Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 1 Strengere kvalitetskrav, tydeligere faglighet og økt status Styrking av brukernes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 1 Strengere kvalitetskrav, tydeligere faglighet og økt status Styrking av brukernes."— Utskrift av presentasjonen:

1 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 1 Strengere kvalitetskrav, tydeligere faglighet og økt status Styrking av brukernes rettigheter Tosporet henvisning Økt tilgjengelighet Økt fokus på helhetlig tilnærming og differensiert behandlingstilbud Bedre samhandling rus og psykiatri Oppsummering fra ti regionale erfaringskonferanser - Hva er blitt bedre etter innføringen av rusreformen?

2 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 2 Hva er utfordringene? Omorganiseringer og omstruktureringer ved å gjøre tjenestene tydelige Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp – regionale forskjeller Pasientrettigheter – individuell tidsfrist og valg av behandlingssted Kompetansebehov – på alle nivåer Økonomi og personalbehov Bedre rutiner og intern-kontroll for å sikre dokumentasjon og klagerett Samarbeid og samhandlingsutfordringer – metode- og modellutvikling Egenandeler – funksjonelle refusjonsordninger Individuell plan – potensial som nyttig verktøy Dimensjonering av tjenestetilbudet Kvalitetssikre henvisninger

3 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 3 Behandler Aktiv Bestemmer Vet best Pasient Passiv Lydig Vet mindre Pårørende Passiv Lite involvert Vet lite

4 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 4 12 14 Arbeidstaker Aktiv Øve trene Vet best Hjelper Aktiv Undervise/veilede Vet ikke best Ektefelle, foreldre, bror Aktiv Støtte/oppmuntre Vet ofte viktige ting Om å se på nytt, slik at vi kan: hjelpe personen å finne: - det som er viktig - de rollene som er viktige hjelpe personen å mestre - det som er viktig - de rollene som er viktige

5 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 5 Behandlingskollektivet Fysioterapi Pleie og omsorg sosialtjenesten Rådhus Sprekk og tilbakefall Arbeid Legesenter RIO Politi Psykiatrisk enhet Kompetansemiljø rus Familiar i same situasjon Internett Helsetun Helsestasjon Barnevern

6 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 6 Arbeid Skole Frivillige organisasjoner Lokalmiljø - region - nasjon - globalt Kunst Opplevelser Politikk Kirke Reiser Idrett Samfunn Deltaking i samfunneti verdsette roller i motsetning til isolasjoni motsetning til stigma Individuelt Gruppe - miljø Behandling SøknadVedtak OleKari Bente Rehabililtering si rolle: sentral aktør - koordinere behandling - ikke koordinator ulik kultur - mer målrettet samarbeid - informasjon - involvering

7 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 7 Arbeid Skole Frivillige organisasjoner Lokalmiljø - region - nasjon - globalt Kunst Opplevelser Politikk Kirke Reiser Idrett Samfunn Deltaking i samfunneti verdsette roller i motsetnad til isolasjoni motsetnad til stigma Individuelt Gruppe - miljø - gjennom mangfald og små trappetrinn Behandling Økonomi SøknadVedtak OleKari Bente Besøk Tilrettelagte grupper - ressursfokus Relasjon Mål-ressurser-plan BofellesskapFamiliearbeidMeistringsgrupper Besøk LegemiddelAssistert Rehab. Relasjon Mål-krav-konsekvenser Indiv. oppfølg. i bolig 24:00 08:0016:00 Et sted å være - Kontaktsenter AktiviteterEt sted å lære Kurs på ulike felt Skole Produksjon Betalte arbeidsoppgaver Grønt arbeidSysselsetting A-etat bedrift: VTA, APS, AB Trygdekontor Voksen- opplæring Frivillighetssentral Fellesskap Hjelpe andre Støttekontakt Fritidsassistent Ledsager Segregerte tilbud Musikk - kulturskole Ulike kulturtilbud for alle Brukerstyrt senter

