Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Bakgrunn for arbeidet er et høyt og økende sykefravær, stadig lavere reell pensjonsalder, en avtakende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Bakgrunn for arbeidet er et høyt og økende sykefravær, stadig lavere reell pensjonsalder, en avtakende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Bakgrunn for arbeidet er et høyt og økende sykefravær, stadig lavere reell pensjonsalder, en avtakende vekst i arbeidsstokken og et politisk press i forhold til reduksjon i sykelønna

2 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv, oktober 2001 –Parter i avtalen: Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjeringen –Inkluderende arbeidsliv (IA) har som mål å gi plass til alle som kan og vil arbeide Avtalen ble fornyet i desember 2003

3 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv –Avtalens konkrete mål: Redusere sykefraværet Ansette og beholde flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne Øke den reelle pensjonsalderen –Alle virksomheter kan bli IA –virksomhet ved å tegne en samarbeidsavtale med trygdeetaten. Avtalen signeres av virksomhetens ledelse, representanter for de ansatte samt trygdeetatens arbeidslivssenter

4 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Virkemidlene i avtalen: –Utvidet bruk av egenmelding Opptil 8 kalenderdager per sykdomstilfelle, samlet 24 dager i løpet av 12 måneder –Enklere å sette i gang aktiv sykemelding –Bedriftshelsetjenesten inn i arbeidet og kan få honorar for å få folk tilbake i arbeid –Tilretteleggingstilskudd til utprøving, tilrettelegging, opplæring og arbeidstrening

5 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Tidligst mulig aktivitet ved sykdom –Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å finne løsninger som gjør at den sykemeldte raskest mulig kan komme, helt eller delvis, tilbake til jobb. Arbeidsgiver har ansvaret for å drive med systematisk forbedring av arbeidsmiljøet Arbeidstaker har ansvaret for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

6 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Arbeidstaker har også ansvar for å si fra om hva som kan bli bedre ved en virksomhet, og også opplyse om sykefraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen Arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidssituasjonen for den som er sykemeldt. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan

7 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Medspillere: –Fastlegen –Trygdeetaten –Tillitsvalgt –Verneombud –Bedriftshelsetjenesten –Arbeidslivssenteret

8 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Har fått fokus på arbeidslivet: –Hva forårsaker fravær –Hva er nærværsfaktorene –Hva vil det si å være inkluderende Viktig med tillit mellom leder og ansatt –Kan ikke bestemme at vi skal ha tillit, tillit er noe man bygger opp. I dette arbeidet kommer det fram at arbeidsplassen skal være et sted der det er bra å være.

9 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Hvilke resultater ser vi så langt? http://www.trygdeetaten.no/arbeidsliv/pdf/ia_avtale r.pdfhttp://www.trygdeetaten.no/arbeidsliv/pdf/ia_avtale r.pdf –Statistisk Sentralbyrå: Nedgang i sykefraværet med 0.7% fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Nedgangen er i det legemeldte fraværet Nedgang i alle næringer Nedgang i alle aldersgrupper Nedgang i alle fylker

10 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Trygdedirektør Arild Sundberg: ”Offentlig sektor har store utfordringer i forhold til å få ned sykefraværet ” Opplever stadig et politisk press mot sykelønna –Regjeringen sender motstridende signaler om dette: har inngått en IA-avtale, men snakker stadig om at det går for seint og kommer med signaler i forhold til å redusere sykelønna

11 Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Konklusjon???


Laste ned ppt "Meldemsmøte 11. november 2004 Inkluderende arbeidsliv Bakgrunn for arbeidet er et høyt og økende sykefravær, stadig lavere reell pensjonsalder, en avtakende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google