Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringsutveksling fra fylkespolitikken - Innledning ved Lars Salvesen Drøfting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringsutveksling fra fylkespolitikken - Innledning ved Lars Salvesen Drøfting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringsutveksling fra fylkespolitikken - Innledning ved Lars Salvesen Drøfting

2 Mitt utgangspunktet er hva Akershus KrF har gjort i Akershus fylkeskommune og hva jeg mener kan være gode KrF-saker for andre.

3 Fylkespolitikk 2010 Finnes det en egen KrF-politikk for fylkespolitikere? Både ja og nei. Politikk handler om å ta eierskap til politiske saker. Kunnskap er makt Stille spørsmål og interpellasjoner be om saker, utredninger og befaringer prioritere og forsvare dem i budsjett Politikk handler om å skape forventninger og så innfri dem.

4 Kultur: Kunstvisitt til pasienter - pasienter ved 16 helseinstitusjoner i Akershus får i løpet av 2010 fire kunstvisitter i form av utstillinger som hver står i en måned. Har vart i ca. 30 år. Det bevilget i overkant av en million kroner. Fengselsbibliotekene kan besøkes og gi/be om midler til flere bøker for denne gruppen.

5 Miljø og energi Fylkeskommunen er en stor energiforbruker og innen 2012 skal energiforbruk bli lavere og grønnere. Mål å bli oljefri. Det går med 64 GWh til lys og varme i de videregående skolene, det samme som rundt 3000 husstander. Det årlige forbruket ved fylkeskommunens videregående skoler skal med i alt 8 GWh. Tilsvarer rundt en million liter olje eller 400 husstander. Eksempel Eidsvoll vgs hvor de oljefyrte kjelene stoppes, dvs 120.000 liter olje hvert år. I tillegg til energisparingen, kommer omleggingen til en grønnere energibruk. Minst 5 GWh skal erstattes av bioenergi. Enten gjennom tilknytning til store fjernvarmeanlegg, eller ved egne biovarmesentraler.

6 Bedre helsetjeneste for ungdom Skolehelsetjenesten er et kommunalt ansvar, men fylkeskommunen har ønsket å bidra til å bedre helsetjenesten for elevene ved de videregående skolene En utfordring i Akershus har vært at skolehelsetjenesten varierer mye fra kommune til kommune. Fylkestinget bevilget ti millioner kroner til dette i året. Elevene ved de videregående skolene i Akershus har fått bedre helsetjeneste. Helsesøstrene på 33 skoler har fått økte ressurser. Målet er bl.a. å fange opp psykiske problemer tidlig, og redusere andelen som dropper ut av skolen.

7 Mobbing i skolen Be som sak om mobbing i skolen Problem i den norske skolen, og omfanget har økt ifølge Senter for adferdsforskning de siste fire årene. En forsterkning av arbeidet mot mobbing, og spesielt på forebygging, er derfor nødvendig. I Akershus Fylkesting har bestemt at det skal være nulltoleranse mot mobbing i Akershusskolen. Alle videregående skoler skal delta i antimobbeprogram.

8 Kollektivtrafikk Nytt takst- og sonesytem i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus innføres fra 1. januar 2011, Innebærer at antall soner for kollektivtrafikken reduseres fra 88 til tre. Unødvendig komplisert systemer i dag. Det blir enklere og billigere å reise for de fleste. Ungdomskort – be om evaluering av den. Hvor mange brukere. Prisnivå og hvordan rekruttere flere unge reisende. Skjerm den fra andre ordninger. Be om strategiplaner for kollektivtrafikken – målsetting om hvordan få flere reisende?

9 Be om saker: Om overordnet arbeidsgiverpolitikk. Gode ansatte må rekrutteres og beholdes. Viktig å være god arbeidsgiver Om Seniorpolitikk. Viktig at fylkeskommunes oppnår helhetlig og god personalplanlegging og for å ivareta og tilrettelegge for arbeidstakere i alle livsfaser Om tannhelsemelding. Diskuter den. Et forslag er hvordan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten kan bidra i arbeidet med å avsløre overgrep og omsorgssvikt ovenfor barn. Om Fylkeskommunens eiendomsforvaltning. I dag drives mye av vedlikeholdet som rektors venstre hånd. Foretaket kan bygge, leie, forvalte, vedlikeholde og drive bygg. Målet er effektiv og rasjonell drift. Innsigelser – før hver innsigelse eventuelt vedtas skal det være foretatt en befaring. Gir mer kunnskap og ikke minst synlighet.


Laste ned ppt "Erfaringsutveksling fra fylkespolitikken - Innledning ved Lars Salvesen Drøfting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google