Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 03.04.2017 Kari Sollien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 03.04.2017 Kari Sollien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 Kari Sollien

2 Tillitsvalgtsapparatet
Lokalt og sentralt, eller motsatt.. Kari Sollien

3 Kari Sollien

4 Kjært barn har mange navn
Den Norske Legeforening Legeforeningen DNLF moderforeningen Kari Sollien

5 Et stort konsern Egenkapital pr 31.12.2012 var drøyt 1,2 mrd kr
97 % er bundne midler, blant annet i ulike fond Driftsoverskuddet for 2012 var drøyt 41 mill Ca 140 årsverk i sekretariatet. Mange jurister og økonomer. Viktig fagpolitisk premissleverandør med god kontakt med myndighetene. Svært avhengig av kapitalinntekter. Hvis vi bare skulle klare oss med kontingentinntekter ville vi måtte kutte Kari Sollien

6 Ny drakt Organisasjonsutviklingsprosess over flere år
Nye lover og ny organisasjon fra Økt vekt på den faglige profilen. Flere FaMe-representanter i Landsstyret. Regionutvalg Kari Sollien

7 Tre likeverdige søyler
Lokalforeningene – Oppland legeforening Yrkesforeningene - Allmennlegeforeningen Fagmedisinske foreninger (FaMer) – Norsk forening for allmennmedisin Obligatorisk medlemskap i alle tre søyler Kari Sollien

8 Landsstyret Foreningens øverst organ Velger Sentralstyret
Fastsetter lover/lovendringer Godkjenner budsjett og regnskap Diskuterer og vedtar foreningens politikk Møtes årlig Kari Sollien

9 Hva gjør moderforeningen for deg?
Utdanningsfond SOP Råd og hjelp fra sekretariatet Rettshjelpsordningen Forhandlinger Politisk påvirkning Nasjonal nemndsordning for kjøp og salg av allmennlegepraksis. Lånefondet Juridisk hjelp Medietrening/rådgivning Kari Sollien

10 Lokalforeningen Egne vedtekter
Representanter fra ulike organisasjonsledd i fylket, blant annet 1.landsråd i Allmennlegeforeningen. Lokal fagpolitisk aktør Lokalforeningenes formål og oppgaver: å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Kari Sollien

11 Norsk Forening for Allmennmedisin
§ 1-2  Formål Foreningens formål er å fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med  Grunn- videre- og etterutdanning Spesialistutdanning Forskning, kvalitetsutvikling og etikk Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre fagområder Internasjonalt arbeid Debatt og opplysningsarbeid  Kari Sollien

12 Formål forts.. Arbeidet skal skje i samarbeid med Allmennlegeforeningen og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser.  I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal foreningen bidra til at Legeforeningens arbeid med forskning og at legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlige organisering og prioriteringer.  Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, ansvar og oppgaver.  Kari Sollien

13 Allmennlegeforeningen
§ 1-2 Formål Foreningen skal fremme gode rammebetingelser for allmennmedisinsk(e): virksomhet og samarbeide med det øvrige hjelpeapparat tillitsvalgte, herunder opplæring og organisering av arbeidet spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse debatt og opplysningsvirksomhet internasjonalt arbeide arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten Kari Sollien

14 Formål forts.. Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og ivareta medlemmenes økonomiske interesser.  Allmennlegeforeningen har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og kontraktsmotparter, innad i Legeforeningen og utad i samfunnet.  Arbeidet skal skje i samarbeide med Norsk forening for allmennmedisin og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser. Kari Sollien

15 NFA vs Af Vedtektene for de to foreningene speiler hverandre
Flere treffpunkter for å samordne ”børs og katedral” Ledermøter Felles styremøter Felles årsmøtearrangement Kari Sollien

16 Allmennlegeforeningen
Hver kommune skal ha en hovedtillitsvalgt og en vara. Det kommunale nivå av AF er ALU, Allmennlegeutvalget. Blant hovedtillitsvalgt og vara i kommunene i et fylke, velges Landsrådsrepresentanter til AFs Landsråd. Antall representanter i Landsrådet avhenger av antall medlemmer av AF i fylket. Kari Sollien

17 Allmennlegeforeningen
Landsrådet er AFs øverste organ Første landsrådsrepresentant i fylket sitter også i styret i lokalavdelingen. Blant landsrådsrepresentantene velges allmennlegeforeningens representanter i Legeforeningens Landsstyre. Gjennomgående representasjon. Kari Sollien

18 Allmennlegeforeningen
Medlemmer i tariffutvalget Forhandlinger av avtaleverket Høringer Utredninger og prosjekter Lokale lønnsforhandlinger i kommunene. (kapittel 5 i HTA) Kari Sollien

19 Utfordringer Selvstendig næringsdrivende Arbeidsgivere
Maktmidler kan ikke brukes på samme måte som hos arbeidstakere. Hva ønsker og trenger dere? Kari Sollien

20 Kari Sollien

21 Kari Sollien


Laste ned ppt "Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 03.04.2017 Kari Sollien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google