Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002. Generelt om læreverket  Verket består av ei lesebok, arbeidsbøker, rettskrivningsbøker, plansjebok, utlyttingsbilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002. Generelt om læreverket  Verket består av ei lesebok, arbeidsbøker, rettskrivningsbøker, plansjebok, utlyttingsbilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002

2 Generelt om læreverket  Verket består av ei lesebok, arbeidsbøker, rettskrivningsbøker, plansjebok, utlyttingsbilder og ei lærerveiledning  Lærerverket er laget for 2. klasse  Kostnader : 15 138 kr med 1 lærer, 25 elever videre - 10 375 kr pr år

3 Leseboka  Primært laget for barn som ikke kan lese  Hjelp til å knekke lesekoden  Progresjon og metode skal gi mestringsopplevelser  Kombinert metode med hovedvekt på lyd-metoden

4 Lydmetoden  Bokstaver og bokstavlyder til ord  Ord leses og automatiseres som ordbilder  Setninger leses/automatiseres som helheter

5 Hva handler boka om?  Mor, far, Lise, Ole og Oda  Mange dyr blir omtalt  Familien reiser mye, går på skole, leker sammen og gjør ellers hverdagslige ting

6 Miljøet i boka  Familien er fra landsbygda, bor på gård og er mye ute i naturen.  Realistisk/idyllisk  Handlingen utspeiler seg over flere årstider

7 Temaet i boka  Ikke ei sammenhengende handling  Bildene sier mer enn teksten  Teksten er usammenhengende og delvis uten mening  Temaet er kanskje ”Vår hverdag”?

8 Sjanger  Hovedsakelig sakprega tekst  informativ tekst (beskriver bildet)  Noen skjønnlitterære tekster  dikt, rim, regler og sanger  Forfattere:  Odd Haugstad  A.Prøysen,  I.Hagerup

9 Vurdering  Ingen stor litterær kvalitet på de sakprega tekstene  Tekstene er styrt av lesemetodiske hensyn Eks:se sel Ole les Ole les sel Ole se sel Ole se sel

10 Bildestoff  Illustratør Ingrid Haugstad  Pedagogiske bilder  Enkle/konkrete, klare farger og med situasjoner hvor elevene skal kjenne seg igjen og bli stimulert til samtale  Oppdragelse i lesing av bilder

11  Ikke flerkulturelt innhold i leseboken  Prøver å ”likestille” kjønnsrollemønsteret  Legger mye vekt på kjærligheten til naturen, hjemmet og fedrelandet

12 Arbeidsbøker / Oppgaveheftet  3 arbeidsbøker  1. boka er rettet mot bokstavlyd og bokstavforståelse  Eks: bokstaven O, og bilde av en ost.

13 2. og 3. boka, gradvis progresjon

14 Eksempler på oppgaver

15  Arbeid med oppgaveheftet synliggjør skriften i stor grad  Oppgavene gir bare ett løsningsalternativ  Oppgavene stimulerer til videre arbeid  En del samarbeidsoppgaver, lite konkurranseoppgaver  ABC-en opererer med gode oppgaver

16 Vanskelighetsgraden  Er variert  Proksimale utv.sone vil utfordres  Eks: Læring av nye bokstaver. Først sporing – deretter uten hjelpelinje  I 1. og 2. klasse – stort sprang på elevenes ferdighetsnivå

17 Læring ved hjelp av læreverket  Elever som ikke kan lese og skrive vil kunne opparbeide seg disse ferdighetene ved hjelp av blant annet dette læreverket.  Verket bør brukes som en idèbank og et fint hjelpemiddel til elevens læringsprosess.

18 ABC-en og L97  Verket som helhet oppfyller en del av målene i L97  Generelt :  Å styrke morsmålet og å gjøre elevene til bevisste deltakere i sin egen læringsprosess og språkutvikling  Småskoletrinnet :  Å lese og møte andre gjennom tekst og bilde  Lære å skrive, erfare at skrivekunsten er viktig  Samtale om ulike typer tekster

19  Spesifikt for andre klassetrinn :  Bruke bokstavene og gradvis erobre skrivekunsten. Ta i bruk sammenhengende skrift (...)  Møte barnelitteratur med roller barn kan identifisere seg med  Granske bilder i bøker  Arbeide med bokstavene, bli kjent med at bokstavene har navn og representerer språklyder

20 ABC-ens lærerveiledning  Lærerveiledninger er ofte oppskrifter for læreren  Dette er teorilæring for klasselederen  Praktisk-teoretisk veiledning  Læring om prosesser ligger til grunn for en vellykket leseopplevelse  Metodikk for læring

21 Miljøet rundt elevene  En viktig rammefaktor  Materiell lett tilgjengelig  Kategoriseringer etter farger eller tegn  Klasserommet bør ha medier som tv, radio, kassett/cd-spiller og flere pc’er  Klassebibliotek

22 En høyre hånd  For de nyutdannede  En nødvendighet  Ressursbok kontra oppskrift/bruksanvisning  Nye impulser for de som har jobbet lenge


Laste ned ppt "Odd Haugstad ABC-en Pedagogisk Forlag 2002. Generelt om læreverket  Verket består av ei lesebok, arbeidsbøker, rettskrivningsbøker, plansjebok, utlyttingsbilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google