Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er lokalpolitikernes største utfordring for å styrke læringskulturen ? Utsiktspunktet er som lokal skolepolitiker i Ullensaker kommune. Atle Forbord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er lokalpolitikernes største utfordring for å styrke læringskulturen ? Utsiktspunktet er som lokal skolepolitiker i Ullensaker kommune. Atle Forbord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er lokalpolitikernes største utfordring for å styrke læringskulturen ? Utsiktspunktet er som lokal skolepolitiker i Ullensaker kommune. Atle Forbord Leder hovedutvalg for hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.

2 Ullensaker kommune (1) Vertskommune for Gardermoen flyplass Vertskommune for Gardermoen flyplass 25 000 innbyggere 2005 – i 2008 prognose 28 000? 25 000 innbyggere 2005 – i 2008 prognose 28 000? Lavt udanningsnivå i befolkningen Lavt udanningsnivå i befolkningen Befolkningsvekst på ca 4 % årlig - på folkemunne T4PC Befolkningsvekst på ca 4 % årlig - på folkemunne T4PC Ca 160 nye elever i grunnskolen hver år Ca 160 nye elever i grunnskolen hver år

3 Ullensaker kommune (2) Investeringskostnad per ny innbygger er kr 65 000 hvorav ca kr 45 000 går til skole - Agendarapport fra 2001 Investeringskostnad per ny innbygger er kr 65 000 hvorav ca kr 45 000 går til skole - Agendarapport fra 2001 Lånegjeld inklusiv statlig lån - 1,1 milliarder Lånegjeld inklusiv statlig lån - 1,1 milliarder Ullensaker er 251 km 2 i utstrekning Ullensaker er 251 km 2 i utstrekning To store befolkningssentra – Jessheim - Kløfta To store befolkningssentra – Jessheim - Kløfta Brutto driftsbudsjett på ca 915 mill Brutto driftsbudsjett på ca 915 mill Ca 6000 er arbeidspendlere inn i kommunen daglig Ca 6000 er arbeidspendlere inn i kommunen daglig

4 Politisk organisering Herredsstyret 45 representanter Herredsstyret 45 representanter 4 hovedutvalg, hvert utvalg har 11 representanter 4 hovedutvalg, hvert utvalg har 11 representanter Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur (HSBK) Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur (HSBK) Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HHS) Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HHS) Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift (HTS) Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift (HTS) Hovedutvalgene innstiller til herredsstyret Hovedutvalgene innstiller til herredsstyret

5 Administrativ organisering To – nivåkommune To – nivåkommune Rådmann – tre kommunaldirektører – rådmannsnivå Rådmann – tre kommunaldirektører – rådmannsnivå 26 resultatenheter – 3 stabsenheter 26 resultatenheter – 3 stabsenheter 10 barneskoler 10 barneskoler 3 ungdomskoler 3 ungdomskoler Overordnet ledelse – delt på 3 kommunaldirektører med ansvar for 3-5 skoler hver - en ivaretar kontakten med politiske utvalget Overordnet ledelse – delt på 3 kommunaldirektører med ansvar for 3-5 skoler hver - en ivaretar kontakten med politiske utvalget PPT organisert i samme resultatenhet som barnevernet PPT organisert i samme resultatenhet som barnevernet

6 Skole – utfordring for politikerne (1) To –nivåkommune – alle skolene er egne resultatenheter To –nivåkommune – alle skolene er egne resultatenheter Ingen skolefaglig sentral ledelse i kommunen Ingen skolefaglig sentral ledelse i kommunen Organisert seg bort fra politisk styring av skolen Organisert seg bort fra politisk styring av skolen Det er forskjell på produksjon av omsorgstjenester og å formidle holdninger, kunnskap og ferdigheter Det er forskjell på produksjon av omsorgstjenester og å formidle holdninger, kunnskap og ferdigheter Sentral myndighet og ansvar er fragmentert Sentral myndighet og ansvar er fragmentert Tradisjonelt liten politisk interesse for skolens innholde Tradisjonelt liten politisk interesse for skolens innholde

7 Skole – utfordring for politikerne (2) Skolepolitikere har ingen innflytelse på personalpolitikken Skolepolitikere har ingen innflytelse på personalpolitikken Meget begrenset utredningskapasitet Meget begrenset utredningskapasitet Pedagogisk ledelse utøves ved ” rektor gruppearbeid” Pedagogisk ledelse utøves ved ” rektor gruppearbeid” Tvil om kommunen er i stand til å gjennomføre ”Kunnskapsløftet” Tvil om kommunen er i stand til å gjennomføre ”Kunnskapsløftet”

8 Skole – utfordring for politikerne (3) Politikerne er bekymret for utviklingen Politikerne er bekymret for utviklingen Noen uheldige enkeltsaker i lokalpressen Noen uheldige enkeltsaker i lokalpressen Beskyldninger fra ansatte og foreldre om brudd på opplæringsloven Beskyldninger fra ansatte og foreldre om brudd på opplæringsloven Bruker minst penger per elev i Akershus Bruker minst penger per elev i Akershus Politikerne ønsker å styre utviklingen – ta ansvar som skoleeier Politikerne ønsker å styre utviklingen – ta ansvar som skoleeier

