Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan Dialogseminar Åre 13. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan Dialogseminar Åre 13. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan Dialogseminar Åre 13. mars 2007

2 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan - Åre 13. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes www.innherred-samkommune.no 2 Krav til overordna planlegging Kommuneloven av 25. sept. 1992 – § 5 Kommunal og fylkeskommunal planlegging 1. Kommunen skal utarbeide en samordnet plan for kommunal virksomhet. ….. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 – § 22-1 Kommuneplanlegging ……… Den langsiktige del omfatter: - mål for utvikling i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging ….. ……. Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den. ……….

3 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan - Åre 13. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes www.innherred-samkommune.no 3 Kommuneplanen Plan- og bygningslovens § 20-1 ”Plantyper”

4 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan - Åre 13. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes www.innherred-samkommune.no 4 Status i kommunene Levanger kommune – Kommuneplanen 1998 – 2010 (langsiktige-/strategisk del) Ikke revidert siden vedtak 25.06.1998 – Kommunedelplanens arealdel vedtatt 27.09.2000 – Div. kommunedelplaner (arealplaner) utarbeidet og vedtatt. Verdal kommune – Ingen gjeldende kommuneplan (langsiktig-/strategisk del) – Kommuneplanens arealdel vedtatt 25.03.1996 – Div. kommunedelplaner (arealplaner) utarbeidet og vedtatt

5 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan - Åre 13. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes www.innherred-samkommune.no 5 Organisering og roller (forslag)

6 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan - Åre 13. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes www.innherred-samkommune.no 6 Involvering - medvirkning Plan- og bygningslovens § 20-5 I god tid før utkast til kommuneplan behandles i kommunestyret skal kommunen sørge for å gjøre de mest aktuelle spørsmål i kommunesplanarbeidet kjent på en måte den finner hensiktsmessig, slik at de kan bli gjenstand for offentlig debatt.

7 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan - Åre 13. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes www.innherred-samkommune.no 7 Involvering - medvirkning

8 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan - Åre 13. mars 2007 - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes www.innherred-samkommune.no 8 Næringsutvikling - kommuneplan Strategisk næringsplan – kommunedelplan Kommuneplanens arealdel - næringsarealer Kommunedelplaner (areal) - næringsarealer Bolyst Kultur Kommuneplanen langsiktig-/strategisk del Danner grunnlag for


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan Dialogseminar Åre 13. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google