Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alternativ leseopplæring Aslaug Moltubakk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alternativ leseopplæring Aslaug Moltubakk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alternativ leseopplæring Aslaug Moltubakk
Hafjell 5.mai 2011 Alternativ leseopplæring Aslaug Moltubakk

2 Lesing Språklig aktivitet Visuelle symboler Skriftlig stimuli
Tillegges stor vekt En viktig ferdighet for alle Regnes som basiskunnskap

3 Fordeler med lesing Økt selvstendighet, økt livskvalitet
Deltagelse i samfunnet Tilegne seg kunnskap Atferd kan reguleres av skrift Hjelpemiddel i taletrening Innhente informasjon

4 ” Leseformelen” Avkoding – teknisk ferdighet, grunnlag
Forståelse – gir teksten mening Motivasjon – lyst til å lese, evt se nytte av

5 Generelle ferdigheter
% av norske elever svake lesere - lav lesehastighet - stave gjennom ord - mister innhold - vanskeligere oppover i klassetrinnene

6 Utviklingstrinn Pseudolesing / logografisk lesing Fonologisk lesing
Ortografisk lesing

7 Pseudo- / logografisk lesing
Leser hele ordet /bildet Husker ordet som et visuelt minnebilde Kan ikke (alle) bokstavene i ordet Leser bare kjente ord Gjenkjenner logo; Donald, Cola osv Kan ikke lese uten logoen

8 Fonologisk lesing Mester bokstavene
Skjønner sammenheng mellom lyd og bokstav Kan sette sammen lyder til ord Kan lese ukjent tekst Leser lydrette ord

9 Ortografisk lesing Leser med flyt Leser ikke-lydrette ord
Avkoder ord hurtig Teksten gir raskt mening

10 ”Vanlig” leseopplæring
Språklig bevissthet Klappe stavelser, rime Lytte ut lyder, først, sist, i midten Forskjell på ord og setning Store og små bokstaver samtidig Bokstavens navn og lyd Skrive bokstavene Skriftlige oppgaver – f. eks strek til bilde Lese

11 Alternativ opplæring Vektlegge teknisk lesing
Ingen forklaring på bokstavens form Korte og intense treningsøkter Flere økter pr dag Ikke støtte i bilder

12 Alternativ opplæring Aktiv bruk av hjelpeteknikker
Trinnvis progresjon avhengig av mestring Registrering Leser non-ord Krever gode trenerferdigheter Hovedsakelig en til en trening

13 Prinsipper ( som i annet atferdsanalytisk arbeid )
Beskrivelse av mål Treningsprogram med spesifisering av trinnvis progresjon Identifisere forsterkere Bruk av ulike hjelpeteknikker

14 Hjelpeteknikker Prompt Visuell og auditiv prompt
Shaping – forming, forsterke gradvis bedre Fading – ”av og på med hjelp”

15 Forberedelse Grunnferdigheter hos eleven, test av ferdigheter. Kan, kan ikke? Bokstavlyd eller navn? Treningsmateriell: bokstavkort, ordkort, datavare,tokens.. Registreringsrutiner Lær deg å si bokstavlyden!

16 Matching To ulike bokstaver matches, eks i og s
Instruksjon: Legg på lik Mikse Ny bokstav Senere matche store bokstaver mot små og omvendt. Lotto

17 Pek på Ett bokstavkort på bordet Instruks: ” pek på i”
Ny bokstav som distraktor, ”peke på i” Pek på s Mikse

18 Lydere Presenter bokstaven ”i”
Eleven skal si ”i” når du peker på bokstaven Ny bokstav, eleven skal si ”s” Mikse Se og si

19 Peke og lydere Gradvis innføre nye bokstaver etter samme prinsipp
Gjenkjenne og benevne bokstaver blant mange, øke vanskegrad Bruke ulike hjelpeteknikker Variere mellom å peke og si, program 1

20 Flyt Må kunne avkode hurtig for å få flyt i lesing
Sette tidsur/ timer på 15 eller 30 sek Presentere bokstavene i rask rekkefølge Legge i riktig- og feilbunke Telle riktige Ny runde *

21 Sammentrekning av lyder
Må ikke kunne alle bokstavene Konsonant- og vokalkombinasjoner til mestring, program 2 Velg et kriterium, vanligvis 80% x3 Legg ”s” og ”i” på bordet Be eleven lese mens han peker på bokstavene s – i Minske avstanden gradvis til s-i, si Bytte ut vokalene, konsonanten ligger i ro Ny konsonant, bytte ut vokalene

22 Sammentrekning av lyder
Trene parallelt på nye bokstaver og å trekke sammen Tren lesing av vokal og konsonant til mestring, program 3 Vokalen ligge i ro, bytte ut konsonanten Instruksjon: les Må eleven kunne alle kombinasjoner? Evt. særtrene på vanskelige bokstaver Ved mestring: mikse kons – vokal, vokal- kons

23 Sammentrekning av lyder
Ved mestring program 2 og 3: Innfør vokal – konsonant – vokal, program 4 Vokalene i ro, bytte ut konsonant, Bytte plass og bytte ut vokalene Gå videre avhengig av mestring Program 5: Vokal- kons- vokal – kons Program 6: Kons – kons – vokal Non-ord!

24 Sammentrekning av lyder
Trene flere programmer parallelt til flyt Vær obs på at du trener lesing og ikke imitasjon Er du usikker og uvant med denne form for trening, hold deg til ett program om gangen! *

25 Matche ord og objekter Matche ordbilde til objekt og omvendt
Matche ordbilde til bilde av objekt Matche bilder og ordbilder av substantiver, verb og personer Trening bort fra bordet – variasjon – motivasjon Leseforståelse Stave ordene

26 Følge skriftlige instruksjoner
Enkle instruksjoner: Hent, finn, si, trekk lapp, osv Øke vanskegrad avhengig av mestring, for det meste lydrette ord Lesing får funksjon! Trening bort fra bordet – variasjon – motivasjon – leseforståelse

27 Ikke-lydrette ord Lære ikke-lydrette ord som ordbilder
Bruk samme strategi som ved innlæring av bokstaver ( Pek på, nytt ordbilde, mikse….) Start med mye brukte ord; jeg, er, og, hva, meg osv Innfør nye ord avhengig av mestring Se og si Tren til flyt, bruke klokke/ timer på 15 eller 30 sekunder

28 Ikke-lydrette ord Bruke løse bokstaver eller lage lydkombinasjoner med ng, nk, skj osv Kombinere med løse bokstaver, f.eks banke, tanke, bingo, skjegg osv Ordkort på høyfrekvente ord, hente fra nettet Trene til flyt Ord med mening

29 Lese tekst Variasjon mellom bruk av ordkort og løse bokstaver
Bok med svært enkel tekst Gjentatt tekst Eks; jeg er gutt, jeg er 8 år, jeg er.. Lage bøker selv Skal kjenne stor del av teksten ( 80 %)

30 Lese tekst Førlesing Se på bildet, hva handler dette om? Hvordan tror du det slutter? Stemte det? Gjennomgang av vanskelige ord Lese sammen med Lese flere ganger Lese høyt

31 Lese tekst Gi nok hjelp, men ikke for mye og ikke for lite
Lese ”inni seg” Gjenfortelle korte avsnitt om gangen Sjekk i teksten, må ikke huske alt AskiRaski, Tempolex, hjemmesider forlag Didriksen, Les 1-8, Skjelfjord m fl. Lær eleven å like og lese! *


Laste ned ppt "Alternativ leseopplæring Aslaug Moltubakk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google