Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte for lokalgruppen i Oslo 21.januar 2015. SAKSLISTE 21.01.15 1.Registrering av antall stemmeberettigede 2.Oppnevning av ordstyrer 3.Godkjenning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte for lokalgruppen i Oslo 21.januar 2015. SAKSLISTE 21.01.15 1.Registrering av antall stemmeberettigede 2.Oppnevning av ordstyrer 3.Godkjenning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte for lokalgruppen i Oslo 21.januar 2015

2 SAKSLISTE 21.01.15 1.Registrering av antall stemmeberettigede 2.Oppnevning av ordstyrer 3.Godkjenning av sakslisten 4.Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen 5.Oppnevning av utvalg for oppdrag under årsmøtet 6.Gjennomgang av årsberetning og regnskap 7.Innkomne saker; Utmelding av Brønnøysundregisteret – Lise Janne Wang 8.Godkjenning av overordnet satsningsområde og økonomiske føringer 9.Valg Fire styremedlemmer Presentasjon av nye kandidater – 3 min. pr kandidat

3 ÅRSBERETNING FOR 2014

4 Antall medlemmer 2014 347

5 Styret Leder: Ingjerd Hvatum – ikke på valg Nestleder: Lone Kjær – ikke på valg Kasserer: Lise Janne Wang – ikke gjenvalg Syremedlem: Ellen Mehren – ikke på valg Styremedlem: Hilde Stølevik– stiller til gjenvalg 1. Varamedlem: Anette Slettevold – ikke gjenvalg 2. Varamedlem: Anita Gundersen - ikke gjenvalg 3. Varameldem: Nina Trandum – ikke gjenvalg

6 Hva gjør vi – formål ? Møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling Faglig identitet og tilhørighet Utvikling, anvendelse og formidling av forskning- og erfaringsbasert kunnskap Kompetansenettverk på tvers av faggruppe Fag- og helsepolitisk prioritering Kompetanseprogrammer

7 Mål for styret i 2014 (i tråd med handlingsplanen) Styret: 8 medlemmer. Oslo: 347 medlemmer Fokus på fag og kunnskapsbasert praksis Arrangere fagdager Innspill i fagblad og media Fokus på samfunnsaktørrollen Fagpolitisk arbeid Innspill i media Politiske prosesser

8

9

10

11

12

13

14 Helsesøster´s rolle som samfunnsaktør «Jeg er samfunnsaktør og premissleverandør på vegne av barn unge og deres familier!»

15 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING LOV OG RAMMEVERK

16 LOVVERK

17 Folkehelseprofiler http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelsepro filer/finn-profil

18 Følg med!

19 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING LOV OG RAMMEVERK

20 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS 1798

21 Øremerking Normtall Helsestasjon 65 fødsler Barneskole 300 elever Ungdomsskolen 550 Videregående 800

22 Kilde: VG 21.04.14

23 Politisk styring i Oslo Byrådet (”Regjering”) Høyre, Venstre og Krf. Lager forslag til budsjett, trenger støtte fordi de ikke har flertall Bystyret (”Stortinget”) Sammensatt av alle partiene. Vedtar budsjettet. Interesseorganisasjoner kan komme med innspill til budsjett

24 Deputasjon En deputasjon er et forum hvor utsendinger fra foreninger, grupper eller lignende kan fremføre sine synspunkter på en sak for den aktuelle bystyrekomité eller bystyret. Det foregår ikke diskusjoner, samtaler eller realitetsdrøftelser på deputasjonene, men de folkevalgte kan stille oppklarende spørsmål.

25

26 Politiske dokumenter Brev til Fremskrittspartiet ved Aina Stenersen Oslo-budsjettet 2015; ”Bekymringsmelding til Bystyret ved Helse- og sosialkomiteen”.

27

28

29 Innspill i media Antall helsesøstre må dobles (opptrapping med 385 millioner kroner, samtidig med nedskjæringer…) Antall helsesøstre må dobles - Aftenposten Innslag fra Ullern helsestasjon og Fakkeltog sammen med Sentralt ungdomsråd (SUR). http://www.tv2.no/2014/12/04/nyheter/helse/6308030

30

31 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING LOV OG RAMMEVERK

32 Tilsyn

33 ROS -analyser

34 Jan Fredrik Andresen Direktør Statens helsetilsyn

35 Hva gjør du som helsesøster ? Kommunen må foreta nedskjæringer og det er forslag om å kutte ut 2 års konsultasjonen på helsestasjonen !

