Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleledermøte 2.12.2008 Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleledermøte 2.12.2008 Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleledermøte 2.12.2008 Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Lærerløftet OSLO En trygg skole - holdningsskapende arbeid Rektorskolen OSLO Finansiering Lønnspolitikk Rekruttering Kartlegging og doku- mentasjon Tilsyn Informasjon Profilering Kvalitetsportalen OSLO Oppfølging - styringsdialogen Digitale lærings Ressurser IKT Mål- og resultat- styring

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Resultater fra kartlegging av leseferdighet 2. trinn 0 5 10 15 20 25 30 200220032004200520062007 2.årstrinn

4 Oslo kommune Utdanningsetaten

5 Oslo kommune Utdanningsetaten

6 Oslo kommune Utdanningsetaten

7 Oslo kommune Utdanningsetaten

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo – et helhetlig system for kvalitetsutvikling Avgangsprøve, eksamen/fag og svenneprøve Osloprøver i basisfag Statlige kartleggingsprøver – obligatorisk Nasjonale prøver Tilsyn Veiledere Kompetanseutvikling - verktøy for intern skolevurdering (Kvalitetsbarometeret) - verktøy for rapportering (Kvalitetsportalen, Oslo) - verktøy for balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser STYRINGSDIALOGEN Rapportering – oppfølging - åpenhet

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Prøveplan OSLO FagTrinn Lesing Regning Lesing engelsk 5, 8 FagTrinn Lesing Regning/tallforståelse 2, 7, 9,10 2 FagTrinn Digital kompetanse Naturfag Lesing Matematikk 5, Vg1 5, 8 Vg1 Nasjonale prøver Statlige kartleggingsprøver Osloprøver

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Etterutdanning: Fagspesifikke kurs nye læreplaner 1- 13– Over 7000 kursplasser i perioden 06-09 Målrettet kursing/skolering innenfor prioriterte områder (progresjon i grunnleggende ferdigheter, elevvurdering og dokumentasjon av læringsutbytte) Videreutdanning: Egen stipendordning for lærere. Høst 08: Mellom 150 og 200 lærere får tilskudd til videreutdanning Tilsagn gis basert på den enkelte skoles elevresultater og lærernes formalkompetanse Produksjon av studiepoeng med egne måltall på skole- og etatsnivå. Lærerløftet Oslo

11

12

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Rektorskolen OSLO Rekrutteringskurs – skoleledere 3-årig masteropplæring (Handelshøyskolen BI) – Målgruppe: ledere og lærere Annen lederutvikling Mini-master: Temakurs Coaching Mentoring

14 Oslo kommune Utdanningsetaten ”Tidlig” innsats - læringstrykk LeseUtviklingsSkjema (systematisk vurdering av leseprogresjon) ”Alle teller” (skoler som sliter/tett på) Lesing og regning i VgI Early Years – metode for bedret leseprogresjon i Groruddalen Kartlegginger – PrøveplanenOslo Skriftlig vurdering på barnetrinnet – i alle basisfag Sjekkliste for progresjon på alle trinn Fravær Antall 1’ere Resultatfokus på alle nivå

15

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen mot drop out – viktige elementer Grunnleggende ferdigheter Kartlegging og rask reaksjon Ro og orden Ambisiøse lærere Yrkesrettet undervisning Forskjellige læringsarenaer Ikke senk ambisjonene – øk læringstrykket!

17 Oslo kommune Utdanningsetaten

18 Oslo kommune Utdanningsetaten

19 Oslo kommune Utdanningsetaten

20 Oslo kommune Utdanningsetaten

21 OECD Economic Surveys NORWAY Volume 2008/13 August 2008

22 Oslo kommune Utdanningsetaten I mange sammenhenger er det viktigere å komme i gang med gode målinger enn å slite seg ut på å bli enige om målet. Det er bedre å ha litt informasjon enn ingen informasjon Det er viktig å huske at det er effektene for brukere og samfunn man skal måle, ikke hva man gjør.

23 Det avgjørende grepet i dissekommunene er at det er utvikletkunnskapsbaserteinformasjons-systemer for analyse avskolene.Det er også et fellestrekk atskolenhåndteres som en institusjon,enorganisasjon – og ikke en mereller mindre tilfeldigsammensattvirksomhet med mer ellermindrekvalifiserte lærere. Kunnskapen forsyner beslutningstagerne i skolesektoren med data de trenger for å fatte gode avgjørelser. Man finner ut hva som virker og hva som ikke virker.

24 Oslo kommune Utdanningsetaten

25 Oslo kommune Utdanningsetaten Dagbladet 16.10.08

26 Oslo kommune Utdanningsetaten www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleledermøte 2.12.2008 Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google