Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskartet for barnehager og skoler i Sørum Hva kjennetegner kvalitet i barnehagene og skolene i Sørum?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskartet for barnehager og skoler i Sørum Hva kjennetegner kvalitet i barnehagene og skolene i Sørum?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskartet for barnehager og skoler i Sørum Hva kjennetegner kvalitet i barnehagene og skolene i Sørum?

2 Akershus fylkeskommmune n page_id=1288 page_id=1288 n page_id=1295 page_id=1295

3 Kvalitetsportalen Oslo n ommune.no/kvalitetsportalen-oslo/ ommune.no/kvalitetsportalen-oslo/ n joner_grunnskoler.doc joner_grunnskoler.doc

4 Kvalitetskartet Sørum Øke læringsresultatene i skolene Med mål om å øke elevenes læringsresultater i skolen utvikles det et eget kvalitetskart for grunnopplæringa i Sørumskolen. Som en del av dette arbeidet, og for å sikre bredere involvering i arbeidet, skal det avholdes møter mellom politikere, skoleledelsen, foreldregrupper, lærere og elever. Administrasjonens foreslåtte fokusområder og resultatindikatorer innarbeides i kvalitetskartet. 1.Tertial 2008 Faglig vurdering/status: Det er innkalt til møte for å planlegge arbeidet med kvalitetskartet. Arbeidet vil bli samordnet med Kvalitetskommuneprogrammet og prosjektet ”Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum kommune”.

5 Målsettinger i prosjektet Helhetlig barnehage og skoleutvikling i Sørum n Å definere felles verdigrunnlag og bygge felles kultur i barnehage og skole. n Å sikre helhet i læringsløpet n Å beskrive en prosess for dette arbeidet som kan settes inn i kvalitetssystemet til Sørum kommune.

6 KVALITETSKARTET Resultat kvalitet Målinger av n Kunnskaper Eksamen n Ferdigheter Nasjonale prøver n Trivsel Elevundersøkelsen n Brukertilfredshet Foreldre- undersøkelsen n Medarbeider- tilfredshet Medarbeider- undersøkelsen Prosess kvalitet n Ledelse n Kompetanse n Verdier n Tverrfaglig samarbeid n Dialog/medvirkning n Samhandling lokalsamfunn n Vurdering Struktur kvalitet n Fysisk/psykisk arbeidsmiljø n Bygningsmessig tilstand n Uteområder inventar/utstyr n Organisering klasser baser avdelinger n Differensiering spesial underv. tilpasset oppl.

7 MilepælerMålgruppeHvordanTid Infomøte.OUPresentasjon InfomøteStyringsgruppa i Kvalitets-kommune programmet Presentasjon Utarbeide plan for gjennomføring av grendemøter Prosjektgruppa i Kvalitets-kommune programmet ArbeidsmøteNovember 08 Gjennomføre grendemøter Blaker krets Sørumsand krets Frogner krets DialogkonferanseJanuar/februar 09

8 MilepælerMålgruppeHvordanTid Forslag til kvalitetskart utarbeides Prosjektgruppa i Kvalitets-kommune programmet ArbeidsmøteApril 2009 HøringHøringsinstanserMai 2009 GodkjenningStyringsgruppa i Kvalitets-kommune programmet Juni 2009 GodkjenningOU og K-styretJuni 2009

9 n Skal kvalitetskartet omfatte både barnehager og skoler? n Skal kartet inngå i prosjektarbeidet i Kvalitetskommune programmet? n Kan dette være et utgangspunkt for en framdriftsplan?


Laste ned ppt "Kvalitetskartet for barnehager og skoler i Sørum Hva kjennetegner kvalitet i barnehagene og skolene i Sørum?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google