Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskeriministeren Fiskeriministeren ønsker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskeriministeren Fiskeriministeren ønsker"— Utskrift av presentasjonen:

0 Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme?
Inger-Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon Solstrand 18.mars 2011

1 Fiskeriministeren Fiskeriministeren ønsker
at havbruksnæringa skal legitimere sin virksomhet på en bedre måte at aktørene blir mer aktiv i forhold til befolkning, politiske beslutningstakere og samarbeidspartnere i lokalsamfunnet - Havbruksnæringa er hovedpulsåra i økonomien for mange småsamfunn langs kysten. Næringa bidrar med flere tusen arbeidsplasser, og er ei viktig næring for Norge. Men skal næringa ha legitimitet til å bruke av våre felles arealer, må næringa ta utfordringa og oppfordringa om å legge enda mer igjen i lokalsamfunnene.

2 Prosjekt lokalt omdømme
5 medlemsbedrifter i Nord-Norge Kartlegge behov og utfordringer lokalt Dybdeintervju i hver enkelt bedrift Web-undersøkelse blant politikere og lokalbefolkning Analyse av funn i kartleggingen Foreslått ulike tiltak Gjennomføre tiltak er opp til bedriftene Gjøre analysen tilgjengelig for andre (verktøykasse) Gangen i kalosjan.

3 Hva gjør vi Konkret: Roadshow/turne i Nord-Norge - møter med bedriftslederne i de 5 aktuelle selskapene – i Tromsø, Stokmarknes, Steigen, Rognan og på Selsøyvik.

4 Målsetning – ka ville vi?
Styrke havbruksnæringas omdømme lokalt Øke kunnskapen om og stoltheten over havbruket Kommunisere det bedre – ansvarliggjøring Bevisstgjøring

5 Omdømme Salg Drift Vekst
Ved å styrke bedriftenes legitimitet, skal grunnlaget for framtidig drift og vekst sikres Omdømme Salg Drift Vekst Omdømme er viktig for alle de tre pkt. (Drift = måten det drives på. Det er IKKE på salg/drift at slaget står. Fisken selger seg sjøl – drifta – gjøres mye bra. Kampen står om vekst – må ha tilgang på areal, og det får bedr bare med et godt omdømme og lokal aksept. Den enkelte bedrift skal: Styrke lokal aksept for sin virksomhet Få større stolthet og bevissthet i bedriften om egen rolle i lokalsamfunnet Øke kunnskapen om hva næringa betyr – og hvilke verdier den skaper - hos omgivelsene Bransjen som helhet skal: Styrke aksept for næringas virksomhet generelt Få større bevissthet i næringa om egen verdiskapingsrolle Øke den generelle kunnskapen om og betydninga av næringa Skaffe erfaringer med strategiske tiltak

6 Er det plass til flere oppdrettsanlegg/virksomheter i ditt område?
Veldig BRA! De som har svart på dette spørsmålet, er Lokale og regionale politikere/lokale meningsbærere – og de ønsker vekst

7 Stolthet  Snitt for alle bedriftene er 7,1
STILLE SEG VEDSIDEN BERIFTENE, identifiserer seg med dem STÅ FOR DET DE DRIVER MED GRUNNLAG FOR Å SNAKKE POSITIVT OM DEM Snitt for alle bedriftene er 7,1

8 Del av lokalsamfunnet Snitt for alle bedriftene er 4,3
Dette handler om det fiskeriministeren etterlyser. SAMMENHENG MED BESØKSTALL ER KLAR (Et annet spørsmål i us – har du besøkt et anlegg) Snitt for alle bedriftene er 4,3

9 Miljøpåvirkning Hovedtyngden sier JA her – likevel ønsker de vekst

10 Syn på lokale bedrifters omdømme
For alle 5 har vi definert hva som skal være PRIMÆR-kommunen. De fleste holder til i flere kommuner, og vi sjekker også der. Å tenke gjennom målgruppene, er også en øvelse i bevisstgjøring – tenke gjennom KEM som e opinionsdannera, kem e de stemman vi bør knytte oss opp imot lokalt.. Selsøyvik scorer høyt fordi det er et lite lokalsamfunn. (Husk at det er Mainstream i FMRK)

11 Neste steg Nasjonalt dårligst overalt. Viktig å huske at hver enkelt bedrift er med på å danne det nasjonale omdømmet, er en del av det. Summen av alle dokkers bedrifter er med på å danne det nasjonale omdømmet.

12 Utfordringer framover
Kommunikasjon Mer offensiv holdning overfor lokale beslutningstakere Mer synlig i lokalsamfunnet, ikke bare ved bruk av media Lokal forankring Samarbeid med lokale aktører (skoler, kokkelaug, arr. etc) Få fram fakta om lokal verdiskaping Skape identitet og nærhet gjennom å delta mer i lokale arrangement/sponsing Miljø/sykdom/rømming Dokumentere fakta – tilbakevise evt feilaktige påstander Felles utfordringer for alle bedriftene.

13 Eksempel tiltaksliste

14 Forslag til tiltak Kommunikasjon Lokal forankring
Kommunikasjonsplattform, spesielt i konflikter Medieplan Styrke identiteten internt Lokal forankring Deltakelse, åpenhet, invitere til anleggene Bevisst bruk av verdiregnskap Skape lokal aktivitet som involverer befolkningen. Synlige og spennende aktiviteter

15 Bedre kommunikasjon mellom bedrift og lokalsamfunn Mer synlig lokalt
Mål etter prosjektet Bedre kommunikasjon mellom bedrift og lokalsamfunn Mer synlig lokalt Større bevissthet om omdømmebygging 5 ulike konkrete tiltakslister Godt grunnlag for andre aktører også Inngår i FHLs verktøykasse Større bevissthet bare ved å gjennomføre undersøkelsen/intervjuene. Må tenke gjennom ting.

16 Ta sats – gjøre noe

17 Ka har skjedd? Kommunikasjonsplattform Mainstream H.fest
Kultur-næringsfond Nordlaks Init. til å møte nasjonale/regionale politikere Konkret tiltaksliste for å bli mer synlig lokalt Bygge stolthet internt – satser mer på internkommunikasjon m/ bedriftsavis Større bevissthet om eget omdømme Ungdomskonferanse om havbruk Skrytetavle  & Dytt.no Kultur- og idrettssponsing Noen konkrete ting + noen effekter av arbeidet med undersøkelsen

18 Vestnorsk Havbrukslag
Hvordan hadde deres bedrifter scoret i en omdømmeundersøkelse? Hvordan er den lokale forankringa her? Hva mener vestlendingene om havbruket lokalt? Har dere behov for å vokse? Har dere en bevisst plan for å bygge et sterkt lokalt omdømme for næringa? Hvordan er det med LYSTEN og VILJEN til å jobbe med slike spørsmål? Uansett – vi anbefaler alle å jobbe med disse spørsmålene, enten dere tar tak i det sjøl, velger andre eller kommer til oss. Vi vil at havbruksnæringa skal framstå som det fabelaktige næringa den faktisk er.

19 KLIKK PÅ BILDET FOR Å KOMME TIL WEBSIDEN


Laste ned ppt "Fiskeriministeren Fiskeriministeren ønsker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google