Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015
Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse hvordan ulike satsinger kan ses i en sammenheng, og hvordan spredning av ulike erfaringer i lærende nettverk kan styrke den samlede kvalitetsutviklingen i Akershus.

2 Praksiseksempel fra Skedsmo kommune - erfaringer med intensivopplæring i Ny GIV

3 1: Hva ønsket dere å oppnå med tiltaket – hva var den opprinnelige intensjonen?
MÅL: Motivere flere elever til å fullføre videregående skole, - bidra til å redusere drop-out.

4 SITUASJONEN VAR:  En del elever strevde med lav motivasjon og for høyt fravær. De fikk derfor ikke vist hva de var gode for. Hovedutfordringen var likevel: for dårlige kunnskaper i lesing, skriving og regning, noe som jo er grunnlaget for læring i alle andre fag. Forbedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning gjennom mer praktisk og variert undervisning.

5 2: I hvilken grad fungerer tiltaket som dere hadde planlagt etter intensjonen – hvilke justeringer er i tilfellet gjort? Vi var med i prosjektet Ny-Giv i 1.pulje, og fikk mulighet til å gjennomføre prosjektet over alle prosjektårene. Etter prosjektperioden videreførte vi NY-Giv-kurs etter kommunal prosjektskisse med noen ekstra midler.

6 Spørsmål 2 forts….. Vi stilte tydelige krav til elevene i forhold til frammøte og aktiv, faglig deltakelse på kursene. Dersom enkelte elever ikke tok tilbudet på alvor, snakket vi sammen og avklarte hvorfor. Fant løsning Vi var konsekvente når det gjaldt utvelgelsen av elever. Dette ble veldig populært tilbud til noen elever, og det var faktisk slik at enkelte elever spurte hvorfor de ikke hadde fått tilbudet de også.

7 Prosjektbeskrivelsen
Spørsmål 2 forts….. Prosjektbeskrivelsen Tidspunkt for kurset: perioden fra etter jul til påske med enkeltdager etter påske når det var forenlig med heldagsprøver før eksamen og eksamen. 4.året startet vi opp etter høstferien og utvidet kurstilbudet til 8. og 9. trinn Lærestoffet ble i lesing og regning hentet fra fagene slik at en ikke skulle gå glipp av jobbing med nytt stoff i klassen.

8 1.året fikk 12 elever av 174 elever tilbudet. 5 gikk opp en karakter,
spørsmål 2 forts….    1.året fikk 12 elever av 174 elever tilbudet. 5 gikk opp en karakter, 4 beholdt den karakteren de hadde 1 gikk ned i karakter 2 elever vi ikke hadde vurderingsgrunnlag til 1.termin gjennomførte eksamen og fikk karakter 2.året fikk 11 elever av 165 elever tilbudet. 7 gikk opp en karakter 3 beholdt den karakteren de hadde 1 var syk på eksamensdagen

9 Hvem er Ny Giv-læreren? Lærere som er godt egnet til å motivere elever
Lærere som har legitimitet i personalet Lærere som kan presentere metodikken for kollegaer Felles og åpen prioritet i kollegiet Lærere som er positivt motivert for å prøve ut metodikken

10 3: På hvilken måte knyttes dette tiltaket sammen med andre tiltak/fokusområder i kommunen/skolen .
Kompetanseutvikling og spredning av kompetanse i personalet: Ny Giv-kurs - prioritert, mange i personalet deltatt Kursdeltakerne sørget for tilbakemelding til interne /eksterne faggrupper. Metodikken er variert og praksisnær, dette er sammenfallende med satsingen på ungdomstrinnet (UiU). ( jf: Skolebasert kompetanseutvikling – UiU og definisjon: ledelsen og alle ansatte deltar i utviklingsprosessen på egen skole)

11 Kommunalt tiltak: Leseveileder
Spørsmål 3 forts….. Kommunalt tiltak: Leseveileder Har gitt grunnlag for utvikling av skrive- og regneveileder  Vurdering for læring: Alle skoler i kommunen deltok i siste fase av statlig prosjekt. Høy prioritet på skolen Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet – klasseledelse og lærerrollen Data som metodebruk Oppfølging av nasjonale prøver og elevundersøkelsen

12 Lærerstemmer: Erfaring med Ny Giv –metodikken:
Lærer 1 - Norsk Lærer 2 - Norsk, tysk Lærer 3 – Matematikk, spes.ped Lærer 4 – Matematikk, naturfag Lærer 5 – Engelsk, RLE, mat og helse

13 Oppsummering: Spørsmål 3:
På hvilken måte knyttes dette tiltaket sammen med andre tiltak/fokusområder i kommunen /skolen? Slik vi ser det er Ny Giv metodikken konkret, praksisnær og gir relevant variasjon. Denne metodikken fremmer også motivasjon hos elever og for lærere. Erfaringene tilsier at den vil være grunnleggende for det meste av metodeutvikling og helt relevant å knytte sammen med tiltak/fokusområder i kommunen din/skolen din

14 Digital ringperm-NyGiv


Laste ned ppt "Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google