Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole

2 Målet med å innføre Leselos er: øke elevenes læringsutbytte i alle fag gjennom økt lesekompetanse øke lærernes kompetanse innenfor leseutvikling øke lærernes vurderingskompetanse omkring lesing

3 Hovedområder i Leselos Målretting Førforståelse Koding Ordforråd Leseforståelse Metakognisjon

4 Skjema for alle områdene

5 Målretting

6 Hvorfor målretting? Elevene må vite hvorfor de skal lese teksten, få mulighet til å lese den hensiktsmessig Motivasjon og mestring Forutsigbarhet ( Hattie og Timperly, 2007)

7 Førforståelse

8 Førforståelse… Jo mer du kan når du går inn i teksten, jo mer tar du med deg ut. De som kan noe fra før, lærer mer. Henning Fjørtoft 2012

9 Å orientere seg i teksten Titler og overskrifter Bilder og bildetekster Ikke- kontinuerlig informasjon Rammetekster Hvilke lure knep har forfatteren gjort for å løfte fram det viktige i teksten?

10

11 Koding

12 Forholdet mellom arbeid med koding og forståelse gjennom hele skoleløpet Koding Forståelse

13 Å lese med flyt ”Evnen til å lese raskt, nøyaktig og med en passende uttrykksmåte”. (National Reading Panel, 2000)

14 Ordforråd

15 Ordforrådet har stor betydning, og er en kritisk faktor for den skolefaglige utviklingen, og det er en klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter. (Hagtvedt, Lyster mfl 2011, ref. i veileder om begrepslæring) Ordforråd

16 Leseforståelse

17 Stille spørsmål fra teksten

18 Leseforståelse Finne informasjon i teksten (Kunnskap) Tolke og forstå teksten (Forståelse og anvendelse) Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold (Analyse, syntese og vurdering)

19 Knyttnevetesten Når eleven skal starte på en ny og ukjent tekst/bok: Legg håndflaten åpen på bordet, ta inn en finger for hvert ord du ikke kan avkode eller ikke forstår i teksten. Hvis du i løpet av første side har tatt inn alle fingrene og knyttet neven, er teksten for vanskelig for deg på det stadiet du nå er i din leseutvikling.

20 Metakognisjon

21 Å kontrollere egen leseforståelse Stopp opp og … … tenk på det du leser, hva handler dette om? …finn ut hva du forstår og hva du ikke forstår. …tenk på hva dette minner deg om. … lag spørsmål i hodet ditt. …tenk på hva du tror skjer videre.

22 Leselosen et alternativ til draftet. Brukervennlig for elevene. Nyttig ved underveisvurdering. Hvilke områder trenger du å jobbe videre med?


Laste ned ppt "Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google