Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsesøster som samfunnsaktør Årsmøte/fagdag LaH NSF Møre og Romsdal 18.januar 2013 Astrid Grydeland Ersvik Leder LaH NSF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsesøster som samfunnsaktør Årsmøte/fagdag LaH NSF Møre og Romsdal 18.januar 2013 Astrid Grydeland Ersvik Leder LaH NSF"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Helsesøster som samfunnsaktør Årsmøte/fagdag LaH NSF Møre og Romsdal 18.januar 2013 Astrid Grydeland Ersvik Leder LaH NSF lah@sykepleier.no www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

3 Agenda: •Nytt fra LaH NSF •Hvordan kan dere gi ledere, politikere og administrasjon et godt beslutningsgrunnlag? Mer konkret: et verktøy for å lage en sak eller en presentasjon

4 Nytt fra LaH NSF Gla’meldinger fra myndighetsnivå: •Det blir nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten •Forskriftsarbeidet fortsetter •Nasjonalt tilsyn med helsestasjonen i 2013

5 Hva jobber vi blant annet med: •Utprøving av etterutdanningstilbudet Helsesøster som samfunnsaktør •Sluttevaluering Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste •Spesialistgodkjenning (HOD/Hdir) •Pilot regnskapsføring lokale faggrupper

6 Hva jobber vi blant annet med: •Høringer, noen aktuelle: – Barneloven: beskyttelse mot vold og overgrep – Barnevernloven: bla. styrket rettssikkerhet for barna i barnevernet – Markedsføring av usunn mat – Retningslinjer for barselomsorgen – Adopsjonsloven – Om kjærlighet og kjøletårn •Innspill til NSF •Valgkamp 2013 •Oppfølging av Utviklingsstrategien •Media: – Undervektige barn og unge (Aftenposten, Dagbladet Magasinet) – «Skrikekurer» (Aftenposten, blogg http://www.babyverden.no/Nyheter/Mi ndre-grat-hos-barn-og-foreldre/ http://www.babyverden.no/Nyheter/Mi ndre-grat-hos-barn-og-foreldre/ – Folkehelsearbeidere, Vårt Land – Klamydiatesting, Adresseavisen – Slankepress, NRK, regionsaviser

7 Helsesøsterkongressen •Målet for kongressen er å bedre forståelsen for kulturmangfoldet helsesøstre møter i et samfunn i endring. •Første påmeldingsfrist: 12.februar •Poster? Frist 01.02. •Årets helsesøster/Gylne penn? Frist 01.03.

8 Datoer å merke seg: •23.-24.oktober 2013: Lederkonferanse, Oslo •23.-25.april 2014: Helsesøsterkongress 2014, Stavanger Balansekunst i hverdagen; fysisk aktivitet, vekt og ernæring

9 Oppfordringer! •Artikler og Lederstafett i hver utgave av Tidsskriftet. Ta tastaturet fatt og skriv! Send til lah@sykepleier.no innen 6.januar, 6.mai, 6.september. lah@sykepleier.no •Bruk nettsiden!

10 Helsesøster – en tydelig samfunnsaktør - fordi barn og unge trenger oss!

11 Kilder: •Didaktisk relasjonsmodell, Smart-modell: Athenae AS •Stikkordmanus: Retorisk Institutt Øvrige kilder: •Spesialistgodkjenning av helsesøstre, LaH NSF

12 Helsesøster som samfunnsaktør- case De siste årene har kommunen kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Lag en sak til ledelsen/kommunestyret med faglige argument og henvisning til aktuelt lov- og rammeverk.

13 Helsesøster som samfunnsaktør, læringsmål •Kunnskaper: kunne begrunne behov for ressurser •Ferdigheter: kunne skrive en sak •Holdninger: anerkjenne rollen som samfunnsaktør

14 Helsesøster som samfunnsaktør, metodikk •Didaktisk relasjonsmodell – Smart-modellen (målformulering) •Modell for saksfremlegg •Case i grupper •Eksempler i plenum

15 Didaktisk relasjonsmodell Modellen ble utviklet av Bjørndal og Lieberg ved Universitetet i Oslo i 1978

16 SMART-MODELLEN, til hjelp i målformuleringen HVAI PRAKSIS S - SPESIFIKTEr det tydelig hva som skal oppnås? Ikke en god hensikt, men et tydelig mål M - MÅLBARTHvordan vet vi om målet er nådd – lar det seg måle? A - AKSEPTERTEr dette noe dere er enige om – er det akseptert at det er dit vi skal? R – REALISTISKEr det mulig å oppnå målsettingen – og ligger det en utfordring i dette som gir dere noe å strekke seg etter? T – TIDSAVGRENSETAngir målet noe om når dette skal være gjennomført?

