Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til ny vurderingsforskrift Pedagogiske begrunnelser knyttet til vurdering for læring Ved Trude Slemmen, rådgiver Utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til ny vurderingsforskrift Pedagogiske begrunnelser knyttet til vurdering for læring Ved Trude Slemmen, rådgiver Utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til ny vurderingsforskrift Pedagogiske begrunnelser knyttet til vurdering for læring Ved Trude Slemmen, rådgiver Utdanningsdirektoratet

2 Kunnskap om vurdering og læring -Arbeidet til Black og Wiliam og Assessment Reform Group viser til at vurdering kan ha både positive og negative konsekvenser for læring (Black mfl. 2006). -Tydelige læringsmål, konstruktive tilbakemeldinger som peker på hva elevene kan gjøre for å forbedre seg, samt elevmedvirkning, er elementer som trekkes frem som viktige for læring.

3

4 Hva sier norske undersøkelser? •Elever vet ikke alltid målet med det de arbeider med •Tilbakemeldinger er ikke alltid relatert til elevers måloppnåelse •Behov for fokus på elevmedvirkning og egenvurdering (jf. Haug 2004, Elevundersøkelsen 2007, 2008, Mortimore mfl 2006)

5 Underveisvurdering i fag •Brosjyre med informasjon om underveisvurdering som redskap i læreprosessen •Beskriver noen sentrale prinsipper i læringsarbeidet •Brosjyren kan brukes som grunnlag for diskusjon om vurderingspraksis på egen skole

6

7 Noen prinsipper 1.Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2.Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3.Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 4.Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

8 Tydelige mål og kriterier Direktoratets forslag til: § 3-1 Rett til vurdering (4. ledd) •Det skal vere kjent og tilgjengeleg for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (…)

9 Styrking av underveisvurdering (faglige tilbakemeldinger) Direktoratets forslag til: § 3-11 Undervegsvurdering (1. og 2. ledd) •Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag, jf. § 3-2. Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. •Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. Meldingane skal gi rettleiing om korleis eleven, lærlingen og lærekandidaten kan auke kompetansen sin i faget.

10 Egenvurdering Direktoratets forslag til: § 3-12 Eigenvurdering •Egenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten skal vere ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova §§ 2-3 og 3-4.

11 Oppsummering av foreslåtte endringer •Tydeliggjøring av formålet med vurdering og grunnlaget for vurdering •Styrking av underveisvurdering og en vurderingspraksis som har læring som mål •Styrking av elevens rettssikkerhet •Innføring av halvårsvurdering i hele grunnopplæringen •Innføring av planmessig samtale med eleven minst hvert halvår også i grunnskolen •Styrking av elevens medvirkning i vurderingsarbeidet i skolen •Tydeliggjøre kravene til dokumentering

12 Videre fremdrift •Direktoratets anbefalinger ble sendt over til departementet 8. mai. Anbefalingen kan lastes ned fra www.udir.nowww.udir.no •Departementet fastsetter evt nytt kapittel 3 (grunnskole og videregående opplæring) og kapittel 4 (voksne) i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven •Planen er at nye bestemmelser trer i kraft før skolestart 2009 •Plan om møte 21. august i regi av U.dir

13 •”Institusjoner som får midler til tilbudsutvikling forplikter seg til å utarbeide en plan for utvikling og gjennomføring av etterutdanningstilbudene i 2009 – 2010. Planen skal inkludere en beskrivelse av hvordan satsingen på elevvurdering får betydning for lærerutdanningen / de pedagogiske studiene ved institusjonen”. Beskrivelsen sendes til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni til: trude.slemmen@utdanningdirektoratet.no trude.slemmen@utdanningdirektoratet.no

14 Austmarka barne- og ungdomsskole uttaler i høringen •”Er spesielt enige i behovet for å styrke læringsperspektivet, slik at vurdering bidrar til å øke læringstrykket i skolehverdagen. Dette er en av skolens største utfordringer og kanskje det viktigste fokuset skolen må ha i fremtiden”


Laste ned ppt "Forslag til ny vurderingsforskrift Pedagogiske begrunnelser knyttet til vurdering for læring Ved Trude Slemmen, rådgiver Utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google