Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av de politiske sekretariatene og litt mer enn det...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av de politiske sekretariatene og litt mer enn det..."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av de politiske sekretariatene og litt mer enn det...
Oppdal 3. juni 2008 Rådmann Ola Stene Levanger kommune

2 Min bakgrunn for å kunne si noe om dette ?
Politisk aktiv fra Formannskapet i Verdal fra Kommunal leder i Levanger fra 1993 Økonomisjef, kontorsjef/formannskapssekretær og fra 1999 rådmann Har holdt noen innlegg om rådmannsrollen opp mot de folkevalgte og prøvd å tenkt litt prinsipielt på rollene

3 Organisering før 1999

4 Behov for endringer Selv om rådmannen formelt innstilte til alle hovedutvalgene var det etatsjefene som i praksis innstilte. Alle etatene hadde sekretariatsfunksjoner i forhold til et hovedutvalg Vi så at det var dobbeltarbeid vi ikke hadde råd til Vi vedtok å samle alle merkantile funksjoner i servicekontor og samle politisk sekretariat hos formannskapssekretæren

5 Politsik organisering fra 2000

6 Dagens organisering

7 Sekretariatets rolle Produksjon av sakslister, føring av protokoll og få sakene på nett –raskt! Bistå ordfører og andre folkevalgte med råd og veiledning. Være kompetansesenter for kommunal forvaltning og politisk system. Formannskapssekretæren må ha IKT-kompetanse/systemansvarlig for saksbehandlersystem og valgsystem Formannskapssekretæren skal vite ”alt” som skjer. Sekretæreren er en administrativ stilling

8 Rådmannens rolle Gi faglige og partipolitisk nøytrale utredninger og råd til folkevalgte organer Iverksette politiske vedtak og sørge for at vedtak etter delegert myndighet er i samsvar med lovverk og planverk Lede er stor bedrift Formannskapssekretæren er en nøkkel til å få til dette – og bør være organisert hos rådmannen

9 Hva er administrasjon og hva er politikk?
Hva sier ”gamle Weber” (1977) Administrasjon: Politikk; Fakta Verdier Rasjonalitet lidenskap/følelser En sak blir ikke mer politisk om den er vanskelig! Kommunelovens avgrensning til ikke-prinsipiell sak er uttrykk for mye av det samme Ofte kan et saksframlegg være annerledes enn Ordfører og politisk flertall ønsker En faglig god administrasjon skal bli ”nedstemt” noen ganger slik at Ordfører &co kan ”drive politikk” Administrasjonen må oppfattes som pol. Nøytral Farlig utvikling med ”hobbyparlamentarisme”

10 Administrasjon - politikk
Med kommuneloven av 1993 ble det vanlig å illustrere skille mellom den politiske og administrative banehalvdelen som et timeglass Fromannskapssekretæren Eller slik ?

11 Lagspill er bedre bilde
Sekretæren er som en god volleyballspiller Server Mottak Opplegger I noen tilfeller også angriper – når det er nødvendig! Fleksibilitet er viktig!


Laste ned ppt "Organisering av de politiske sekretariatene og litt mer enn det..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google