Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag Hva gjør partiene? Anne Jorid Gullbrekken og Inger Marie Bakken Miniseminar Oslo 30.01.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag Hva gjør partiene? Anne Jorid Gullbrekken og Inger Marie Bakken Miniseminar Oslo 30.01.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag Hva gjør partiene? Anne Jorid Gullbrekken og Inger Marie Bakken Miniseminar Oslo 30.01.2009

2 2 Antall kommunestyremedlemmer Osen •SV(2 inkl ordfører), Upolitisk bygdeliste (3 inkl varaordfører), AP (3), SP (2), FRP (2), Høyre (1), Seter og Angen kretsliste (2) Rissa •AP (11 inkl ordfører og varaordfører), Sp (6), Høyre (2), SV (2), KrF (2), FRP (2),Venstre (1), Pensjonistpartiet (1) Steinkjer •Sp (14 inkl ordfører), Ap (17 inkl varaordfører), FRP(7),SV (3), Venstre (2), Høyre (3), KrF (1) Verdal •AP (17 inkl ordfører), SP (5 inkl varaordfører), FRP (6), Høyre (2),Venstre (2), SV (2), KrF(1)

3 3 Vi har spurt •Hva har ditt parti tenkt å gjøre for å rekruttere flere kvinnelige kandidater til kommunevalglista 2011?

4 4 Høyre Osen •Osen Høyre vil bestrebe seg på å få nok kandidater til å kunne stille liste ved neste kommunevalg! Det vil glede oss stort om vi klarer å få kvinner til å stille på lista, men så lenge det er vanskelig å få nok kandidater, vil prioriteten ligge på å skaffe kandidater - uansett kjønn! Rissa Steinkjer •Foreløpig har vi ikke satt i gang noe særlige tiltak rettet mot kommunevalget 2011. Hovedfokuset vårt er generell rekruttering rettet mot begge kjønnene med tanke på å få en øket politisk aktivitet. •Hovedutfordringene rent umiddelbart er stortingsvalgkampen og resurser til dette arbeidet. For øvrig har vi en bra balansert kjønnsfordeling i det aktive politiske miljøet. Av våre tre representanter i kommunestyret er det en mann og to kvinner. Vår gruppeleder er også kvinne. •For øvrig støtter jeg arbeidet dere legger ned med tanke på å få et bedre rekrutteringsgrunnlag.

5 5 Høyre Verdal •Verdal Høyre jobbet intenst før siste kommunevalget for å utvide styret ut ifra •Større mangfold ut i fra –Alder i styret –Erfaringsbakgrunn –Kjønn •Dette resulterte i utvidelse av styret med 2 personer, deriblant 2 kvinnelige representanter inn i styret. Idag har vi 2 av 6 i styret som kvinner. •Men ser vi på medlemsmassen er det her i stor grad mannsdominert. •Fremover vil vi løpende se etter nye kandidater som kan bistå i det politiske arbeidet for å få bredere mangfold, deriblant flere kvinner inn i styret. •Rekrutteringen vil bestå av å spørre potensielle ressurser om å bli medlem i Verdal Høyre og derigjenom gi de som ønsker politisk arbeid i første omgang å bli med i styretarbeid og derigjennom å etterhvert å kunne ta andre politiske oppgaver samt stå på vår liste ved neste valgperiode. •Ellers vil vi gi honør til Verdal Kommune og den politiske opplæring og samspill som nye kvinnelige representanter får. Som mann er jeg missunnelig ettersom vi går glipp av endel opplæring pga kjønn.

6 6 Upolitisk bygdeliste Osen •Pr. i dag har vi reklamert for politikken på jobb, blant familie og venner og i omgangskrets, og dette har gitt det resultat at vi har fått flere medlemmer i vårt parti. •Vi skal diskutere dette på neste medlemsmøte og komme med mere konkrete planer etter dette.

7 7 Senterpartiet Osen Rissa Steinkjer •Senterpartiet i Steinkjer har lenge praktisert 50% fordeling av kjønn på våre lister, og har ikke planer om å endret dette. •Vi prøver gjennom vårt program og fordeling av oppgaver/verv å inspirere kvinner i alle aldre til å ta aktiv del i utvikling av våre lokalsamfunn. •Bortsett fra noen få unntak streber vel de fleste partier etter å få en liste med like mange av begge kjønn på lista. Jeg synes derfor at det ville være mer relevant å spørre etter kjønn på toppkandidat, og hva man gjør for at flere kvinner skal ta renominasjon. Toppkandidaten blir mest profilert, og det er når man har oppnådd en viss erfaring at man får posisjoner og har størst mulighet til å påvirke. I SP (og jeg tror også i andre parti) har det vært flest menn som har takket ja til renominasjon Verdal

8 8 Kristelig folkeparti Rissa Steinkjer Verdal •Verdal KrF gjorde i styremøte 26.januar 09 følgende vedtak: •Verdal KrF føler at vi jevnt over har bra kvinnedeltakelse. Vi vil fortsette med å holde øye med kjønnsbalansen også for kommunevalglista 2011.

9 9 Pensjonistpartiet Rissa •vi har likestilling i vårt parti når det gjelder kjønnskvotering •vi har likevekt på kvinner og menn

10 10 Verdal kommune handlingsplan for likestilling •Alle politiske partier nominerer annenhver kvinne og mann på listene til kommunestyrevalget 2011[1][1] Verdal kommune har undertegnet Det europeiske charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet våren 2008 • [1] Dette er en henstilling til alle partiene om å bidra til at velgerne får like mange kvinner og menn å velge mellom på alle valglistene. [1]


Laste ned ppt "1 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag Hva gjør partiene? Anne Jorid Gullbrekken og Inger Marie Bakken Miniseminar Oslo 30.01.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google