Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjoner om kommunesamarbeid Espen Pålsrud, direktør for samordning og beredskap Høstkonferansen KS Østfold 19. – 20 oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjoner om kommunesamarbeid Espen Pålsrud, direktør for samordning og beredskap Høstkonferansen KS Østfold 19. – 20 oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjoner om kommunesamarbeid Espen Pålsrud, direktør for samordning og beredskap Høstkonferansen KS Østfold 19. – 20 oktober 2009

2 Statens visjoner - samarbeid vs sammenslåing Kommunesamarbeid (FMs embetsoppdrag 2009) Erfaringsutveksling Prosjektskjønnsmidler Stimulere til samarbeid der dette gir bedre tjenester eller bedre forvaltning (”Oppspill til...”) Kommunesammenslåing Kristiansenutvalget (tidlig på 90-tallet) Framtidens kommune- struktur 2003-2005

3 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret Markedene må korrigeres gjennom styring fra folkevalgte organer for at viktige politiske mål skal nås Kommunene har det overordnede ansvaret for store deler av velferdstilbudet til sine innbyggere Samkommunemodellen skal utredes og vurderes lovfestet Endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillighet Ved lokal tilsutning til endring, dekker staten kostnaden for sammenslåingsprosessen

4 Arena for drøfting av samarbeid Motivasjon for fremtidig samarbeid Aktuelle/viktige tema for samarbeid Kriterier for samarbeid

5 Arena for vurdering av samarbeidsbehov Ny Plan- og bygningslov med bestemmelser om: -Kommunal planstrategi -Planprogram for kommuneplanen -Kommuneplanens ”samfunnsdel”

6 Motivasjon for samarbeid

7 Aktuelle tema for samarbeid Eldreomsorg mot ”2030”, f.eks. -Bygging og drift av sykehjem/omsorgsboliger med heldøgns bemanning -Rekruttering av helse- og pleiepersonell Innkjøp – offentlige anskaffelser -Administrativt samarbeid for å sikre minimums- kompetanse og -kvalitet -Samarbeid for å redusere anskaffelseskostnader -Samarbeid for å nå miljø- og etiske mål i anskaffelsene

8 Aktuelle kriterier for samarbeid Vite hvorfor – utrede behov og forventet effekt Søke samarbeidspartnere tidlig Velge nivå/form og tydelige rammer/mandater Være internt enige (i å inngå samarbeidet) Forholde seg til evt. demokratiske dilemmaer Lage eierstrategi og systemer for styring – og praktisere disse Gjøre opp status med jevne mellomrom – vite hva alternativet og konsekvensen er hvis man trekker seg ut av samarbeidet

9 Er samarbeid tilstrekkelig? De neste fire årene er det opp til kommunene selv å evt. gå lenger


Laste ned ppt "Visjoner om kommunesamarbeid Espen Pålsrud, direktør for samordning og beredskap Høstkonferansen KS Østfold 19. – 20 oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google