/svelg Dyrkning fra hudsår Aspirat fra abscesser Blodkultur Serologi

24 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 24 Mikrobiologisk prøvetaking forts. Prøvematerialet må være representativt. Remissen skal inneholde følgende: Prøvemateriale og lokalisasjon. Prøvetakingsdato. Gode kliniske opplysninger. Antibiotikakurer, pågående eller nylig avsluttede. Kateterbruk eller andre fremmedlegemer.

25 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 25 Antibiotika lager i sykehjem •Penicillin •Amoxillin •Mecillinam •Trimetoprim •Trimetoprimsulfa •Kinolon •Clindamycin •Tetracyclin •Makrolid •Metronidazol

26 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 26 Antibiotika lager forts. Tilstreb hvert legemiddel i tablett form og mikstur. Unngå ulike styrker. Sørg for opplæring av pleiepersonell om legemidler og matinntak.

27 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 27 Oppsummering 1.Sykehjemspasienter har ofte atypisk sykdomspresentasjon. 2.Mikrobiologiske prøver skal tas når det er klinisk mistanke om infeksjon. 3.Prøven må tas og forsendes på riktig måte. Remissen må være utfylt. 4.Sykehjemmet bør ha et basislager med smalspektrede antibiotikum.

28 27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 28 Anbefalt oppslagsverk •IK-2693 Antibiotika i allmennpraksis. Statens helsetilsyn •www.interaksjoner.no


Laste ned ppt "27.09.2007Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten 1 Antibiotikabruk i sykehjem Innlegg på smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten Kjellaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google