Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMRÅDE ”E” Ved Arne Pedersen Avholdt 1 møte for planlegging av Intercitymøter. Avholdt 1 møte for gjennomgang av ”Trivselen i Rotary” og klubbutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMRÅDE ”E” Ved Arne Pedersen Avholdt 1 møte for planlegging av Intercitymøter. Avholdt 1 møte for gjennomgang av ”Trivselen i Rotary” og klubbutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 OMRÅDE ”E” Ved Arne Pedersen Avholdt 1 møte for planlegging av Intercitymøter. Avholdt 1 møte for gjennomgang av ”Trivselen i Rotary” og klubbutvikling Besøkt alle klubbene 1 gang. Planlagt 1 besøk i hver klubb i vinter Planlagt møte med gamle og nye presidenter for gjennomgang av klubbutvikling før frist for ny KPM for 2010-2011 Planlagt et møte noe senere (april/mai) for å planlegge neste års IC møter Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

2 OMRÅDE ”E” Det er arrangert 2 ”IC” møter høsten 2009. Det skal arrangeres minst 1 IC våren 2010.(Tema: Kina den nye stormakten) Det skal arrangeres 1 IC møte Nov/Des 2010 (Årets bøker) Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

3 VESTBY RK Vestby har 1 utflyttet medlem og 3 medlemmer på permisjon pga arbeid i utlandet. ”Nye medlemmer” må prioriteres i vårhalvåret. For øvrig fungerer klubben bra. KPM vil følges, men med et spørsmålstegn ang. rekruttering. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

4 DRØBAK RK Har mistet 2 medlemmer av naturlige årsaker. Har 1 medlem som returnerer etter sykdom. 1 nytt medlem ”på gang” ble stoppet pga innsigelser fra klubben. Arbeider med 6 nye kandidater. Har hatt 40-årsfest hvor det ble utdelt en pengesum til Dagfinn Enerly med familie. Drøbak har et godt fungerende Mentorprosjekt med Frogn Videregående skole. Har delt ut PH til kvinne i lokalsamfunnet. 1 Person vil delta på GSE reise til Australia. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

5 DRØBAK RK Klubben vil klare sine mål hva angår KPM, men rekruttering må prioriteres. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

6 ÅS RK Har 48 medlemmer. Mål 50. Har 1 ”på gang” og vil oppnå eller overskride sitt mål på 50 medlemmer. Ligger litt etter mål hva angår pressedekning. Mål 4 fått ett oppslag pr i dag. Polio Pluss i rute. PHF delt ut 3 samme som uttalt i KPM. RYLA 1 påmeldt som planlagt. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

7 ÅS RK Klubben vil nå målene i KPM. Klubben har konsentrert seg om lokale prosjekter, og oppnår gode resultater med det. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

8 FOLLO SYD RK Klubben har store problemer, og dens fremtid vil bli diskutert tirsdag 19. januar med klubbledelse, guvernør og AG-E. Klubben har i dag 16 medlemmer etter en avgang på 4 som har sluttet. Follo Syd arrangerte IC møte med tema årets bøker 2009 Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

9 NORDBY RK Klubben har mistet 3 medlemmer. 1 av naturlige årsaker, 1 flyttet til Brasil men begynner i klubben ved retur til Norge, 1 har meldt seg ut etter 1 år. Har pr dags dato 4 aktuelle nye medlemmer. Er ajour med de fleste punkter på KPM, men sliter med medlemsvekst. Har problemer med å finne kandidat til RYLA. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

10 NESODDEN RK Klubben har hatt noe problemer, men det virker som om den nå er i rute. Klubben har i dag 23 medlemmer og er i rute mot 25 med fortsatt god innsats. Har gode prosjekter som både gir PR og penger i kassa til gode formål. Klubben har konsentrert seg om å skape et godt sosialt miljø. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E

11 BUNDEFJORDEN RK Klubben har et uendret medlemstall på 21, men er optimistisk og har en vervekommite i gang. Klubben arbeider også mot gruppen ungdomsskole-elever OG FORELDRE. Dette er annerledes og spennende. Også denne klubben arbeider godt med interne saker og har et godt sosialt miljø. Midtveismøte 16. Jan 2010. AG-E


Laste ned ppt "OMRÅDE ”E” Ved Arne Pedersen Avholdt 1 møte for planlegging av Intercitymøter. Avholdt 1 møte for gjennomgang av ”Trivselen i Rotary” og klubbutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google