Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs kvotesystem og ’windfall profits’ Et problem i ferd med å løses? Jørgen Wettestad CANES-møte på Polhøgda, 20/11-2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs kvotesystem og ’windfall profits’ Et problem i ferd med å løses? Jørgen Wettestad CANES-møte på Polhøgda, 20/11-2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs kvotesystem og ’windfall profits’ Et problem i ferd med å løses? Jørgen Wettestad CANES-møte på Polhøgda, 20/11-2007

2 Struktur  EUs kvotesystem og debatten om ’windfall profits’ for energiprodusenter  Sentrale spørsmål i studien  Hva skal nå egentlig forklares?  Hvordan skal det forklares? –Flernivå-modellen  Noen spørsmål til diskusjon

3 EUs kvotesystem og ’windfall profits’  EU snudde i 1998; Green Paper 2000; beslutningsprosessen begynte med Kommisjonens forslag okt.2001  Klart allerede i GP at energiprodusenter ville stå sentralt – og elpriser ville øke  Ble ’windfall profits’ diskutert i beslutningsprosessen 2001-3, altså at energiprodusenter ville få kvoter gratis og ’håve inn’ ekstragevinst pga. økte elpriser? –Tilsynelatende nokså lite – skal sjekkes!

4 EUs kvotesystem og ’windfall profits’  Politisk enighet om det sentrale kvotedirektivet i juni 2003  Pilotfase 2005-7, forut for Kyoto 2008-12 –Likebehandling av sektorer og selskaper (jmf. Kriterium 5 for utforming av NAPs) –Minst 95% gratiskvoter 2007-7; 90% deretter  Debatten om ’windfall profits’ startet allerede i 2004  Allianse av kraftkonsumenter kritiske i mai 2004 –Jern og stål, papir, sement, glass

5 EUs kvotesystem og ’windfall profits’  Kvotesystemet startet i 2005 og uventet høye kvotepriser første året satte fart i debatten om windfall profits  Debatt om størrelsen på profits –Har vært antydet profits i 2005 og 2006 i størrelsesorden 24-35 milliarder euro –Okkesom: legitimitetsproblem for EU ETS!  Revisjon av kvotedirektivet startet i 2006 –Bl.a. High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment i juni 2006, antydet auksjonering og differensiering som ’medisin’ –Communication nov. 2006; så konsultasjon i 2007  Endelig resultat i januar 2008

6 Sentrale spørsmål  I hvilken grad og hvordan vil det reviderte kvotedirektivet ta grep i forhold til dette med ’windfall profits’?  Hvordan kan vi best forklare de grep som nå tas - eller mangelen på grep? –Finnes de viktigste faktorene på industri; medlemstats: EU; eller globalt nivå?  Hvis det tas grep, betyr de at dette problemet nå vil bli løst?

7 Hva skal egentlig forklares?  Vi er jo opptatt av hvordan EU politikken virker inn på ’balansen’ mellom energi- produsenter og konsumenter  Tar det reviderte direktivet hensyn til indirekte effekter slik som windfall profits og f.eks. gir signal om at nasjonale fordelingsplaner skal behandle produsenter og konsumenter ulikt? Og mer auksjonering?  Eller fortsetter politikken med formell likebehandling?

8 Hvordan skal vi forklare den nye EU-politikken på dette feltet?  Utgangspunkt i flernivå-modell (bl.a. Skjærseth og Wettestad, bok som kommer i januar 2008)  Fokusert forklaring: behandlingen av de ulike industriene avspeiler rett og slett det innbyrdes styrkeforholdet mellom dem –Energiprodusenter er relativt sterkere og derfor får de viljen sin  ’Nasjonal’ forklaring: behandlingen av de ulike industriene avspeiler maktforhold i sentrale medlemsland –Kraftprodusentene de mektigste i Tyskland og UK?

9 Hvordan skal vi forklare den nye EU-politikken på dette feltet?  Faktorer på EU nivå: behandlingen av de ulike industriene avspeiler maktforhold i Kommisjonen og Parlamentet –Har kraftprodusentene bedre kontakter i sentrale underorganer i Komm. og EP enn konsument- industriene?  Globale faktorer? –Har kraftkonsumentene mislykkes mht å vise til deres relativt større global konkurranseutsatthet?

10 Noen avsluttende spørsmål  Har kraftkrevende industri tapt debatten/ kampen om windfall profits i EUs kvotehandelsystem?  Hva mener dere er den/de sentrale forklaringer på utfallet så langt?  En litt alt. innfallsvinkel ville da være å fokusere enda mer direkte på power consumers’ ’kampanje’ overfor windfall profits – hva slags resultater har den hatt, og hvorfor? Og perspektivene framover...


Laste ned ppt "EUs kvotesystem og ’windfall profits’ Et problem i ferd med å løses? Jørgen Wettestad CANES-møte på Polhøgda, 20/11-2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google