17 Eksempel Prosess Mål: etablere en ny helsesøsterstilling Innhold: saksfremlegg og presentasjon i kommunestyret Arbeidsmetoder: refleksjon, stikkordmanus, innhente statistikk, fakta/forskning, Rammefaktorer: tidsramme til forberedelse og fremlegg, ansvarsfordeling, evt. økonomi, teknikk Deltakerforutsetninger: kunnskap om tjeneste, lov og rammeverk, lokale forhold. Behov for ekstern bistand? Hvem presenterer? Evaluering: underveis – er vi der vi skal? Presentasjon Mål: etablere en ny helsesøsterstilling Innhold: fakta, statistikk, ROS-analyse Arbeidsmetoder: saksfremlegg og presentasjon i kommunestyret Rammefaktorer: tidsramme, teknikk, hvem presenterer Deltakerforutsetninger: politikere i ulik alder/begge kjønn, med begrenset kunnskap om tjenesten, stramt kommunebudsjett Evaluering: på selve saksfremlegget, på resultat

18 Helsesøster som samfunnsaktør- case De siste årene har kommunen kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Lag en sak til ledelsen/kommunestyret med faglige argument for en ny helsesøsterstilling, og med henvisning til aktuelt lov- og rammeverk. •Grupper a 3 •Diamanten-15 min

19 Didaktisk relasjonsmodell Modellen ble utviklet av Bjørndal og Lieberg ved Universitetet i Oslo i 1978

20 Pause fra 1315-1330

21 Stikkordmanus Disposisjon fremlegg Disposisjon forberedelse 1INNLEDNING4 2BAKGRUNN3 3TESE/BUDSKAP1 4ARGUMENTER (påstand + bevis) MOTARGUMENT 2 5AVSLUTNING5

22 Tese/budskap •Mitt budskap er løsningen på et problem •Kort, klart og konkret

23 Argumenter (3 - logos, ethos, pathos) Påstand AKommunen bryter lov og forskrift Bevis A1Tilbyr ikke… Bevis A2Nye oppgaver Bevis A3Ingen ressursøkning siden…. Påstand BHelsesøster har kompetanse barn og unge trenger Bevis B1Skreddersydd utdanning Bevis B2Tett på målgruppen Bevis B3Statistikk/fakta Påstand CBevis C1 Bevis C2 Bevis C3 MotargumentUtgifter/andre mer presserende behov Bevis R1 Bevis R2 Bevis R3

24 Bruk konkrete eksempler! Eksempler: •Manglende måling av hodeomkrets første leveuker- uoppdaget hjernesvulst •Kun vi ser barn regelmessig første leveår. For lang tid mellom: oppdager ikke vold, omsorgssvikt •Forsinkede vaksiner – smitterisiko Vær etterrettelig, faktabasert og troverdig! Det er lov (og klokt) å også appellere til hjertet….

25 Bakgrunn •Skape velvilje, tillit og troverdighet •Presentere problemer/trusler, kjente fakta •Etablere et felles ståsted •Kontroversiell tese/budskap trenger noe lengre bakgrunn

26 Innledning Skape interesse! I muntlige presentasjoner; •vær gjerne personlig, •direkte, •gjør stoffet du skal presentere gjenkjennelig, •Spør – Eks. dere har sikkert et bilde av helsesøster som… – Vet dere hvor mange barn som hver dag… Skriftlig: •lokale eksempler (anonymiserte) •konkret •gjenkjennelig

27 Avslutning •Gjenta tesen/budskapet •Knytt til innledningen •Oppfordring til handling Eksempelvis: Vi foreslår derfor opprettelse av 100 % helsesøsterstilling. Dette med bakgrunn i de utfordringene vi har beskrevet…. En ny helsesøsterstilling vil bidra til …. (budskapet)

28 Pause fra 1415-1430

29 Helsesøster som samfunnsaktør- case De siste årene har kommunen kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Lag en sak til ledelsen/kommunestyret med faglige argument for en ny helsesøsterstilling, og med henvisning til aktuelt lov- og rammeverk. •Grupper a 3 •Stikkordmanus •Oppsummering i plenum, 2-3 eksempler

30 Stikkordmanus Disposisjon fremlegg 1INNLEDNING (4) 2BAKGRUNN (3) 3TESE/BUDSKAP (1) 4ARGUMENTER (påstand + bevis) MOTARGUMENT (2) 5AVSLUTNING (5)

31 Helsesøster – en tydelig samfunnsaktør •- fordi barn og unge trenger oss!

32 God helg!


Laste ned ppt "Helsesøster som samfunnsaktør Årsmøte/fagdag LaH NSF Møre og Romsdal 18.januar 2013 Astrid Grydeland Ersvik Leder LaH NSF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google