Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening Trykk deg frem med mellomromstasten! Ønsker du hurtig gjennomgang, trykk mellomromstast.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening Trykk deg frem med mellomromstasten! Ønsker du hurtig gjennomgang, trykk mellomromstast."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening Trykk deg frem med mellomromstasten! Ønsker du hurtig gjennomgang, trykk mellomromstast når ordøvelser vises.

2 Målet med å lese er å forstå. For å få forståelse, må en kunne teknikken å lese. Den delen av lesingen kalles avkoding. Aski Raski hjelper elever å bli gode avkodere. Aski Raski hjelper elevene å uttaler ord og lyder rett. Aski Raski

3 ”er et program hvor elevene lærer å avkode større og større deler av ord mer og mer automatisk” Ingrid Ask

4 Aski Raski har over 2000 øvelser fra avkoding av første bokstav til elevene avkoder lange ord automatisk

5 Aski Raski •er et fint supplement i leseinnlæringen •lærer elevene å avkode ord fonologisk

6 Aski Raski •Elevene kan selv måle egen fremgang •Elevene kan lære teknisk lesing med tilrettelagt opplegg- egen progresjon

7 Aski Raski Leseinnlæring I Trinn 2 B d k v j b h t g p æ ø y En og en bokstav s o l m u r f å i a e n To bokstaver l-e s-a ni fo Tre bokstaver l-e-s s-a-l fin sol To stavelser le-se rose Tre stavelser ro-se-ne filene SkriveøvelserOrdoversiktOrdbok Når eleven har lest en oppgave, kan han/hun fargelegge ruta, eller sette inn et bilde eller en animasjon.

8 Aski Raski 12 Håndbok Leseinnlæring II Kartlegging Leseinnlæring I Ordbok

9 Aski Raski Kartlegging viser hvilke tekniske leseferdigheter eleven har. Tiltak kan settes inn der hvor elevene får vansker med å avkode ord hurtig og rett. Kartleggingen forteller på hvilket trinn eleven er i ei lesetrapp. Den viser også hvor på trinnet eleven er. Til mer automatiserte ferdighetene er, til mer fiolett er fargen. Det tar ca. 10 minutt å ta hele kartleggingen på en elev. Aski Raski Kartlegging

10 Høye søyler forteller at elevene bruker lang tid og har mange feil når de avkoder tekster.

11 Mor tok ansvar. De satt og leste ord fra Aski Raski 20 min. hver dag, også lørdager og søndager. Det har gitt resultater

12 I løpet av 9 måneder forbedret Erling poengsummen fra 547 til 154. Summen er fra 5 deltester i Aski Raski. Første gangen kunne han nesten ikke lese tostavelsesord.

13 Aski Raski Leseinnlæring I 12 Trinn 2 A a-e-i-o-u-å f-l-m-n-r-s Trinn 2 C Alle bokstavene Trinn 2 B y-æ-ø-j-v-b d-g-h-k-p-t Trinn 1 Fra bokstaver til lyd

14 Trinn 1 Fra bokstaver til lyd. Målet er her at elevene automatisk skal si lyden til enkle bokstaver mer og mer automatisk.

15 siolermuafnåj fålsj noaun vmeri

16 Aski Raski Leseinnlæring I 12 Trinn 2 A a-e-i-o-u-å f-l-m-n-r-s Trinn 2 C Alle bokstavene Trinn 2 B y-æ-ø-j-v-b d-g-h-k-p-t Trinn 1 Fra bokstaver til lyd

17 Trinn 2 A B C Elevene får trening i å sette sammen flere lyder til ord og nonord (tulleord), flere stavelser til ord og nonord. Målet er å avkode enkle stavelser automatisk.

18 va d p d t b e i o u y æv h j ø å

19 renere penere lunere ranere senere enere lånere

20 Aski Raski Leseinnlæring II 12 Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 3 Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

21 Trinn 3 Sammensatte grafem Grafem er en nedskrevet lyd. Når lyden er skrevet ned med flere bokstaver kaller vi det i Aski Raski for sammensatt grafem. Eks: kj, skj, ng, diftonger ….. Mange elever avkoder sammensatte grafem ved at de avkoder bokstav for bokstav. 1 2 3

22 ei l br ei eif ei eir ei s vr str v l s

23 Aski Raski Leseinnlæring II 12 Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 3 Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

24 Trinn 4 Komplekse stavelser En kompleks stavelse skrives med to eller flere konsonanter etter hverandre. Mange elever bruker lang tid på å avkode ord som inneholder komplekse stavelser. Programmet er en fin øvelse på å uttale vanskelige ord rett og til å lære nye begrep. 3 4 1 2

25 afr akt am ank es i fr ist osk u fr

26 Aski Raski Leseinnlæring II 12 Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 3 Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

27 Trinn 5 Enkel dobbel konsonant Mange elever har vansker med å skrive ord med enkel- og dobbel konsonant rett. Aski Raski hjelper elevene til å oppdage endring i vokallyd når ord skrives med enkel- og dobbel konsonant. Lesetrapp: Trinn 5 2 3 4 1 5

28 abbe d kr kl l st t gr

29 t sk dr g r skr t p gl kn sl tr n ap app

30 Aski Raski Leseinnlæring II 12 Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 3 Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

31 Trinn 6 Morfem- sammensatte ord Morfem vil si meningsdelen i et ord. Eks: hest i hester, hestene, hesten Mange elever som har lesevansker, gjetter ofte når de skal avkode endelser i ord. Denne delen av Aski Raski vil hjelpe elevene å oppdage likheter i orda. Programmet gir også en fin øvelse i å uttale ord rett og lære hva ulike ord betyr. Mål 2 3 4 5 6 7 1

32 blifor blø bløffe bokstav brenne bruk for brytelse bund for bud

33 ere est klok fet brun fin gul ren sur

34 ator allig ekv ator dikt ator administr illustr imit inspir kalkul sen

35 Brukergruppe • alle som befinner seg et sted i lesetrappa • barnehage – småskole - ungdomsskole-videregående - voksenopplæring • elever som trenger spesielt tilrettelagt opplegg for å utvikle lese- og skriveferdigheter • supplement i ordinær leseinnlæring • tospråklige, programmet vil gi hjelp til å se likheter i ord, finne ut av lyder og lydkombinasjoner • artikulasjonstrening

36 Aski Raski Elevene kan velge hvor hurtig orda skal komme opp på skjermen: tastetrykk – eget tempo eller 4 sek, 2 sek,1 sek

37 Aski Raski Metodisk bruk • enetrening • alle som er på samme nivå samleser fra storskjerm • smågrupper • lekser

38 Alle elevene kan øve på Aski Raski hjemme. Intensiv øving: 20 minutt hver dag i 3 måneder vil gi resultater Hjemlånslisens


Laste ned ppt "Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening Trykk deg frem med mellomromstasten! Ønsker du hurtig gjennomgang, trykk mellomromstast."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google