8 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 8 Arbeid Skole Frivillige organisasjoner Lokalmiljø - region - nasjon - globalt Kunst Opplevelser Politikk Kirke Reiser Idrett Samfunn Deltakelse i samfunneti verdsatte roller Individuelt Gruppe - miljø OleKari Bente Besøk Tilrettelagte grupper - ressursfokus Relasjon Mål-ressurser-plan BofellesskapFamiliearbeidMestringsgrupper Besøk LAR - individuelt Relasjon Mål-krav-konsekvenser Indiv. oppfølg. i bolig 24:0008:0016:00 Et sted å være - Kontaktsenter AktiviteterEt sted å lære Kurs på ulike felt Skole Produksjon Betalte arbeidsoppgaver Grønt arbeidSysselsetting A-etat bedrift: VTA, APS, AB Trygdekontor Voksen- opplæring Frivillighetssentral Fellesskap Hjelpe andre Støttekontakt Fritidsassistent Ledsager Segregerte tilbud Musikk - kulturskole Ulike kulturtilbud for alle Brukerstyrt senter Behandling Økonomi Spesialavdeling Psyk. klinikk tverrfaglig behSpesialavdelingRusavvenning DagavdelingDøgnavdeling PoliklinikkAmbulant team DPS

9 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 9 Gruppe Individuelt - i motsetnad til stigmatiserte roller i verdsette roller - i motsetnad til isolasjon Deltaking i samfunnet OleKari Bente Besøk Relasjon Tilrettelagte grupper - ressursfokus Bufellesskap FamiliearbeidFerdighetstrening/mestringsgrupper Bufellesskap Kontaktsenteret Ein stad å vera Noko skikkeleg å gjera Ein stad å læra A-etatTrygdekontorVaksenopplæring Hjelpa andre Fellesskap Frivillighetssentral Fritid Støttekontakt Fritidsassistent Ledsager Ulike tilbod for ulike grupper Grøn aktivitet A-etat bedrift: VTA, APS, AB - gjennom mangfald og små trinn/trappetrinn Mål-ressursar-plan ArbeidSkule Frivillige organisasjonar Lokalmiljø - region KunstOpplevingarPolitikk Kyrkje ReiserIdrett Samfunn Behandling Økonomi Brukarstyrt senter Brukerforum Forum for fritid Forum for dag 08:0016:00 24:00 Forum for individuelle tjenester

10 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 10 Gruppe Individuelt - i motsetnad til stigmatiserte roller i verdsette roller - i motsetnad til isolasjon Deltaking i samfunnet OleKari Bente Besøk Relasjon Tilrettelagte grupper - ressursfokus Bufellesskap FamiliearbeidFerdighetstrening/mestringsgrupper Bufellesskap Kontaktsenteret Ein stad å vera Noko skikkeleg å gjera Ein stad å læra A-etatTrygdekontorVaksenopplæring Hjelpa andre Fellesskap Frivillighetssentral Fritid Støttekontakt Fritidsassistent Ledsager Ulike tilbod for ulike grupper Grøn aktivitet A-etat bedrift: VTA, APS, AB - gjennom mangfald og små trinn/trappetrinn Mål-ressursar-plan ArbeidSkule Frivillige organisasjonar Lokalmiljø - region KunstOpplevingarPolitikk Kyrkje ReiserIdrett Samfunn Behandling Økonomi Brukarstyrt senter Brukerforum: 2 pårørende 2 brukere 2 kommunale Forum for fritid Forum for dag 08:0016:00 24:00 Forum for individuelle tjenester

11 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 11 Gruppe Individuelt - i motsetnad til stigmatiserte roller i verdsette roller - i motsetnad til isolasjon Deltaking i samfunnet OleKari Bente Besøk Relasjon Tilrettelagte grupper - ressursfokus Bufellesskap FamiliearbeidFerdighetstrening/mestringsgrupper Bufellesskap Kontaktsenteret Ein stad å vera Noko skikkeleg å gjera Ein stad å læra A-etatTrygdekontorVaksenopplæring Hjelpa andre Fellesskap Frivillighetssentral Fritid Støttekontakt Fritidsassistent Ledsager Ulike tilbod for ulike grupper Grøn aktivitet A-etat bedrift: VTA, APS, AB - gjennom mangfald og små trinn/trappetrinn Mål-ressursar-plan ArbeidSkule Frivillige organisasjonar Lokalmiljø - region KunstOpplevingarPolitikk Kyrkje ReiserIdrett Samfunn Behandling Økonomi Brukarstyrt senter Brukarforum: 2 pårørende 2 brukere 2 kommunale Forum for fritid Forum dag: Kontaktsenteret Frivillighetssentralen Individuelle tjenester A-etat Trygdekontoret Voksenoppl 08:0016:00 24:00 Forum for individuelle tjenester

