Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold  syntaks syntaks  morfologi morfologi  fonologi fonologi Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold  syntaks syntaks  morfologi morfologi  fonologi fonologi Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3  syntaks syntaks  morfologi morfologi  fonologi fonologi Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4  Visste du også at barnet ”samler” på ord allerede i 1-2-årsalderen og at de etter hvert ubevisst begynner å analysere ordene de hører? Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5  korrigere det barnet sier korrigere det barnet sier  gjenta det barnet sier korrekt i en svarytring gjenta det barnet sier korrekt i en svarytring  herme etter barnet herme etter barnet Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

6  Visste du også at man kan utvide barns ytringer både morfologisk, fonologisk og syntaktisk? For eksempel kan man utvide syntaktisk slik: BARN: Sitte bamse der VOKSEN:Ja, bamsen skal sitte der Prøv å komme med flere eksempler på de andre typene selv. Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

7  Utelating av lyd Utelating av lyd  Ombytting av lyder Ombytting av lyder  Erstatning av en lyd med en annen Erstatning av en lyd med en annen Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

8  Det er vanlig at lyden som erstattes blir byttet ut med en lyd som likner på den korrekte lyden. /k/ og /t/ er f.eks begge ustemte lukkelyder, og det kan være forklaringen på at barnet sier nettopp ”topp” i stedet for ”kopp”. Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9  innsnevring i taleorganene innsnevring i taleorganene  fri luftstrøm fri luftstrøm  luftstrømmen går ut gjennom nesen luftstrømmen går ut gjennom nesen Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

10 Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

11  stemmebåndene vibrerer stemmebåndene vibrerer  stemmebåndene ikke vibrerer stemmebåndene ikke vibrerer Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

12  Vi har en rekke fonempar i norsk der en lyd er stemt og den andre er ustemt: p-t, t-d, k-g Husker du putte-fingrene-i-øret-testen? Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

13  Pronomen og preposisjoner Pronomen og preposisjoner  Pronomen og adjektiv Pronomen og adjektiv  Verb og substantiv Verb og substantiv  Preposisjoner og verb Preposisjoner og verb Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

14  Det er vanlig at barn lærer konkrete substantiv først som f.eks kopp, bamse, seng. Kan du tenke deg noen verb som det er naturlig at barn lærer tidlig? Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

15  Noen barn er ofte litt dumme og lærer sakte Noen barn er ofte litt dumme og lærer sakte  De bøyer nye ord etter grammatiske mønstre de kan fra før De bøyer nye ord etter grammatiske mønstre de kan fra før  Det het ”speis” i gamle dager (urnordisk og norrønt), så det kan henge ubevisst igjen i barns hjerner Det het ”speis” i gamle dager (urnordisk og norrønt), så det kan henge ubevisst igjen i barns hjerner Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

16  Når et barn sier ”speis” i stedet for ”spiste” kan det være fordi de f.eks kjenner mønsteret bite-beit, vite-veit, fise-feis og bøyer det nye ordet etter dette mønsteret. Dette fenomenet kaller vi for overgeneralisering eller analogi. Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

17  påvirkningsfunksjonen påvirkningsfunksjonen  den ekspressive funksjonen den ekspressive funksjonen  kontaktfunksjonen kontaktfunksjonen Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

18  Språkfunksjonene sier noe om hva vi kan gjøre ved hjelp av språket. Språk- forskeren Roman Jakobson regner i alt med 6 språkfunksjoner. Husker du navnet på de andre språkfunksjonene? Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

19  Et spørsmål der vi selv kjenner svaret, men spør for å sjekke Et spørsmål der vi selv kjenner svaret, men spør for å sjekke  Et spørsmål der vi spør for å rette oppmerksomheten om noe reellt eller konkret i omgivelsene Et spørsmål der vi spør for å rette oppmerksomheten om noe reellt eller konkret i omgivelsene  Et spørsmål der vi ikke selv kjenner svaret, men spør for å få vite noe Et spørsmål der vi ikke selv kjenner svaret, men spør for å få vite noe Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

20  Eksempler på reelle spørsmål kan være ”Hva slags pålegg liker du best?”, ”Hva synes du vi skal sette her?”, ”Hva skal du gjøre i helgen”? Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

21  ortofont språk ortofont språk  monotont språk monotont språk  oralt språk oralt språk Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

22 Norsk bygger på et alfabetisk prinsipp som vil si at et grafem (en bokstav) ideelt sett representerer et fonem (en lyd). Likevel har vi mange ord som ikke er lydrette f.eks jeg, fugl, hoppe, kanskje Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

23  mange fremre, trange vokaler i forhold til andre språk mange fremre, trange vokaler i forhold til andre språk  få vokaler i forhold til andre språk få vokaler i forhold til andre språk  nasale vokaler (slik som i fransk) nasale vokaler (slik som i fransk) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

24  Forskjellen mellom /i/ og /y/ kan være vanskelig for barn som ikke har norsk som morsmål. Både /i/ og /y/ er nemlig fremre vokaler, men hvis du bare prøver, så vil du merke at leppene dine endrer stilling når du uttaler /i/ og /y/ vekselsvis. Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

25  fort, høyt og slurvete fort, høyt og slurvete  inne i seg og med leppene helt i ro inne i seg og med leppene helt i ro  sakte og høyt sakte og høyt  lange ord fortere enn korte lange ord fortere enn korte Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

26  Når barnet er i den fonologiske fasen vil det også bevege leppene tydelig og lese korte ord lettere enn lange ord. Den fonologiske fasen er en svært viktig fase i leseutviklingen fordi det er nå at barnet har forstått at det er en sammenheng mellom lyd og bokstav. Gå videre Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

27

28  Prøv igjen Prøv igjen Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold  syntaks syntaks  morfologi morfologi  fonologi fonologi Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google