Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012

2 Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Årsberetning Regnskap Budsjett og målsettinger Behandling av innkomne forslag 8. Valg

3 Merknader til regnskap 2011 og budsjett/mål 2012

4 Innkomne forslag  Ingen saker innmeldt til styret

5 Valg – direkte valg eller konstituering (fortsettende årsmøte)  Verv:  Leder:  Nestleder:  Kasserer: Merethe Holte  Sekretær:  Styremedlem 1:  Styremedlem 2:  Kandidater:  Lars Petter Mittet  Johnny Glærum  Ellen M Fjelstad  Jon Arne Skrove  (1 ledig?)

6 Leders oppgaver  Lede styrets arbeid og styremøtene (4 pr år)  Fordele arbeidsoppgaver og sørge for at den sportslige aktiviteten går som den skal  Representere Idrettsskolen i hovedstyret (evt at dette fordeles på flere)  Attestasjon av fakturaer i samarb med kasserer.  Ta initiativet til en årlig samling for trenere og styret (normalt etter siste trening før jul)  Sørge for at årsmøtedokumenter lages:  For forrige år:  Årsberetning  Regnskap  For inneværende år:  Budsjett  Målsettinger

7 Nestleders oppgaver  Være leders stedfortreder når leder ikke er tilstede  Hjelpe til med fellesoppgavene

8 Kasserers oppgaver  Delta på ILH’s internkurs for kasserere.  Føre regnskap med bilag (inntekter og utgifter)  Betale innkomne fakturaer til rett tid  Lage økonomistatus til kvartalsvise styremøter i Idrettsskolen (er samtidig en kvartalsstatus til hovedstyret)  Levere regnskapet til revisor rett etter årsavslutning i januar 2012  Følge retningslinjer fra hovedstyret og for øvrig regelverk gitt av Norges Idrettsforbund.  Dersom det oppstår problemer, meld fra til leder eller kasserer i hovedstyret ILH.  Delta på styremøtene i Idrettsskolen

9 Sekretærs oppgaver  Lage møteinnkallinger og møtereferater  Sende ut informasjon til foresatte, utøvere og trenere tilknyttet Idrettsskolen (mailbasert. Kan evt fordeles på flere)  Ajourføre e-postliste i samarb med medlemslisteansvarlig  Skrive årsberetning i samarbeid med leder og treneransvarlige.  Delta på styremøtene i Idrettsskolen

10 Styremedlemmers oppgaver  Delta på styremøtene i Idrettsskolen  Hjelpe til med fellesoppgavene  (Evt treneroppgaver)

11 Fellesoppgaver som må fordeles  Medlemsregisteret (oppdatering av Felles kontaktpunkt for nyinnmeldinger til Idrettsskolen.www.medlemsnett.no  Utsending av informasjon om treningene – kan også gjøres i Medlemsnett.  Oppdatering av websidene (ila 2012, bør deles på flere)  Idrettsregistreringen (1 gang pr år – januar)  Representant i arbeidsgruppe for nytt nærmiljøanlegg, ledes av Hole Kommune v/Hans Tollef Solberg (i dag er Bjørn Bakken vår representant)  Møte på annethvert hovedstyremøte, kan fordeles på flere enn leder.  Ansvar for utstyret i Kleivhallen  1 representant i valgkomiteen til hovedstyret ILH


Laste ned ppt "IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Årsmøte ILH Idrettsskolen 2012 Herredshuset, 13 feb 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google