Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesammenslåing Avdeling - dato, 2015. Nye Sandefjord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesammenslåing Avdeling - dato, 2015. Nye Sandefjord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesammenslåing Avdeling - dato, 2015

2 Nye Sandefjord

3 Agenda 1.Bakgrunn og status 2.Hva skjer fremover? Prosjektleder – rådmann Ny etatsstruktur Intern informasjon 3.Hva vil dette kreve av deg?

4 Prosessens faser Stortinget vedtar kommunereform. Stokke tar i februar 2014 initiativ til samtaler med Sandefjord Andebu med fra juni 2014 Prosess i tre faser Fase 1: Skal vi søke sammenslåing? Fra februar 2014 til februar 2015 Et ”politisk spm.” – begrenset adm. deltakelse Fase 2: Planlegging av den nye kommunen Fra februar 2015 til desember 2016 Noen gjenstående ”politiske” avklaring I hovedsak org.utvikling Fase 3: Gjennomføring Fra 1. januar 2017 Noe ”overlapp” mellom fasene

5 Tematiske drøftinger: Politisk forankring: Folkevalgtes definisjon av hva som må avklares før søknad sendes. Unngå ”feilfokus” - for tidlig administrative utredninger av forhold som best kan utredes når det er avklart at det blir en sammenslåing. Sikre tilbørlig involvering av tillitsvalgte i prosessene.

6 FUs utredning

7 Hvorfor ny kommune? Bedre tjenester Større befolkningsgrunnlag - sterkere fagmiljø Effektivisering administrasjon/produksjon Infrastruktur, for eksempel LMS/legevakt Flere oppgaver til primærkommunene – befolkningsvekst Arealdisponering Arealknapphet – befolkningsvekst LNF-områder under press Næringsutvikling Næringsarealer Tilrettelegging ”Grenseløse muligheter” og ”Verdiskapningsinitiativet”. Påvirkning En større kommune får større påvirkningskraft

8 Viktige tema: Kommunenavn – symboler Prinsipper for sammenslåingsprosessen Mål for den nye kommunen Lokaldemokrati Tjenestetilbudet Kompetanse og tjenesteproduksjon Kommunikasjon, samfunns- og næringsutvikling Økonomiforvaltning Fremtidige investeringsprosjekter Effektivisering Kommunen som arbeidsgiver Informasjon

9 Folkevalgt organisering Kommunestyre 45 Formannskap 11 Helse, sosial og omsorg 11 Oppvekst og kunnskap 11 Næringsutvikling og eiendom 11 Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 11 Miljø- og plansaker 11

10 Overordnet administrativ organisering Rådmann Kommunalsjef Helse, sosial og omsorg Kommunalsjef Oppvekst og kunnskap Kommunalsjef Næringsutvikling og eiendom Kommunalsjef Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling Kommunalsjef Miljø- og plansaker Assisterende rådmann Stabsfunksjoner Økonomisjef Økonomiavdeling

11 Videre prosess: Bystyret/kommunestyrene (februar 2015) Godkjenner FUs utredning Sender søknad Etablerer ”Fellesnemnd § 26” Etablerer ”Partssammensatt utvalg” Fellesnemnd Ansetter prosjektleder (rådmann fra 2017) Behandler prinsipielle forhold som gjelder ny kommune Prosjektleder Administrativt ansvarlig for videre prosess mot ny kommune

12 Prosjektleder – ny rådmann Arbeidet med å forberede sammenslåingen skal administrativt ledes av en prosjektleder. Prosjektleder skal ansettes som rådmann i den nye kommunen. Fellesnemnda har nedsatt et ansettelsesutvalg som skal forberede ansettelsen. Fellesnemnda: 9+5+3 = 17 Partssammensatt utvalg: Fellesnemnda + 2+2+2 = 23 Ansettelsesutvalg: 4+1 = 5 Et eksternt rekrutteringsfirma skal bistå ved rekrutteringen. Kjøp av tjenester fra rekrutteringsfirma gjøres etter en konkurranseprosess iht. LOA

13 Hva skjer med ansatte? Det er når prosjektleder er på plass org.utviklingsprosessen starter for fullt. Noen føringer: Tydelig, raus og inkluderende arb.giverpolitikk Videre prosess i nært samarbeid med tillitsvalgte og medarbeidere Viktig å rekruttere, videreutvikle og beholde…. Partssammensatt utvalg Informasjon

14 ….og hva med ledere? Ledere er også ansatte….. Lederutfordring Bidra til ”nye Sandefjord” Sørge for at ”gamle Sandefjord” fungerer Usikkerhet for lederne selv Informasjon Mye er ikke avklart…. og det kan ta tid før avklaring blir gjort...

15 Hva vil dette kreve av deg? God ledelse – Sans for ledelse Gi informasjon, og gjenta informasjon «Fremsnakke» den nye kommunen Toleranse for at prosessene vil måtte ta tid

16 SPØRSMÅL?

17 Intern informasjon/kommunikasjon JanuarFebruar Mars AprilMai Juni Digitalt Print Ansikt til ansikt Facebook Nettside Nyhetsbrev You Tube Nyhetsbrev Fellesmøte ledere i Parketten Rådmannens ledergruppe møter medarbeiderne


Laste ned ppt "Kommunesammenslåing Avdeling - dato, 2015. Nye Sandefjord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google