Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41 Lisbeth M Brevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41 Lisbeth M Brevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41 Lisbeth M Brevik

2 Agenda 1.Hva er en fagtekst? 2.Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn 3.Førlesing, underveislesing, etterlesing 4.Leseferdigheter 5.Lesestrategi: dybdelesing (SQ3R) 6.Aktiviteter som motiverer til lesing Lisbeth M Brevik

3 Fag- tekst gr 1 Oppskrift, bruksanvisning FaktaBegreper Under- over- skrifter IllustrasjonerFigurer Sammensatte tekster Uthevede ord Kilder, referanser Lære oss noe Ikke skjønn- litteratur

4 Lisbeth M Brevik Fag- tekst gr 2 Ett emne Fakta utheves FaguttrykkTittel Under- over- skrifter Bilder m/ bildetekst Diagrammer Ulike skrift- typer Nøkkelord utheves Har en hensikt Gir kunnskap Virkelig, ikke fantasi

5 Lisbeth M Brevik Fag- tekst gr 3 Ett emne Fakta Formelt språk Tittel Under- over- skrifter Bilder Tabeller, diagrammer Tekst- bokser Ulike skrift- typer Ord utheves Lite direkte tale Opp- summering til slutt Spørsmål etter teksten Lære noe Ikke skjønn- litterært

6 Aktivitet: Bilder 1.Tenk på et fag + et trinn + et tema 2.Forkunnskaper: Tenk på hva du allerede vet om temaet Velg et bilde som illustrerer det du vet 3.Beskriv + begrunn Passer det til alle fag? Lisbeth M Brevik

7 Aktivitet: Ordbank 1.Egen bok (Ordbank / Word Wall) 2.Forkunnskaper: Samle ord og uttrykk Del og stjel 3.Lag en loop Elevene lager ut fra egne ord og uttrykk Passer det til alle fag? Lisbeth M Brevik

8 Førlesing Elevene aktiviserer forkunnskaper visualiserer forkunnskaper velger bilder de er trygge på bruker eget ordforråd får tilpasset opplæring (lav + middels + høy måloppnåelse) Lisbeth M Brevik

9 Læringsstrategi: VØL-skjema Lisbeth M Brevik VetØnsker å viteLært

10 Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn Lese og forstå hovedinnholdet i tekster –Tekst –Bilder –Figurer –Tabeller Utvikling fra 1. til 10. trinn –Mengde (leser mer etter hvert) –Dybde (forstår flere detaljer, leser mellom linjene) –Tekst – tekst (ser sammenhenger mellom tekster) –Tekst – jeg (ser ut over teksten) Lisbeth M Brevik

11 Lese- ferdigheter Å forstå postkortet vs. å forstå konteksten.

12 Lisbeth M Brevik Lese- ferdigheter Elevene kan forstå at det handler om krig og fred uten å forstå alt..

13 Lese- ferdigheter Gi elevene honnør for det de forstår, ikke det de ikke forstår.

14 Leseferdigheter Elevene leser bilder, overskrifter og tekst leser på sitt nivå leser ulikt kan forstå deler uten å forstå alt trenger ikke ”fasit”, men feil må korrigeres bruker læringsstrategier Lisbeth M Brevik

15 Aktivitet: Puslespill 1.Dann grupper på 3-4 2.Legg puslespill 3.Beskriv + begrunn 4.Hvilke strategier brukte dere? hjørner kanter farger motiv 5.Viktig å kunne velge mellom strategier Lisbeth M Brevik

16 Underveislesing Elevene bruker ulike læringsstrategier ser et bilde ser en helhet? får tilpasset opplæring (lav + middels + høy måloppnåelse) Lisbeth M Brevik

17 Stalsberg, Sysle & NMU Lisbeth M Brevik 1. – 4. trinn Ordbank1. trinn? VØL-skjema2. trinn? 5. – 7. trinn 8. – 10. trinn

18 Førlesing, underveislesing, etterlesing Førlesing: Aktivisere elevenes forkunnskaper Underveislesing: Lese på eget nivå Etterlesing: Bearbeide fagteksten Lisbeth M Brevik

19 Læringsstrategi: dybdelesing (SQ3R) Lisbeth M Brevik SQ3R Dybdelesing 1. Survey 2. Question 3. Read4. Recall 5. Review I 1946 ble SQ3R-teknikken introdusert av Francis Pleasant Robinson.

20 Førlesing SQ3R 1.Survey (undersøke teksten) –Skum og skan teksten først –Les overskrifter –Se på bilder (evt egen aktivitet) –VØL-skjema (kolonne 1) 2.Questions (lage spørsmål) –Ordbank (egen aktivitet) –Loop (egen aktivitet) –VØL-skjema (kolonne 2) –Del spørsmålene med hverandre Lisbeth M Brevik

21 Underveislesing SQ3R 3.Read (selve lesingen) –Lese i eget tempo –Tilpasse mengden (lese litt – mer – alt) –Ta notater (grafiske diagrammer) Lisbeth M Brevik

22 Etterlesing SQ3R 4.Recall –Tenk gjennom innholdet –Svar på spørsmålene (del med andre) –Utvikle notatene –Utvide Ordbanken –VØL-skjema (kolonne 3) 5.Review –Se over notatene –Husker elevene innholdet? –30 sekunder om teksten pr elev Lisbeth M Brevik

23 Hvilken lesestrategi bør modelleres før elevenes inngang til denne teksten?  FØRLESING

24 Hvilken lesestrategi bør modelleres før elevenes inngang til denne teksten?  FØRLESING

25 Aktiviteter må motivere til lesing! Bilder Puslespill Ordbank Loop VØL-skjema Grafiske skjemaer Lisbeth M Brevik

26 Vurdering Anvendelse Reproduksjon Lav måloppnåelse: oppfatte, gjengi, huske, liste opp Middels måloppnåelse: anvende, bruke, tillempe, velge, forstå, forklare, påvise, forutsi Høy måloppnåelse: vurdere, drøfte, begrunne, relatere, dokumentere, dele opp, velge, bekrefte Tilpasset opplæring Lisbeth M Brevik

27 Bruk varierte læringsstiler Visuell (V) – lese/skrive Auditiv (A) – lytte/snakke Kinestetisk (K) – bruke kroppen Taktil (T) – bruke hendene Lisbeth M Brevik

28 ”Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen.” Lisbeth M Brevik

29 Lisbeth.brevik@nith.no Kontakt meg gjerne! Lisbeth M Brevik


Laste ned ppt "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41 Lisbeth M Brevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google