Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 noe om hva slags tjenester sykehus yter mot andre helsetjenesteytere brukerne av disse tjenestene spesielt om fastlegens rolle, og.. hvilke arbeidsoppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 noe om hva slags tjenester sykehus yter mot andre helsetjenesteytere brukerne av disse tjenestene spesielt om fastlegens rolle, og.. hvilke arbeidsoppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 noe om hva slags tjenester sykehus yter mot andre helsetjenesteytere brukerne av disse tjenestene spesielt om fastlegens rolle, og.. hvilke arbeidsoppgaver som søkes løst ved bruk av disse tjenestene hvordan disse arbeidsoppgavene løses i dag til slutt: noen påstander om de systemer som i dag skal understøtte tjenesteproduksjonen og bruken av tjenestene følger av dette for informasjonssikkerhet, pasientsikkerhet og effektivitet. hva er en venteliste, og hvem er brukere av et slikt system..

3 3 noen definisjoner I rekvirere: –kreve at noe stilles til rådighet i arbeidet med et helseproblem. det kan være en undersøkelser, tjenester, hjelpemidler, transport. ved en rekvirering beholder utstederen av rekvisisjonen hovedansvaret for det aktuelle helseproblemet dette gjelder. en allmennlege kan rekvirere innleggelse ved øyeblikkelig hjelp, men dette skal vanligvis rubriseres som en henvisning rekvisisjon: –dokumentet eller blanketten det rekvireres på. Inkluderer også elektronisk rekvirering rekvirent: –den som utsteder en rekvisisjon.. hentet fra www.volven.no

4 4 noen definisjoner II henvisning: –formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle pasientens helseproblem Henvisningen kan være i form av et skjema, en elektronisk melding eller muntlig og er en anmodning om at en annen instans skal utrede eller behandle brukerens problem. Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar derved midlertidig ansvaret for videre oppfølging av dette problemet henvisende lege: –den lege som har signert henvisningen venteliste –register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon.. hentet fra www.volven.no

5 5 tjenester som ytes til andre helsetjenesteytere I

6 6 tjenester som ytes til andre helsetjenesteytere II

7 7 tjenester som ytes til andre helsetjenesteytere III

8 8 tjenester som ytes til andre helsetjenesteytere IV

9 9 tjenester som ytes til andre helsetjenesteytere V

10 10 om ventelister og ventende fenomen som oppstår når det er avdekket et behov for en helsetjeneste og en tjenesteyter (som oftest et sykehus) er anmodet om, og har samtykket i å yte helsetjenesten men hvor tjenesteyter av kapasitetsgrunner ikke kan yte tjenesten på det tidspunkt den ønskes ytet en person på en venteliste utgjør i praksis en del av det som kan betegnes som helsesektorens ordrereserve. en person som står på en venteliste bør ikke forveksles med en person som ytes en helsetjeneste, men hvor det er lagt inn planlagte pauser i behandlingen

11 11 om ekte ventende på en venteliste henvisende lege / rekvirent er kilde til en stor del av dataene i en oppføring på en venteliste saksbehandlingen er i dag strukturert, men foregår på papir langt mere komplisert saksbehandling av mottatte henvisninger på sykehus enn det er på legekontor for mottatte epikriser henvisende lege tiltenkt rolle som ”pasientens advokat” valg av tjenesteyter foretas av henvisende lege og pasient i fellesskap tjenesteyter kan i prinsippet trekke henvisning hvis ventetiden blir uønsket lang

12 12 om ekte ventende på en venteliste II de fleste sykdommer er av en slik natur at sykdomsmanifestasjonene endrer seg over tid. gitt lang ventetid kan det regnes som en regel at nåtidstilstanden ikke er identisk med den beskrevne på det tidspunkt da pasienten ble ført opp på ventelisten ventelistesystemer som gjør det vanskelig for henvisende lege å oppdatere pasientopplysningene er en fare for pasientsikkerheten

13 13 om ventelister II ventelister brukes i praksis til mer enn å håndtere pasienter som fyller kriteriene for å stå på en venteliste på sykehus er det i praksis innført et nytt omsorgsnivå - ”standby” - i grenselandet mellom venteliste og innleggelse. Dårlig funksjonalitet i pasientlogistikk-systemene er en av de mest grunnleggende årsakene til sentrale problemer som sykehus står over for i dag.

14 14 deltagere / sponsorer Arild Faxvaag, DMF, NTNU Jan H Nilsen, Tore Mallaug HiST Trine K Andersen og Hans Roar Sandberg, studenter ved Hist 2001/2002 Roger Flister, Rune A Olsen, Ola Stengel, Andreas Hope, Anton Pitstra, Hyls Hiddema, studenter ved Hist 2002/2003 Utvikling av demoen er delfinansiert av Helsebygg Midt-Norge


Laste ned ppt "1. 2 noe om hva slags tjenester sykehus yter mot andre helsetjenesteytere brukerne av disse tjenestene spesielt om fastlegens rolle, og.. hvilke arbeidsoppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google