Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlings- reformen Rådmann Arve Semb Christophersen Larvik kommune Larvik – der det gode liv lever!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlings- reformen Rådmann Arve Semb Christophersen Larvik kommune Larvik – der det gode liv lever!"— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlings- reformen Rådmann Arve Semb Christophersen Larvik kommune Larvik – der det gode liv lever!

2 www.larvik.kommune.no Min oppgave: Hva er de viktigste spørsmålene for kommunene, hvordan bør vi arbeide for å ivareta det lokale perspektivet?  Inngang  Viktige spørsmål  Lokalt perspektiv

3 www.larvik.kommune.no Inngang  Endringer I samfunnet (innbyggeres helse, kommunenes tilbud) I samfunnet (innbyggeres helse, kommunenes tilbud) I sykehusverden (foretak, kapasitet, utfordringer) I sykehusverden (foretak, kapasitet, utfordringer)  Eksisterende samhandling Kommune – sykehus Kommune – sykehus Fagmiljøer på tvers Fagmiljøer på tvers  Ulikheter  Ulikevekt  Stortingsmeldinga Stortingsmeldinga

4 www.larvik.kommune.no Debattheftet KS Ovenfor nevnte tre sentrale utfordringer løftes i dialogen med staten;   finansiering, kommunesamarbeid og kompetanse. KS spør:   5. Hvilke andre utfordringer kan bli sentrale for kommunene i Samhandlingsreformen?   6. Hvordan kan KS best legge til rette for at Samhandlingsreformen skal lykkes?

5 www.larvik.kommune.no  Debattheftet er inne på mange  Hvordan sikre trygghet for at helheten oppleves og ansvaret ikke pulveriseres?  Samhandling Hvorfor og med hvem? Hvorfor og med hvem? På hvem sine premisser? På hvem sine premisser? Riktig nivå – hva er det? Riktig nivå – hva er det? Organisering – i førstelinjen og andrelinjen? Organisering – i førstelinjen og andrelinjen? Viktige spørsmål

6 www.larvik.kommune.no Viktige spm.forts.  Økonomi Økonomi Kommunal medfinansiering? Kommunal medfinansiering? Frie inntekter Frie inntekter Styrke forebyggende arbeid Styrke forebyggende arbeid Overføring med tilknyttede ressurser Overføring med tilknyttede ressurser

7 www.larvik.kommune.no Lokale utfordringer  Førstelinjen (som utvides) er kommunene, kanskje nye samhandlingskommuner?  Uansett blir kommunestruktur avgjørende for tilnærming av samhandlingen  Samhandlingsfunksjonen i sykehuset dekker ikke opp behovet for å koordinere samhandlingen med kommunene enkeltvis  Rolleavklaring KS og 12K

8 www.larvik.kommune.no Mine foreløpige konklusjoner  Samhandling helt nødvendig, men til et ”riktig” nivå  Endringer i oppgaver og ansvar både naturlig og nødvendig  Vanskelig å lage gode organisatoriske modeller som har sannsynlighet for å lykkes  KS har en rolle ift strategisk arbeid regionalt og nasjonalt  12K kan bidra med struktur for kommunikasjon på styrenivå og fagnivå

9 www.larvik.kommune.no Boks 1.1 Samhandling Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Hovedgrep Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den viktigste bærebjelken i den norske velferdsmodellen.

10 www.larvik.kommune.no Utfordringer og hovedgrep Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne Hovedgrep 1: Klarere pasientrolle Hovedgrep 2: Ny framtidig kommunerolle Hovedgrep 3: Etablering av økonomiske insentiver Hovedgrep 4: Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse Hovedgrep 5: Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer


Laste ned ppt "St.meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlings- reformen Rådmann Arve Semb Christophersen Larvik kommune Larvik – der det gode liv lever!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google