Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag

2 Bakgrunn

3 Fra fiskarbonde til industrikonsern Binæring Kystnæring Industri

4 Stående biomasse og kostverdi* Kilde: Fiskeridirektoratet *Estmert kostverdi basert på anslått kostpris 15 kr/kg 1670

5 Utvikling i torskenæringen

6 Utvikling i blåskjellnæringen Kilde: Fiskeridirektoratet

7 Produksjonsutvikling Midt-Norge

8 Trøndelag er ledende på laks Kilde: Fiskeridirektoratet

9 Litt perspektiv

10 Det er nok plass Trøndelag…

11 Lokaliteten – vår viktigste ressurs Havbruk = samspill med naturen  Valg og innretting av lokalitet er bestemmende for tilførsel av friskt vann/oksygen fysisk miljø for fisk/skjell naturlig omsetning av avfallstoff påslag av skjell-larver ved blåskjelldyrking tilførsel av planteplankton og annen næring til skjell  Avstand, alternering av lokalitet og systematisk brakklegging brukes proaktivt for å forebygge uønsket kontaminasjon og sykdomsspredning. Lokalisering av havbruksvirksomhet er derfor en dynamisk prosess!!!

12 HASUT -prosjektet HASUT Havbruk, Areal, Samordning og Utvikling i Trøndelag Hasut har dobbel betydning; ”ha oss ut” Hva har skjedd etter HASUT?

13

14 Lokaliteter i bruk Kilde: Havbruksdata 16 % reduksjon i antall aktive lokaliteter 71 % økning i produksjonen Snittproduksjon pr. aktiv lokalitet på 1772 tonn

15 Framtidige behov

16 Helhetlig kunnskapsbasert forvaltning Mange forvaltningsnivå  Kommuner, Fiskeridirektorat, Mattilsyn, Fylkesmannen, Kystverket (og kanskje snart Fylkeskommunen)  ”Trøndelagsmodellen vs. Forvaltningsreformen Hva betyr dette for næringen?  Saksbehandlingstid  Evne til å avklare vanskelige saker  Evne til kompetanseoppbygging og å implementere ny kunnskap Hvordan gå i tet på områder som i stor grad avgjøres nasjonalt?

17 Kunnskap om interesser, og hvordan de reelt påvirker hverandre Ikke bare antagelse om at de er i konflikt basert på geografisk overlapp og føre var prinsippet  Fokus må rettes fra passiv kartlegging av interesser og over mot kunnskap om interaksjoner  Mer presise verneformål  Finnes det eksempler der det ene skal prioriteres foran det andre basert på et områdes egnethet? Verktøy for planlegging og beslutninger på kommunalt og regionalt nivå  Må være oppdatert og tilgjengelig for alle nivå i forvaltningen

18 Vi må optimalisere lokalitetsbruken Havbrukspolitikk og forvaltning som øker den gjennomsnittelige bruken av hver lokalitet  Aksept for store lokaliteter (hva er stort?)  Fordeling av konsesjoner Verktøy for planlegging og beslutninger på lokalitetsnivå  Velge rett lokalitet for ulike aktiviteter  Forutse bæreevne og optimal bruk  Planlegge fortøyning og tekniske løsninger  Må være (kommersielt) tilgjengelig for bruk i næringa – mulighet for næringsutvikling

19 Intrafish 14. mai 2008

20 Oppsummering Riktig tilgang til areal er oppdrettsnæringens viktigste rammevilkår Ny kunnskap må gjøres tilgjengelig og implementeres i forvaltning  Plan- og forvaltningsmyndigheter  Verktøy som skal ha verdi for næringsaktørene må gjøres kommersielt tilgjengelig Mulighet for næringsutvikling (eks. Olex) Avhengig av avklart forhold til andre interesser  Bruk og vern – mer presise verneformål  Kunnskap om interaksjoner som alternativ til føre var God arealbruk og tilgang til kompetanse er viktigste faktorer for regionens videre utvikling

21 Takk for meg!!


Laste ned ppt "Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google