Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regulering av markedstilførselen - markedets, næringens eller myndighetenes ansvar? Lisbeth Berg-Hansen, Årsmøte Trøndelag Fiskeoppdretterlag, 8. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regulering av markedstilførselen - markedets, næringens eller myndighetenes ansvar? Lisbeth Berg-Hansen, Årsmøte Trøndelag Fiskeoppdretterlag, 8. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regulering av markedstilførselen - markedets, næringens eller myndighetenes ansvar? Lisbeth Berg-Hansen, Årsmøte Trøndelag Fiskeoppdretterlag, 8. mars 2005

2 Næringen må gjøre et veivalg Skal laksenæringens tilførsel til markedet reguleres med målrettede tiltak eller anser man at de begrensninger som allerede eksisterer for næringens aktiviteter er tilstrekkelige? Hvis laksenæringen ønsker en regulering av tilførselen, skal da næringen selv stå for en slik regulering eller skal næringen påvirke at myndighetene står for dette i samarbeide med næringen?

3 Noen milepæler 8. april 2003: Årsmøte FHL havbruk vedtar at fremtidig konsesjonsavgrensning bør skje gjennom Maksimal Tillatt Fôrenergi (MTF) 12. august 2003: Fiskeriminister Svein Ludvigsen meddeler beslutning om at fôrkvoteregimet for laks skal avvikles fra 1. januar 2005 18. august 2003: Fiskeridepartementet sender på høring tilrådning om Maksimal Tillatt Merdareal (MTA) som ny konsesjonsavgrensning 22. desember 2003: Fiskeridepartementet konkluderer på Maksimal Tillatt Biomasse (MTB) som ny konsesjonsavgrensning 30. mars 2004: Årsmøte FHL havbruk går inn for å få et regelverk for PO-er på plass 1. januar 2005: Fôrkvoteregimet for laks er avviklet

4 Markedsregulering vs produksjonsregulering Markeds- og produksjonsregulering har vært tema på årsmøtene i Norske Fiskeoppdretteres Forening/FHL havbruk ved flere anledninger Vesensforskjell på en regulering med sikte på å styre tilførselen til et marked og produksjonsregulering av eksempelvis miljø- eller arealhensyn.

5 Begrenset handlingsrom for næringen Den sittende regjeringen akter ikke å delta i arbeidet med regulering av tilførselen til markedet; avviklingen av fôrkvoteregimet er et klart uttrykk for dette Mulighetene for næringen er begrenset som følge av en streng konkurranselovgivning i blant annet Norge og EU; men muligheter finnes

6 Næringen må gi retning Hvilke føringer vil næringen gi for organisasjonens arbeide; skal FHL havbruk arbeide for at laksenæringens tilførsel til markedet reguleres med målrettede tiltak eller anser man at de begrensninger som allerede eksisterer for næringens aktiviteter er tilstrekkelige?

7 Næringen må gi retning Hvis laksenæringen ønsker en regulering av tilførselen: a) Skal næringen selv stå for en slik regulering? b) Skal næringen påvirke at myndighetene står for dette i samarbeide med næringen?

8 Vanskelig problemstilling Vanskelig å håndtere spørsmålet på prinsipielt grunnlag i en tid hvor rammevilkårene om følge av bl a safeguard- sak og dumpingsak er så uforutsigbare Konkurransesituasjon, prisutvikling mv gir føringer på hvordan næringen forholder seg til saken Kan være strategisk riktig å ikke låse organisasjon og næring i noen bestemt retning; beholde et visst handlingsrom


Laste ned ppt "Regulering av markedstilførselen - markedets, næringens eller myndighetenes ansvar? Lisbeth Berg-Hansen, Årsmøte Trøndelag Fiskeoppdretterlag, 8. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google