Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesammenslåinger i Vestfold – Rådmannens ansvar og rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesammenslåinger i Vestfold – Rådmannens ansvar og rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesammenslåinger i Vestfold – Rådmannens ansvar og rolle
Rådmannssamling 27. – 28. august 2009 Ole Sverre Lund

2 Prosjekt Andebu 2010 Vedrører Omfatter kommunen som Økonomistyring
Tjenestestyring Kvalitetsstyring Omfatter kommunen som Samfunn Tjenesteyter Organisasjon

3 Prosjekt Andebu Mål Kommunestyret skal sikres et beslutningsgrunnlag på konkrete konsekvensutredede tiltak som resulterer i at kommunens økonomi forbedres ved at årlige netto driftsutgifter varig reduseres med minimum 20 mill. kroner (7% av kommunens samlede driftsinntekter)

4 Rådmannens utgangspunkt og bekymring
Det er ikke mulig å nå prosjektmålet uten at det gjennomføres store strukturelle endringer i driften med betydelige konsekvenser for kommunens innbyggere Endringene vil være kontroversielle Klarer kommunestyret å fatte vedtak som innebærer at prosjektmålet nås? Hva er konsekvensene hvis kommunestyret ikke ikke fatter nødvendige vedtak?

5 Kommunesammenslåing Konsekvenser på frie inntekter av tre gitte kommunesammenslåingsalternativer (herunder også noen illustrative beregninger av konsekvensene på spesielt administrasjonsutgifter) Andebu + Stokke Andebu + Sandefjord Andebu + Sandefjord + Stokke

6 Andebu + Stokke

7 Andebu + Stokke (forts.)

8 Sammenhengen mellom innbyggertall og utgifter til administrasjon pr innb.

9 Andebu + Stokke administrasjonsutgifter

10 Andebu + Sandefjord

11 Andebu + Sandefjord (forts.)

12 Andebu + Sandefjord administrasjonsutgifter

13 Andebu + Sandefjord + Stokke

14 Andebu + Sandefjord + Stokke (forts.)

15 Andebu + Sandefjord + Stokke Administrasjonsutgifter

16 Oppsummering

17 Sammenlignet mot utredning i 2004

18 Sammenlignet mot utredning i 2004 (forts.)

19 Andre forhold som kan ha direkte økonomisk effekt
Innsparingsmuligheter ved stordrift innen tjenesteområdene Delvis dekning av engangskostnader Ordinære skjønnsmidler

20 Forhold som kan få mer indirekte effekt på økonomien
Bosettingsmønster og befolkningstall Kommunestørrelse og evne til samfunns- og næringsutvikling Hva med de ansatte? Bortfall av viktige lokale arbeidsplasser, kommer det nye isteden? Hva skjer med lokaldemokratiet? Bedre, men vanskeligere tilgjengelig tjenester? Økte reisekostnader for befolkningen og de ansatte Vær obs på mulige friksjonskostnader! Endret regional organisering?

21 Rådmannens ansvar, myndighet og oppgaver
§ 23 i Kommuneloven Øverste leder for den samlede kommunale administrasjon Påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt Delegering av myndighet til rådmannen Stillingsbeskrivelse Vedtak i kommunen ”Politiske signaler”?

22 Alternativer til kommunesammenslåinger
Uformelt samarbeid Vertskommunesamarbeid Interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven (eget styre med avgjørelsesmyndighet til løsning av felles oppgaver) Aksjeselskaper Interkommunale selskaper

23 Spørsmål til drøfting vedrørende kommunesammenslåingsspørsmål?
Bør rådmannen engasjere seg? Hvordan/på hvilken måte skal rådmannen engasjere seg? Hvor aktiv skal rådmannen være? Hvor tydelig skal rådmannen være? Skal rådmannen gi folkevalgte råd? Skal rådmannen fremme saker med innstillinger? Hvilke konsekvenser kan engasjement medføre for rådmannen?


Laste ned ppt "Kommunesammenslåinger i Vestfold – Rådmannens ansvar og rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google