Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Laksesaken EU Trond Davidsen, 10. mars 2006. Markedsadgang •EU er vårt viktigste marked - Idag, imorgen og om fem år •Russland er vårt største vekstmarked.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Laksesaken EU Trond Davidsen, 10. mars 2006. Markedsadgang •EU er vårt viktigste marked - Idag, imorgen og om fem år •Russland er vårt største vekstmarked."— Utskrift av presentasjonen:

1 Laksesaken EU Trond Davidsen, 10. mars 2006

2 Markedsadgang •EU er vårt viktigste marked - Idag, imorgen og om fem år •Russland er vårt største vekstmarked - Idag, imorgen og om fem år •Dernest handler det om å ta andeler i viktige havbruksnasjoner som Kina og India - Hva får oss til å tro at ikke disse vil utfordre oss handelspolitisk? •Ikke bare snakk om adgang for laks – andre arter er og kan bli rammet

3 Lang, lang rekke med handelspolitiske tiltak mot norsk laks…

4 Fra safeguard-tiltak til midlertidige dumpingtiltak… •5. februar 2005: Safeguardtiltak mot laks importert fra Chile og Norge •27. april 2005: Safeguardtiltak avvikles; midlertidige dumpingtiltak mot Norge som skal vare til 22. januar 2006 innføres - Toll-løsning, varierer fra 6% til 24,5% - Næringen splittet; ”samarbeidende” og ”ikke-samarbeidende selskaper” •17. juni 2005: De midlertidige straffetiltakene endres; næringen blir underlagt en minsteprisordning (MIP). Samtidig blir det enighet med Kommisjonen at det skal arbeides i retning av en minnelig avtale med varighet på ca 5 år, som også skal ta utgangspunkt i MIP

5 … og dagens virkelighet •20. januar 2006: Ministerrådet i EU vedtar dumpingtiltak med 5 års varighet •Med andre ord er vi underlagt ”permanente” dumpingtiltak ved salg til EU

6 •Hel laks 2,80 € (2,81) •Sløyd med hode 3,11 € (3,12) •Sløyd uten hode 3,45 € (3,51) •I forhold til de midlertidige tiltakene er det innført en nyhet, i og med at filet over 300 gram er delt i to; én med skinn til € 5,01 og én uten skinn til € 6,40. I den foreløpige forskriften er MIP for filet over 300 gram € 4,99 •For filet under 300 gram er det nye forslaget € 7,73, opp fra € 6,00 i den foreløpige prisen MIP-nivåer vedtatt av Ministerrådet

7 Mandat for arbeidet næringen med laksesaken 1)Førsteprioritet i arbeidet: Vinne aksept i Kommisjonen for at det ikke er grunnlag for antidumpingtiltak mot norsk laksenæring 2)Andreprioritet: Å søke en forhandlingsløsning med Kommisjonen for at tiltak mot norsk laksenæring skal være minst mulig skadelige 3)Tredjeprioritet: Å forsøke å vinne saken; enten ved å vinne støtten hos 13 medlemsland i en avstemning i Ministerrådet eller ved at saken tas til WTO

8 Arbeidet med laksesaken utover høsten 2005 •Gjennom et forhandlingsutvalg forsøkte næringen å vinne aksept for sitt standpunkt, men avviste samtidig ikke en avtaleløsning med Kommisjonen •Næringen kan dokumentere at dumping ikke har skjedd - Bekreftet av analyse foretatt av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers; omfattende analyse og tre høringer i Kommisjonen •Forhandlingsutvalget anså det etter hvert som umulig å få avvist saken, og gikk inn i en tettere dialog med Kommisjonen

9 •Forhandlingsutvalget gikk inn i en dialog med sikte på å oppnå resultater knyttet til: - Nivå på MIP - Revisjonsklausuler - Forpliktelse om tidspunkt for gjenopptaking av sak - Lengde på tiltak •Samtidig var det en massiv påvirkning av foredlingsindustri og myndigheter i medlemslandene, inkl UK – særlig i forkant av møte i AD-komiteen 1. desember 2005 •Man kunne trolig fått til en enighet med Kommisjonen om lengde på tiltak (begrenset til 3,5 år), samt forpliktelse for gjenopptaking av sak •Forhandlingsutvalget bestemte seg likevel for å gå videre for å få resultater på de to andre punktene, som ble ansett som kritisk Forsøk på å få til en forståelse med Kommisjonen

10 •Etter møtet i AD-komiteen 1. desember 2005 var Kommisjonen ikke interessert i å strekke seg for å finne en løsning som er akseptabel for Norge. Kommisjonen hadde da støtte fra 19 medlemsland •Kommisjonen har vært bekymret for danskene som har laget mye bråk underveis; dette løste Kommisjonen ved å ”kjøpe” danskene gjennom å tilpasse filetprisene Forsøk på å få til en forståelse med Kommisjonen

11 •Ut fra historisk erfaring vil næringen få problemer med nivåer på MIP. Skjer dette i 2006? 2007? Fremskyndes dette som følge av f eks problemer i Russland? Eller bidrar sviktende etterspørsel etter fjørfe at næringen klarer å holde gode priser? •Viktig forskjell fra ”Lakseavtalen” 1997-2003: Vi har nå en legal adgang til å bryte MIP – ved å betale betale utjevningstoll •Kommisjonen mener selv Norge har fått en ”mild” dom: Alternativet til en MIP-ordning kunne vært toll, som er det vanligste utfall av AD-tiltak. Kunne også hatt differensierte tiltak mellom ”samarbeidende” og ”ikke-samarbeidende” selskaper Hva betyr tiltakene som er innført?

12 •Næringen står samlet bak WTO-saken mot EU som regjeringen nå har besluttet •Næringen konstaterer at mer enn 15 års forsøk på å få en avklaring ikke har ført frem – og ser ingen annen utvei nå enn at saken løftes høyest mulig politisk •Næringen er ikke opptatt av det prosesuelle, og håper at det er mulig gjennom konsultasjoner å få ny dialog mellom EU og Norge slik at saken kan gjenopptas. Om ikke dette lykkes og saken går videre, har næringen forpliktet seg til å stå ved myndighetenes arbeide. •Privatrettslige skritt vurderes - Fellestiltak - Enkeltselskaper Laksesaken EU – veien videre

13 Markedsadgang •Intet annet er viktigere for næringen fremover enn markedsadgang


Laste ned ppt "Laksesaken EU Trond Davidsen, 10. mars 2006. Markedsadgang •EU er vårt viktigste marked - Idag, imorgen og om fem år •Russland er vårt største vekstmarked."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google