Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Landsmøte 2010 Landsmøtet 2010 vedtar at det foretas en total gjennomgang av NFFs organisering i kommende landsmøteperiode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Landsmøte 2010 Landsmøtet 2010 vedtar at det foretas en total gjennomgang av NFFs organisering i kommende landsmøteperiode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Landsmøte 2010 Landsmøtet 2010 vedtar at det foretas en total gjennomgang av NFFs organisering i kommende landsmøteperiode. Arbeidet organiseres som et prosjekt. Resultatene fra arbeidet framlegges fortløpende på NFFs representantskapsmøter i perioden, og forslag til framtidig organisering av forbundet framlegges på Landsmøtet 2013 med henblikk på iverksetting påfølgende år.

2 Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Januar – april 2011 Sentralstyret utarbeider forslag til  Plan  Budsjett  Organisering av prosjektet Forslaget legges frem på RM 2011 for godkjenning før oppstart.

3 Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Representantskapsmøte 2011 Representantskapsmøte 2011 godkjenner Sentralstyrets forslag til plan, budsjett og organisering av prosjekt organisasjonsgjennomgang i NFF, og ber om at resultatene fra arbeidet fortløpende legges fram på NFFs representantskapsmøter i perioden. Forslag til framtidig organisering av NFF framlegges på Landsmøtet 2013 med henblikk på iverksetting påfølgende år. Representantskapsmøtet 2011 oppnevner følgende personer til styringsgruppe for prosjektet: Leder – Elin Engeseth Medlem – Beate Golten Medlem – Bas van den Beld Medlem – Etter innstilling fra fag- og interessegruppeledere: Jan Erik Endresen Medlem – generalsekretær Tor Tvethaug Medlem – representant for de ansatte i NFFs sekretariat Sekretær – prosjektleder.

4 Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Etter vedtak RM 2011  Oppnevning av prosjektgruppe  Utarbeidelse og godkjenning av detaljert prosjektplan med milepæler og budsjett  Utarbeidelse og godkjenning av kommunikasjonsstrategi  Utarbeidelse av spørreskjema  Utsending og sammenstilling av resultatene fra spørreundersøkelsen

5 Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Etter vedtak RM 2011 forts.  Innspill til fremtidsbilder er innhentet fra Ledermøtet våren 2011 og fra sekretariatet høsten 2011  Gjennomgangen av nettsidene, årsberetninger og regnskap  Gjennomføring av intervjuer med rådene, Sentralstyret og sekretariatet

6 Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 28. oktober – 9. november Utarbeidelse av rapport som presenterer en beskrivelse av nå-situasjonen i organisasjonen, fremtidsbilder og de utfordringene som fremkommer Presentasjon av rapport samt diskusjon om mulige strukturelle endringer som løsning på de utfordringene som er fremkommet

7 Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Fremdriftsplan


Laste ned ppt "Organisasjonsgjennomgang i NFF 2011-2013 Landsmøte 2010 Landsmøtet 2010 vedtar at det foretas en total gjennomgang av NFFs organisering i kommende landsmøteperiode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google