Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Indre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Indre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Indre Helgeland regionråd 26.05.2011

2 FUNNKe Regional kompetanseorganisasjon som: –Koordinerer utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten –Bistår kommune med å søke tilskudd

3 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Alle kommunene i region nord er tilkoblet Norsk Helsenett (PLO). Alle kommunene og helseforetak i region nord benytter elektronisk meldingsutveksling Organisasjonen FUNNKe skal dele sin kompetanse om implementering med de øvrige helseregionene

4 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 På vegne av region nord søkte vi om 8 mill hvert år i 3 år. –til kompetanseorganisasjon –til hovedsamarbeidskommuner –til helseforetakene Vi har fått 7,5 pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill.

5 Målsetting: Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk) Hevet kvalitet Hevet effektivitet

6 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet Flere satsingsområder innenfor helse –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Helseregistre –Din side

7 Hva er Meldingsløftet? Papiret skal bort, informasjonen skal skje elektronisk Kvalitet for pasientene Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for behandlende helsepersonell når de trenger den

8 Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling – på rett sted – til rett tid Legekontor Helsestasjon Sykehus NAV henvisninger, epikriser … sykmelding epikriser Konsultasjon, medisinering Oppfølging av pasienter, epikriser Pleie- og omsorg henvisninger, epikriser …

9 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 komuner FUNNKe vil ha med alle 88 kommuner

10 Prosjekteier (PE). Helse Nord RHF Styringsgruppe (SG). KS, Helsedirektoratet, NSF, Helse Nord, NST Prosjektleder (PL) Prosjektgruppe (PG). Samarbeidskommuner Kompetanseorganisasjon

11 Kompetanseorganisasjonen Hilde Gaard, prosjektleder, NST Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST Gro Wangensteen, Samhandlingskoordinator UNN HF Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT Samarbeidskommunene

12 Samarbeidskommuner i FUNNKe Troms-Ofoten –Tromsø Kommune, Line Nordgård PL –Lenvik Kommune, Mona Pedersen PL –Harstad Kommune, Roger Rasmussen PL –Nordreisa Kommune- PL –Dyrøy Kommune- Karl Johan Olsen PL –Narvik Kommune- Anders Løvold PL Finnmark –Alta Kommune- Hege Stenbakk PL –Hammerfest 2012 ? –Kirkenes 2012?

13 Samarbeidskommuner i FUNNKe Nordre Nordland –Bodø Kommune PL –Vågan Kommune PL –Steigen 2012 ? –Saltdal 2012 ? –Vesterålen 2012? Helgeland –Brønnøy 2012 ? –Rana 2011, Marina Hortman PL –Vefsen 2012 ?

14 Samarbeidskommune i FUNNKe? Geografi og størrelse Kompetanse God forankring Interesse Får tilskudd

15 Hva vi forventer av samarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO/helsestasjoner og legekontorene og mellom PLO/helsestasjoner og helseforetak 1)Sikre at kommunen kan samhandle elektronisk (teknisk og organisatorisk) 2)Sikre at samhandlingspartnerne er klare på samme tidspunkt som kommunen er klar 3)Forankring av prosjektet og tjenesten(e)!

16 Være del av FUNNKe kompetanseorganisasjon og MiK Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner Hvorfor? Arbeidet er litt IKT, mye organisasjonsutvikling Forankring, planer, økonomi, investeringer, rutiner, opplæring, drift

17 De øvrige kommunene Alle kommuner i region nord får gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen – Kompetanse om hvordan komme i gang – EDI kompetanse fra helse Nord IKT – EPJ og opplæring i meldingsutveksling

18 Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 ?? Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2010-2011 delta i møter og FUNNKe-nettverket

19 www.telemed.no/FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Indre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google