Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme? Inger-Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon Solstrand 18.mars 2011 0.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme? Inger-Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon Solstrand 18.mars 2011 0."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme? Inger-Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon Solstrand 18.mars 2011 0

2 Fiskeriministeren Fiskeriministeren ønsker  at havbruksnæringa skal legitimere sin virksomhet på en bedre måte  at aktørene blir mer aktiv i forhold til befolkning, politiske beslutningstakere og samarbeidspartnere i lokalsamfunnet 1

3 Prosjekt lokalt omdømme  5 medlemsbedrifter i Nord-Norge  Kartlegge behov og utfordringer lokalt  Dybdeintervju i hver enkelt bedrift  Web-undersøkelse blant politikere og lokalbefolkning  Analyse av funn i kartleggingen  Foreslått ulike tiltak  Gjennomføre tiltak er opp til bedriftene  Gjøre analysen tilgjengelig for andre (verktøykasse) 2

4 3 Hva gjør vi

5 Målsetning – ka ville vi?  Styrke havbruksnæringas omdømme lokalt  Øke kunnskapen om og stoltheten over havbruket  Kommunisere det bedre – ansvarliggjøring  Bevisstgjøring 4

6 Ved å styrke bedriftenes legitimitet, skal grunnlaget for framtidig drift og vekst sikres 5  Omdømme  Salg  Drift  Vekst

7 Er det plass til flere oppdrettsanlegg/virksomheter i ditt område? 6

8 Stolthet 7 Snitt for alle bedriftene er 7,1

9 Del av lokalsamfunnet 8 Snitt for alle bedriftene er 4,3

10 Miljøpåvirkning 9

11 Syn på lokale bedrifters omdømme 10

12 Neste steg 11

13 Utfordringer framover 12  Kommunikasjon  Mer offensiv holdning overfor lokale beslutningstakere  Mer synlig i lokalsamfunnet, ikke bare ved bruk av media  Lokal forankring  Samarbeid med lokale aktører (skoler, kokkelaug, arr. etc)  Få fram fakta om lokal verdiskaping  Skape identitet og nærhet gjennom å delta mer i lokale arrangement/sponsing  Miljø/sykdom/rømming  Dokumentere fakta – tilbakevise evt feilaktige påstander

14 Eksempel tiltaksliste 13

15 Forslag til tiltak 14  Kommunikasjon  Kommunikasjonsplattform, spesielt i konflikter  Medieplan  Styrke identiteten internt  Lokal forankring  Deltakelse, åpenhet, invitere til anleggene  Bevisst bruk av verdiregnskap  Skape lokal aktivitet som involverer befolkningen. Synlige og spennende aktiviteter

16 Mål etter prosjektet  Bedre kommunikasjon mellom bedrift og lokalsamfunn  Mer synlig lokalt  Større bevissthet om omdømmebygging  5 ulike konkrete tiltakslister  Godt grunnlag for andre aktører også  Inngår i FHLs verktøykasse 15

17 16

18 Ka har skjedd?  Kommunikasjonsplattform Mainstream H.fest  Kultur-næringsfond Nordlaks  Init. til å møte nasjonale/regionale politikere  Konkret tiltaksliste for å bli mer synlig lokalt  Bygge stolthet internt – satser mer på internkommunikasjon m/ bedriftsavis  Større bevissthet om eget omdømme  Ungdomskonferanse om havbruk  Skrytetavle & Dytt.no  Kultur- og idrettssponsing 17

19 Vestnorsk Havbrukslag  Hvordan hadde deres bedrifter scoret i en omdømmeundersøkelse?  Hvordan er den lokale forankringa her?  Hva mener vestlendingene om havbruket lokalt?  Har dere behov for å vokse?  Har dere en bevisst plan for å bygge et sterkt lokalt omdømme for næringa?  Hvordan er det med LYSTEN og VILJEN til å jobbe med slike spørsmål? 18

20 19


Laste ned ppt "Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme? Inger-Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon Solstrand 18.mars 2011 0."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google