12 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 12 Gruppe Individuelt - i motsetning til stigmatiserte roller i verdsette roller - i motsetning til isolasjon Deltaking i samfunnet OleKari Bente Besøk Relasjon Tilrettelagte grupper - ressursfokus Bufellesskap FamiliearbeidFerdighetstrening/mestringsgrupper Bufellesskap Kontaktsenteret Ein stad å vera Noko skikkeleg å gjera Ein stad å læra A-etatTrygdekontorVaksenopplæring Hjelpa andre Fellesskap Frivillighetssentral Fritid Støttekontakt Fritidsassistent Ledsager Ulike tilbod for ulike grupper Grøn aktivitet A-etat bedrift: VTA, APS, AB - gjennom mangfold og små trinn/trappetrinn Mål-ressursar-plan ArbeidSkule Frivillige organisasjonar Lokalmiljø - region KunstOpplevingarPolitikk Kyrkje ReiserIdrett Samfunn Behandling Økonomi Brukarstyrt senter Brukarforum: 2 pårørende 2 brukere 2 kommunale Forum fritid: Fritid Frivillighetssentralen Individuelle tjenester Forum dag: Kontaktsenteret Frivillighetssentralen Individuelle tenester A-etat Trygdekontoret Voksenoppl 08:0016:00 24:00 Forum for individuelle tjenester

13 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 13 Gruppe Individuelt - i motsetning til stigmatiserte roller i verdsette roller - i motsetning til isolasjon Deltaking i samfunnet OleKari Bente Besøk Relasjon Tilrettelagte grupper - ressursfokus Bufellesskap FamiliearbeidFerdighetstrening/mestringsgrupper Bufellesskap Kontaktsenteret Ein stad å vera Noko skikkeleg å gjera Ein stad å læra A-etatTrygdekontorVaksenopplæring Hjelpa andre Fellesskap Frivillighetssentral Fritid Støttekontakt Fritidsassistent Ledsager Ulike tilbod for ulike grupper Grøn aktivitet A-etat bedrift: VTA, APS, AB - gjennom mangfold og små trinn/trappetrinn Mål-ressursar-plan ArbeidSkule Frivillige organisasjonar Lokalmiljø - region KunstOpplevingarPolitikk Kyrkje ReiserIdrett Samfunn Behandling Økonomi Brukarstyrt senter Brukerforum: 2 pårørende 2 brukere 2 kommunale Forum fritid: Fritid Frivillighetssentralen Individuelle tjenester Forum dag: Kontaktsenteret Frivillighetssentralen Individuelle tjenester A-etat Trygdekontoret Voksenoppl 08:0016:00 24:00 Forum individuelle tjenester: Ambulant team Fastlege Sosialkontor DPS

14 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 14 Hvordan legge til rette for en ønsket utvikling SHdir mottar sine oppdrag fra ASD og HOD og skal innenfor rammen drive fagutvikling for tjenestefeltet og iverksetting av vedtatt politikk Øremerkede midler gir økt fokus og kan løfte fagområders status men fører det også til mer byråkrati? Shdir vil samordne og forenkle tilskuddsordninger Oppfyllelse av rettighetene må dokumenteres og journalføres Retningslinjer med klare faglige krav og fokus på kvalitet Samle de gode eksemplene og formidle erfaringer og resultater Nettverk hvor kommuner deltar og jobber sammen om utfordringene Prosjekter som Tromsø hvor man initierer et løft og bestemmer seg for å gjøre en forandring

15 | RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 15 Forts Ny veileder for IP kommer i oktober. En fortsettelse av handlingsplan mot rusmiddelproblemer er utgitt og skal gjøre bruk av forsøk og gode eksempler fra praksisfeltet i kommunene og spesialisthelsehelsetjenesten Mantra for å gjøre jobben Samordne Kompetanse Individuell plan Brukermedvirkning = SKIB oh hoi kast loss……..


Laste ned ppt "| RIO - Oppfølging og intgrering av tidligere rusmiddelmisbrukere | 1 Strengere kvalitetskrav, tydeligere faglighet og økt status Styrking av brukernes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google