9 Tydelig skoleeier - Ullensaker Det ble nedsatt en komité i juni 2004 som skulle foreslå tiltak slik at Ullensaker ble en tydelig skoleeier Det ble nedsatt en komité i juni 2004 som skulle foreslå tiltak slik at Ullensaker ble en tydelig skoleeier Komiteen kom med en rekke forslag til tiltak som er innarbeidet i Skoleplan 2004 -2014 Komiteen kom med en rekke forslag til tiltak som er innarbeidet i Skoleplan 2004 -2014 En rekke andre tiltak er til vurdering i administrasjonen En rekke andre tiltak er til vurdering i administrasjonen Skoleplanen vedtatt i Herredsstyret - enstemmig Skoleplanen vedtatt i Herredsstyret - enstemmig

10 Viktige tema var ! Hva kjennetegner en god skole? Hva kjennetegner en god skole? Hvorfor er det noen kommuner som får Skoleeierpriser? Hvorfor er det noen kommuner som får Skoleeierpriser? Hvor god er skolene i Ullensaker? Hvor god er skolene i Ullensaker? Hva vet vi om kvaliteten ? Hva vet vi om kvaliteten ? Har vi klare målsettinger for skolen? Har vi klare målsettinger for skolen? Hvordan kan vi få gode utviklingsmuligheter for skolen? Hvordan kan vi få gode utviklingsmuligheter for skolen? Sender vi ut uklare signaler om hva vi mener? Sender vi ut uklare signaler om hva vi mener? Hvordan skal vi møte den store elevtallsveksten? Hvordan skal vi møte den store elevtallsveksten? Ressurssituasjonen? Ressurssituasjonen? Hvordan skape et godt omdømme? Hvordan skape et godt omdømme? Hvordan skape en bred tverrpolitisk oppslutning? Hvordan skape en bred tverrpolitisk oppslutning?

11 Hvordan styrke læringskulturen ? Krav om sentral skolefaglig ledelse i kommunen Krav om sentral skolefaglig ledelse i kommunen Nye felles visjon og hovedmål for skolene Nye felles visjon og hovedmål for skolene Det er vedtatt kriterier for en god skole Det er vedtatt kriterier for en god skole Det er stilt krav til måleindikatorer ved skolene Det er stilt krav til måleindikatorer ved skolene Brukerundersøkelser Brukerundersøkelser Stimuleringsmidler Stimuleringsmidler Styrke samarbeidet med organisert foreldre – KFU Styrke samarbeidet med organisert foreldre – KFU

12 Hvordan styrke læringskulturen ? Satse på kompetanseutvikling av lærere Satse på kompetanseutvikling av lærere Kompetanseutvikling av folkevalgte Kompetanseutvikling av folkevalgte ”Besteforeldre utvalg – BFU ” ”Besteforeldre utvalg – BFU ” Skolene som nærmiljøsenter Skolene som nærmiljøsenter Stimulere til å benytte nye læringsarenaer Stimulere til å benytte nye læringsarenaer Skape ”møteplasser” for fag og politikk Skape ”møteplasser” for fag og politikk Opplæring av politikerne Opplæring av politikerne

13 Utfordringer Utdanning får større offentlig interesse Utdanning får større offentlig interesse Større fokus på kvalitet Større fokus på kvalitet Offentlig skole blir utfordret av private aktører Offentlig skole blir utfordret av private aktører Behov for endringer i skolen Behov for endringer i skolen De regulering – mindre sentralstyrt De regulering – mindre sentralstyrt Delegering av myndighet til kommunene Delegering av myndighet til kommunene Mer åpenhet om hva som skjer i skolen Mer åpenhet om hva som skjer i skolen Fokus på bruken av ressursene Fokus på bruken av ressursene Større forskjeller A- og B kommuner Større forskjeller A- og B kommuner

14 Krav til sentral ledelse - Ullensaker Komiteens forslag:  HSBK anmoder om det besluttes at det skal være en skolefaglig sentral leder for skolene  Den skolefaglige lederen skal være overordnet rektor  Den skolefaglige lederen skal ha ansvar for all skoleutvikling og oppfølging av utøvelsen av den pedagogiske ledelsen ved den enkelte skole.  Den skolefaglige lederen skal kunne gi faglige råd til HSBK.  Det skal i løpet av høsten 2004 legges fram en plan for skoleutvikling i skolene i Ullensaker  Økonomifunksjonen for oppfølging av skolene må styrkes


Laste ned ppt "Hva er lokalpolitikernes største utfordring for å styrke læringskulturen ? Utsiktspunktet er som lokal skolepolitiker i Ullensaker kommune. Atle Forbord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google