Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementets oppfølging på etikkområdet Ekspedisjonssjef Toril Johansson, Kunnskapsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementets oppfølging på etikkområdet Ekspedisjonssjef Toril Johansson, Kunnskapsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementets oppfølging på etikkområdet Ekspedisjonssjef Toril Johansson, Kunnskapsdepartementet

2 2 Kunnskapsdepartementet Agenda Innledning – hvorfor er vi opptatt av etiske problemstillinger? Generelle etiske retningslinjer/rammer i staten Hvilke etiske rammer står sektoren overfor Etiske rammer/problemstillinger i UH- sektoren Oppfølging på institusjonene og i departementet

3 3 Kunnskapsdepartementet Hvorfor er vi opptatt av etikk? Er det stort omfang av misligheter i Norge? Hvordan ser det ut i Universitets- og høyskolesektoren? økonomiområdet det akademiske området

4 4 Kunnskapsdepartementet Normer og etiske retningslinjer - forbygging støtte arbeidet med ledelse og kontroll skape forståelse for virksomhetens oppgaver prege holdninger påvirke handlinger

5 5 Kunnskapsdepartementet Ledelse og revisjon oppstramming i privat sektor gir føringer for god styring i offentlig forvaltning. Endringene påvirker både krav til ledelse og revisjon mål- og resultatstyring er innført som det overordnede styringsprinsippet. risikostyring

6 6 Kunnskapsdepartementet Generelle etiske rammer Etiske retningslinjer er nedfelt i eksempelvis: –Forvaltningsloven og Offentlighetsloven –Bestemmelser som omfatter arbeidsforhold –Rettsprinsipper i forvaltningen –Lov om offentlige anskaffelser –Retningslinjer for statlig eierskap Og i: –Økonomireglementet/Bestemmelsene –Etiske retningslinjer for statstjenesten

7 7 Kunnskapsdepartementet Spesifikt for UH-sektoren Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven) Lov om universiteter og høyskoler Rundskriv om eksternt finansiert virksomhet

8 8 Kunnskapsdepartementet Nærmere om forskningsetikkloven: Definisjon: Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning Bidra til at forskning i offentlig og privat sektor skjer i henhold til anerkjente etiske normer Hjemler forskningskomitésystemet

9 9 Kunnskapsdepartementet Nasjonale forskningsetiske komitéer

10 10 Kunnskapsdepartementet Regionale forskningsetiske komitéer (REK)

11 11 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskings- utvalget)

12 12 Kunnskapsdepartementet Etikk og utdanning - Samfunnsoppdraget - dannelsesperspektiv –Utdanningenes innhold –Fusk

13 13 Kunnskapsdepartementet Nytt rundskriv for eksternt finansiert virksomhet Styrets ansvar Krav til beslutningsgrunnlag og etterprøvbarhet

14 14 Kunnskapsdepartementet Forventninger til institusjonene: Forholdet mellom etisk bevissthet og etiske retningslinjer Styret og ledelsens ansvar og roller i etikkarbeidet

15 15 Kunnskapsdepartementet Departementets oppfølging overfor sektoren Etatsstyringsmøtene St. prp nr 1 Tildelingsbrev


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementets oppfølging på etikkområdet Ekspedisjonssjef Toril Johansson, Kunnskapsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google