Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder
Overgangsprosjektet Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

2 Regjeringens Ny Giv satsing
3 komponenter: Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata – kontinuerlig ”overvåking” Oppfølgingsprosjektet; samarbeid OT/NAV om tiltak for unge utenfor arbeid og utdanning Overgangsprosjektet; følge ungdom tett fra 10.klasse, over i vgo og gjennom vgo

3 Overgangsprosjektet: Karakterenes betydning for fullføring
(begrunnelse for overgangsprosjektet) Ferdigheter fra grunnskolen har størst betydning for gjennomføring av vgo (også når det kontrolleres for andre kjennetegn). Figuren viser at for elever med under 25 grunnskolepoeng, så gjennomførte 8 pst av elevene vgo i løpet av fem år. Tilsvarende tall for elever med mellom 55 og 66 grunnskolepoeng var 98 pst I 2004 var det i underkant av 5000 elever med grunnskolepoengsum under 30 som begynte i videregående opplæring. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng var 43 i 2004

4 ”Overgangsprosjektet” - Premisser
Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest presterende elevene etter 1.termin i 10.klasse en ny sjanse slik at de kan få fag-/svennebrev eller vitnemål i vgo Tett oppfølging i 10.klasse og i videregående opplæring Ekstra innsats for å utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter Overgangsprosjektet er i prosess

5 Premisser, forts Fylkeskommunene arbeider for å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet samarbeid med kommunene for å sette elevene best mulig i stand til å gjennomføre videregående opplæring 30-50% av den totale elevmassen på ungdomsskolene i fylket er grunnlaget første året Eskaleres til alle kommuner innen 2013

6 Prosjektsyklus 2011 2012 2013 2014 Ant 10 kl 30-50% 50-80% 100% Kull 1
10->Vg1 Vg1->Vg2 Vg2-> Lære/vg3 Kull 2 Kull 3 P-ledelse pr fylke 2 mill 3 mill 4 mill 0 ?

7 Status pr 31.januar Alle fylker deltar
54 kommuner deltar med 205 skoler med ungdomstrinn nesten alle de største kommunene er med 99 videregående skoler deltar De fleste har engasjert fylkeskommunale prosjektledere Felles kommunal prosjektleder kommer på plass etter hvert Entusiasmen er stor!

8 Tiltak rettet mot målgruppa
Utvelgelse av elever: nasjonal føring, fylkeskommunalt skjønn: 10% av de svakeste presterende elevene til jul i 10.klasse i prosjektkommunene får tilbud Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle elever får tilbud første år Elevene/foresatte inngår en avtale med skolen som innebærer tett oppfølging fra jul i 10.klasse og store deler av vgo Ca 5000 elever har så lav poengsum. Tar man bort de som man antar ikke kan nyttiggjøre seg intensivopplæring, rest: I prosjektet: tilbud til ca 1500.

9 Tiltak rettet mot målgruppa, forts
intensiv opplæring, inntil 7,5 timer pr uke: egne grupper? ”Sponset”, relevant sommerjobb? Sommerskole settes i system? Forkurs til videregående skole?

10 Tiltak i prosjektet To prosjektledere i hvert fylke; en fylkeskommunal og en felles kommunal Storstilt skolering av norsk – og mattelærere - felles for hele landet; grunn- og videregående sammen - to lærere pr skole = nesten 700 i første runde - dekke grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter Forskningsoppdrag knyttet til prosjektet er under utarbeidelse

11 Tiltak i prosjektet, forts
Utvikle et nasjonalt opplegg for yrkesretting av fellesfagene på YF: skolering/kursing/etterutdanning veiledningsmateriell arenaer for nasjonal erfaringsdeling - nettverk Videregående skoler som deltar i prosjektet første år, vil/bør være spydspisser i arbeidet

12 Veien videre Start skolering av lærere: februar 2011
Start intensivopplæring av elever: så fort som mulig Det legges til rette for forsøk i de kommuner som søker – mal utviklet og sendt Det er utarbeidet standard infomateriell til foreldre og elever – mal utviklet og sendt Utvikle hjemmeside for prosjektet 1.mars: frist for planer fra alle fylker for - resten av 10.klasse for elevene i målgruppa - overgangen 10. -> Vg1 - opplegget i Vg1

13 Største utfordringer Helhetlig kontekst for elevene – ikke bare intensivopplæring Skolering av lærerne Praktisk organisering på u-skolene første år Å systematisere tiltak for å holde på elevene gjennom sommeren


Laste ned ppt "Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google