Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligpolitisk strategi Mål Statistikk Disposisjon Politisk prosess PSN 15.01.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligpolitisk strategi Mål Statistikk Disposisjon Politisk prosess PSN 15.01.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligpolitisk strategi Mål Statistikk Disposisjon Politisk prosess PSN 15.01.2015

2 Boligpolitisk strategi Mål i kommuneplanen: Det bygges opp mot 4 200 boliger tilsvarende 350 boliger pr. år i kommuneplanperioden, hvorav leiligheter og rekkehus vil utgjøre om lag 75 prosent av ny boligmasse. Hensynet til forsvarlig kommuneøkonomi og infrastruktur tilsier begrensning av boligbyggingen til ca 350 boliger årlig. Hovedandelen av leiligheter innrettes mot seniormarkedet. I tillegg sikres boliger for lavinntektsgrupper, førstegangsetablerere og småhusholdninger. Boligpolitisk strategi: Skal bidra til å dekke fremtidige behov for boliger gjennom virkningsfulle strategier rettet mot ulike grupper.

3 Antall husholdninger etter personer 2011

4 Aleneboende i enebolig i 2012

5 Figur 3 Intern- og ekstern netto flytting 0-5 år i perioden 2009-2013.

6 Figur 5 Intern- og ekstern netto flytting 65-79 år i perioden 2009-2013.

7 Boligpolitisk strategi - disposisjon Bakgrunn Bilde av Asker i dag – demografi etc Utfordringer: høye boligpriser, rekrutering av nøkkelpersonell?, segregering i enkelte områder Tidligere saker/kommuneplan Hensikt/ mål Hva er formålet med boligpolitikken? Boligpolitikken omhandler alle de 350 boligene som skal bygges. Hovedgrepet er å bygge leiligheter for seniorer for å frigjøre eneboliger for barnefamilier. Segregering. 50 rimelige boliger i året. Befolkningssammensetning, boligmasse og fyttemønster Definisjoner og avgrensing mot andre planer/ strategier Erfaring/ referanser

8 Boligpolitisk strategi – disposisjon, forts. Virkemidler Kommuneplanbestemmelser/reguleringsbestemmelser Lokalisering, Hensiktsmessig boligfordeling, Reduksjon av kvaliteter? (parkering, universell utforming, utomhusareal), Utnyttelse Utbyggingsavtaler etter plan-og bygningsloven Muligheter / begrensinger Asker kommune som grunneier og utleier Bruk av kommunens grunneiendommer i en boligpolitisk sammenheng, susbsidiert/betinget salg ? Hvilke grunneiendommer er eventuelt aktuelt å benytte? Kartlegging av kommunale boliger Plan for bruk av eksisterende kommunale boliger, segregering Skal kommunen være en utleieaktør, eller eventuelt en koordinator for å få til gode og samlede utleieforhold?

9 Boligpolitisk strategi – disposisjon, forts. Virkemidler Utbyggingsselsskap Drøfting av ulike modeller Husbanken virkemidler Virkemidler rettet mot innbyggerne Lån og tilskudd rettet mot kommunen Lån og tilskudd rettet mot private grunneiere Kommunale støtteordninger Kommunal husleiestøtte Sosialhjelp Konklusjon/anbefaling «Verktøykasse» med ulike virkemidler

10 Boligpolitisk strategi - prosess

11 Boligpolitisk strategi – politisk prosess > Kommuneplan 2014- 2026 > Utfordringsdokument FSK april 2014 > Orientering / drøfting i PSN 15. januar 2015 > Politisk workshop mars 2015, FSK og Bygn.råd > 1. gangs behandling mai /juni 2015, PSN - FSK > Høring (myndigheter, Husbank, boligutbyggere, boligforvaltere, interne råd/utvalg, ….) > 2. gangs behandling, PSN - FSK > Endelig behandling, Kommunestyret


Laste ned ppt "Boligpolitisk strategi Mål Statistikk Disposisjon Politisk prosess PSN 15.01.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google