Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til fylkes- og lokallag v/Organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til fylkes- og lokallag v/Organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til fylkes- og lokallag v/Organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

2 Årsmøte Årsmøtet skal være avholdt innen 1. mars Medlemmene skal innkalles med minst 3 ukers varsel. Dere skal velge *Styre – valgskjema fylles ut. Husk at alle må være medlem! Dere må bekrefte (kun lokallag) *Fjorårets styresammensetningen (Fjorårets leder, eller to styremedlemmer, bekrefter dette med signatur og dags dato på valgskjemaet fra i fjor) Dere skal vedta *Årsmelding, revidert regnskap, budsjett og handlingsplan Dere må evt. endre * Styresammensetningen i Brønnøysundregistrene * Tilgang til bankkonto

3 Årsrapportering Innen 15. mars skal alle lag sende inn: Årsmelding Valgskjema Revidert regnskap Budsjett Handlingsplan Lokallaget får utbetalt 35 % av kontingenten for hovedmedlemmer og hele for familiemedlemmer (fylkeslag mottar kroner 2 500,-). Tilskuddet faller bort hvis dokumentene ikke sendes innen fristen.

4 Hvor og når kan man søke om tilskudd?

5 Frifond 15. mai Søknadsfrist 30. september Frist for innsendelse av akseptskjema 31. mai Rapporteringsfrist og bruk av midler Støtteordningen skal styrke lokalt barne- og ungdomsarbeid. Det gis tilskudd til prosjekter og aktiviteter for barn og ungdom i lokallaget. Dere kan søke om støtte til prosjekter opp til kroner 30 000,- Alle lokallag som har barne- og ungdomsarbeid får et fast tilskudd på kroner 2 500,- og kroner 500,- per ungdomsrepresentant.

6 ExtraStiftelsen 15. februarSluttrapportering 15. marsRegnskapsrapportering 15. maiSøknadsfrist Her kan dere søke om støtte til prosjekter for funksjonshemmede og pårørende innenfor forebygging, forskning, rehabilitering. Prosjektene ExtraStiftelsen støtter spenner fra små, lokale, ildsjel prosjekter, til store nasjonale forskningsprosjekter. Søknadstips: Klart formål og gjennomførbarhet, gode ideer og originalitet, realistisk budsjett. Ordningen har elektronisk saksbehandlingssystem. Dere får brukernavn og passord fra sekretariatet, søknadsskjema fylles ut på nettet. Mer informasjon og søknadsskjema: http://www.extrastiftelsen.nohttp://www.extrastiftelsen.no

7 Likemann = Likeperson Likemannsarbeid ordinært=Likepersonsarbeid ordinært Likemannsarbeid arbeidsrettede tiltak=Likepersonsarbeid arbeidsrettede tiltak Søknadsfristen for å søke om tilskudd til likepersonsarbeid i 2014 er ennå ikke avklart. Nytt regelverket er vedtatt og vil tre i kraft 1. januar 2014. Informasjonsmøte med Bufdir i midten av november 2013 – da får vi vite mer!

8 Funkis Funksjonshemmedes Studieforbund (Funkis) gir støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring. Tilskuddet er delt i opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Minstekrav: - 8 kurstimer - deltakere over 14 år Kurs må registreres og være godkjent av Funkis sentralt før de starter og ferdigmeldes når kurset er fullført. Det gjøres via KursAdmin (http://www.funkis.no) og man kan søke hele året.http://www.funkis.no Hvis dere ønsker hjelp til registrering og ferdigmelding av kurs, ta kontakt! Mal for utfylling ligger ute på: http://dysleksinorge.no/no/lukket_lokallagsside http://dysleksinorge.no/no/lukket_lokallagsside

9 Nyttig informasjon på nett Minner om at dere kan finne mye nyttig informasjon på nettsiden for fylkes- og lokallag: http://dysleksinorge.no/no/lukket_lokallagsside http://dysleksinorge.no/no/lukket_lokallagsside Her finner dere blant annet: Vedtekter, sentralt - fylkeslag - lokallagsentraltfylkeslaglokallag Oppskrift i bruk av medlemsregisteret på nett Oppskrift på oppstart av lokallag Tips hvor man kan søke tilskudd Bestilling av profileringsmateriell Oversikt over sentrale kurs Reiseregningsskjemaer Presentasjoner

10 Ta kontakt! Har dere spørsmål, ta kontakt med meg: E-post:kine@dysleksinorge.nokine@dysleksinorge.no Direktenr.: 22 47 44 51


Laste ned ppt "Informasjon til fylkes- og lokallag v/Organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google