Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet

2 2 Kunnskapsdepartementet Regjeringens Ny Giv satsing 3 komponenter: -Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata – kontinuerlig ”overvåking” -Oppfølgingsprosjektet; samarbeid OT/NAV om tiltak for unge utenfor arbeid og utdanning -Overgangsprosjektet; følge ungdom tett fra 10.klasse, over i vgo og gjennom vgo

3 3 Kunnskapsdepartementet Overgangsprosjektet: Karakterenes betydning for fullføring

4 4 Kunnskapsdepartementet ”Overgangsprosjektet” - Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest presterende elevene etter 1.termin i 10.klasse en ny sjanse slik at de kan få fag-/svennebrev eller vitnemål i vgo Tett oppfølging i 10.klasse og i videregående opplæring Ekstra innsats for å utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter

5 5 Kunnskapsdepartementet Premisser, forts Fylkeskommunene arbeider for å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet samarbeid med kommunene for å sette elevene best mulig i stand til å gjennomføre videregående opplæring 30-50% av den totale elevmassen på ungdomsskolene i fylket er grunnlaget første året Eskaleres til alle kommuner innen 2013

6 6 Kunnskapsdepartementet Prosjektsyklus 2011201220132014 Ant 10 kl30-50%50-80%100% Kull 110->Vg1Vg1->Vg2Vg2->Lære/vg3 Kull 210->Vg1Vg1->Vg2Vg2-> Kull 310->Vg1Vg1->Vg2 P-ledelse pr fylke 2 mill3 mill4 mill0 ?

7 7 Kunnskapsdepartementet Status pr 31.januar Alle fylker deltar 54 kommuner deltar med 205 skoler med ungdomstrinn nesten alle de største kommunene er med 99 videregående skoler deltar De fleste har engasjert fylkeskommunale prosjektledere Felles kommunal prosjektleder kommer på plass etter hvert Entusiasmen er stor!

8 8 Kunnskapsdepartementet Tiltak rettet mot målgruppa Utvelgelse av elever: nasjonal føring, fylkeskommunalt skjønn: -10% av de svakeste presterende elevene til jul i 10.klasse i prosjektkommunene får tilbud -Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle -1800-3000 elever får tilbud første år Elevene/foresatte inngår en avtale med skolen som innebærer tett oppfølging fra jul i 10.klasse og store deler av vgo

9 9 Kunnskapsdepartementet Tiltak rettet mot målgruppa, forts intensiv opplæring, inntil 7,5 timer pr uke: egne grupper? ”Sponset”, relevant sommerjobb? Sommerskole settes i system? Forkurs til videregående skole?

10 10 Kunnskapsdepartementet Tiltak i prosjektet To prosjektledere i hvert fylke; en fylkeskommunal og en felles kommunal Storstilt skolering av norsk – og mattelærere - felles for hele landet; grunn- og videregående sammen - to lærere pr skole = nesten 700 i første runde - dekke grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter Forskningsoppdrag knyttet til prosjektet er under utarbeidelse

11 11 Kunnskapsdepartementet Tiltak i prosjektet, forts Utvikle et nasjonalt opplegg for yrkesretting av fellesfagene på YF: -skolering/kursing/etterutdanning -veiledningsmateriell -arenaer for nasjonal erfaringsdeling - nettverk Videregående skoler som deltar i prosjektet første år, vil/bør være spydspisser i arbeidet

12 12 Kunnskapsdepartementet Veien videre Start skolering av lærere: februar 2011 Start intensivopplæring av elever: så fort som mulig Det legges til rette for forsøk i de kommuner som søker – mal utviklet og sendt Det er utarbeidet standard infomateriell til foreldre og elever – mal utviklet og sendt Utvikle hjemmeside for prosjektet 1.mars: frist for planer fra alle fylker for - resten av 10.klasse for elevene i målgruppa - overgangen 10. -> Vg1 - opplegget i Vg1

13 13 Kunnskapsdepartementet Største utfordringer Helhetlig kontekst for elevene – ikke bare intensivopplæring Skolering av lærerne Praktisk organisering på u-skolene første år Å systematisere tiltak for å holde på elevene gjennom sommeren


Laste ned ppt "Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google