Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries En konkurransedyktig havbruksnæring FHL havbruks årsmøte – tirsdag 30. mars 2004 Fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries En konkurransedyktig havbruksnæring FHL havbruks årsmøte – tirsdag 30. mars 2004 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries En konkurransedyktig havbruksnæring FHL havbruks årsmøte – tirsdag 30. mars 2004 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Hva er vi gode på og hva kan bli bedre Best på –Fiskehelse –Antibiotikaforbruk –Miljø –Integrerte systemer for IKT og teknisk overvåkning Må bli bedre på: –Målrettet markedsarbeid Chilensk settefiskanlegg – mars 2004 Foto: Hans Jørgen Enger

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Næringen i 2001 2001 2002 19. oktober

4 ….. ved enden av en grusvei ved ”verdens ende” Verdens 10. største i 2001 Eksport 2002 – Verdi - 64.667 USD – Mengde - 17 610 tonn 95% videreforedlede produkter

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Struktur- og markedstilpasning I Chile: Markedsorientert Fokus på kontroll av hele verdikjeden Konsolidering av næringen (fra 70 – 35 produsenter på 10 år) Norge: Produksjonsorientert Ikke gitt at vi skal følge den chilenske modellen Restrukturering, konsolidering og nytenkning nødvendig Fokus må være fremtidsrettet!

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Enten tradisjonell tenkning: AnleggSlakteriEksportørKunde Anlegg Slakteri Kunde  Politikk  Forvaltning  Ressurs eller …  ”om å produsere en vare som er solgt eller selge en vare som er produsert”  Mer industrielt fokus  Klarere skille mellom politikk og butikk Struktur- og markedstilpasning II

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Anmodningen om Safeguard- undersøkelse 2004 6. mars8. mars 19.9 % ørret Markedsadgang

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Markedsadgang forts. EU/Safeguard: Samarbeide med Chile Dialog med alle involverte parter er viktig Mobilisering av kunder og næringsorganisasjoner internt i EU Tvisteløsning gjennom WTO er et alternativ USA: arbeide for opphevelse av tiltak Frihandel: Nærings- og handelsinteresser som premiss for forhandlinger WTO: Forbedringer i WTO-regelverket gjennom ny forhandlingsrunde

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Regelverk som bidrar til en konkurransedyktig næring 2003 2004 2005 Konkursforskriften Eksportavgiften Nytt produksjonssystem (trer i kraft) NYTEK Fôrkvoter 2004 Ny havbrukslov (høring) Fôrkvoteordningen avvikles = iverksatt politikk = saker vi vil komme tilbake til som en del av helheten Konsesjoner Strategimøter Havbeiteforskrift Flytteforskrift (høring) Forskrift om lokalitets- klarering Eierbegrensninger IK-akvakultur (trer i kraft) IK-akvakultur Lakseavtalen opphører Høring nytt prod.system Settefiskforskrift Høring revidert konkursforskrift

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Idépostkasse ny havbrukslov på nettet http://fid.dep.no

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Avslutning Hvorfor ødelegger så mange aktører for hverandre? Hvorfor inngås ikke (langsiktige) kontrakter med de store kjedene? Hvorfor ser vi ikke større grad av videreforedling i Norge, og er det lave kostnadsnivået i Chile eneste grunnen til dette? Kunne de handelspolitiske konfliktene vært unngått dersom næringen hadde hatt tettere relasjon til kundene? Hva kan vi gjøre sammen og hver for oss for å beholde stafettpinnen? Mars 2004


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries En konkurransedyktig havbruksnæring FHL havbruks årsmøte – tirsdag 30. mars 2004 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google