Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosess skolestruktur 2014-2017. Handlingsprogrammet 2014-17 Vedtaket: For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosess skolestruktur 2014-2017. Handlingsprogrammet 2014-17 Vedtaket: For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosess skolestruktur 2014-2017

2 Handlingsprogrammet 2014-17 Vedtaket: For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur være avgjørende. Kommunestyret ser at det er behov for å gjennomføre store og langsiktige grep, slik at barnehager og skoler får de best mulige rammebetingelsene fremover.

3 Rådmannens vurdering Forslaget til framdrift vil kvalitetssikres med en bred involvering både fra de ansattes organisasjoner, fra de ulike FAU ved skolene, Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), Ungdommens kommunestyre og andre. Grundig utredning og involvering skal skje i løpet av 2014 og 2015. Det er viktig for Rådmannen å legge til rette for en god og forutsigbar prosess der det styrende er en skole med høy kvalitet og høye ambisjoner for elevenes læring, i tråd med kommuneplanens målsettinger, med de midlene kommunen har til rådighet. Det vil bli foreslått å avholde idéverksted og folkemøte. Et eventuelt forslag om endringer blir lagt ut til høring før Kommunestyret skal fatte et vedtak om fremtidens skolestruktur. Rådmannen vil i handlingsprogrammet for 2015-2018 foreslå at eventuelt ny skolestruktur skal være på plass fra skoleåret 2017/18.

4 Rådmannens forslag til fremdrift HVANÅRANSVAR Sondering om prosess/framdriftsplan i KFU14.10.2014Rådmann Framdriftsplan sonderes i FAU’ene i FrognUke 42 - 44FAU-leder/KFU-medlem Sak om prosess/framdriftsplan i KFU/ OOK/Formannskap/ Kommunestyre November/desember 2014Rådmann Kvalitetssikring av innhold og økonomi i de forskjellige alternativene, inkl. nye forslag i prosessen 2014-2017Rådmann/prosjektgruppe Åpent idéverksted Åpent folkemøte Januar/februar 2015 September 2015 Rådmann Politisk ledelse Høring i FAU, SU, KFU og andre organerFebruar-juni 2015Rådmann Samarbeidsorganene Sak til politisk behandling i KFU/OOK/Formannskap/Kommunestyre Våren 2016 Rådmann Skolestukturendring, forutsatt vedtak Skoleåret 2017/18Rådmannen

5 Innspill fra KFU 14. oktober 2014 Høye ambisjoner for Frogn-skolen som vedtatt i Kommuneplanen skal inn i målsettingen for arbeidet (blant de ti beste, null mobbing, gjennomføring vgs) Enighet om at de enkelte FAU-ene kan bes om tilbakemeldingen på fremdriften innen uke 44. KFU forutsetter at høringen vil omfatte alle alternativene som opprinnelig har blitt lansert, pluss nye alternativer som har fremkommet i dialogmøter (eksempelvis 1-10-skole på Seiersten) KFU ønsker at det er mulig å foreslå flere nye alternativer innen utgangen av året, som også blir vurdert før høringen. KFU ønsker at folkemøtet gjennomføres på et senere tidspunkt, dvs når alle alternativene er vurdert, og i forkant av høringen.


Laste ned ppt "Prosess skolestruktur 2014-2017. Handlingsprogrammet 2014-17 Vedtaket: For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google