36 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING LOV OG RAMMEVERK

37 Ytringsfrihet «Hensynet til allmennheten er generelt en omstendighet som taler for stor ytringsfrihet for ansatte. Særlig er det viktig å ha for øye at kvaliteten på den offentlige debatt forringes når de som jobber konkret med de aktuelle sakene ikke får eller vil delta i ordskiftet – ikke minst gjelder dette offentlig ansatte». Grunnlovens § 100 (revidert i 2004). NSF FGD Landskonferanse 20. mars 2014

38 Ytringsfrihet «Norske kommuners forsøk på å kneble egne ansatte brer om seg, i lys av en nesten religiøs tilbedelse av informasjons- eller kommunikasjonsreglementene». http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker /Kneblet-av-kommunen-7428282.html Arne Jensen, Redaktørforeningen Aftenposten 9. Januar 2014.

39 Faglige innspill i media Aftenposten – artikkel om helsesøsters arbeid med overvekstproblematikk Lubne ettåringer kan bli tykke åtteåringer - Aftenposten VG– intervju om 5:2 dietten Aftenposten – artikkel om kartleggingsverktøy Advarer nybakte foreldre mot å følge for mange ekspertråd... Aftenposten –debattinnlegg om flaskemating/amming/sårbare mødre. VG – artikkel om matpakkens innhold før og nå Barn har hamburgere og kyllingnuggets i matpakken... - VG Intervju ang jenter som forstrekker seg på Nrk-nettnyheter - Presset på unge jenter er så stort at de forstrekker seg

40 Høringer Innspill til høring i Djupedalsutvalget ang. hvordan skolehelsetjenesten kan bidra til et godt psykososialt miljø i vgs. Innspill til Folkehelsemeldingen. Innspill til Primærhelsemeldingen. Innspill vedr. utvidet rekvireringsrett for jordmødre og helsesøstre.

41 Undervisning Undervisning om helsesøsters rusforebyggende arbeid for masterstudenter på UiO Undervisning på HiOA om LaHNSF fagpolitiske arbeid Undervisning på Fagdag.

42 Fag-forskningsartikler En intervjustudie av mødres erfaringer med samspillet når amming oppleves stressende. Stressfylt amming og samspill - Sykepleien.no Kunnskapsbasert praksis og ammeveiledning Kunnskapsbasert praksis og ammeveiledning på Frogner...

43 Deltakelse for LaHNSF Faggruppeledersamlinger i forbindelse med kongressen i april og lederseminaret i oktober. Medlem i arbeidsgruppen for utvikling av nye retningslinjer i barselomsorgen. Deltakelse i paneldebatt på Parkteateret ang. jenter som forstrekker seg. Deltakelse på Barneombudets lansering av ”Helse på barns premisser”. Møte med Barnevernsforbundet vedr. mulig fremtidig faglig arrangement. Besøk hos de fleste bydeler samt BUG. Helsesøsterkongress i Stavanger i april: 6 deltakere fra styret.

44 Deltakelse LaHNSF Fagdag for sykepleiestudenter på Chatau neuf i oktober. Stand med utdeling av infomateriale. Norsk sykepleier dag på Teknisk musemum. Stand hvor vi laget helsekort for fysisk og psykisk helse til utdeling. Deltagelse på Folkehelsekonferanse Med blant annet informasjon om hvor søke midler. Deltakelse på stiftelse av Barnas Beste Litteraturhuset Informasjon om satsning for å minske negative følger av samslivsbrudd Innspill til Ivar Johansen i Bystyret. Opplæring Current, Ibstic regnskap- og betalingsmetode. Deltatt på fellesdag for alle kassere i regi av LaHNSF sentralt.

45 Nina og Anette på stand

46 Veien videre…… ? Ny styresammensetning Fortsette fagutvikling etter en kunnskapsbasert praksis modell Fortsette politisk arbeid Fortsette profilering av vårt arbeid gjennom media Inspirasjon etter medlemmers ønske

47 Utmerkelser for helsesøstre Årets helsesøster Den gyldne penn Forslag ?

48 Takk for oppmerksomheten

49 Valg Tydelig Modig Stolt


Laste ned ppt "Årsmøte for lokalgruppen i Oslo 21.januar 2015. SAKSLISTE 21.01.15 1.Registrering av antall stemmeberettigede 2.Oppnevning av ordstyrer 3.Godkjenning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google