Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nbbl.no 25. jun. 2014 Presentasjon Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak Velferdskonferansen 2012 Tore Johannesen, Avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nbbl.no 25. jun. 2014 Presentasjon Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak Velferdskonferansen 2012 Tore Johannesen, Avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nbbl.no 25. jun. 2014 Presentasjon Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak Velferdskonferansen 2012 Tore Johannesen, Avdelingsdirektør i NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund

2 Fakta om Norske Boligbyggelag NBBL en paraplyorganisasjon for: 57 boligbyggelag 841 000 medlemmer 9 300 forvaltede selskaper 415 000 forvaltede boliger Av disse: 5 350 tilknyttede borettslag med 261 000 boliger 500 – 4 500 nye boliger utvikles/fremskaffes i regi av Norske Boligbyggelag pr år

3 Boligformue og –gjeld i norske husholdninger 2012 4 400 mrd – 1 900 mrd – 2 500 mrd – totale verdien av norske boliger totale utlån med pant i bolig netto boligkapital i Norge (”Friverdier”)

4 Beregnede boutgifter ved kjøp av 3-roms blokk leilighet i Oslo 2012 Kjøpesum2 410 000 Andel fellesgjeld 214 000 Total pris2 624 000 Forutsetninger for beregningen Rentesats for felles lån er 3% p.a. Rentesats for privatlån er 4% p.a. Privatlån utgjør 85% av kjøpesummen De resterende 15% genererer ikke boutgifter

5 Beregnede boutgifter ved kjøp av 3-roms blokk leilighet i Oslo 2012 Felleskostnader til borettslaget 3 000 Fradrag skatt 150 Renter privatlån 6 814 Avdrag 3 003 Fradrag i skatt 1 908 Brutto utgifter pr. mnd 12 817 Sum fradrag skatt 2 058 Netto utgifter pr. mnd nominelle kroner 10 759

6 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt ÅrEnsligUngt parEtablert par 199518%10%7% 200030%16%10% 200515%8%5% 201016%10%6% 201220%12%7%

7 Familien som fordelingsinstitusjon Foreldre hjelper barn (Ipsos MMI 2012) 30 % føler et press for å hjelpe barn inn i boligmarkedet. 43 % har hjulpet 33 % vurdere å gjøre det

8 Boligpolitikk = etterspørselspolitikk -BSU -Startlån -Etableringstilskudd -Bostøtte

9 Tilbudspolitikk og bolig -«Den sosiale boligbyggingen» -Tilbudspolitikken er demontert og svært vanskelig å reetablere -2011/2012: Mange aktører på banen for en mer aktiv tilbudspolitikk: «Det må bygges mer!» -Det gjenstår å se hva det blir til fra regjeringen: Bygningsmelding og Boligmelding i 2012

10 Økt bygging: Kommunene må på banen ! Fra Soria Moria I: •Regjeringen vil utvikle låneordning med rente- og avdragsutsettelse til kommunene slik at de kan føre en offensiv tomtepolitikk, og stimulere kommunene til helhetlig områdeplanlegging og opprusting av infrastruktur gjennom tilskudd. •Regjeringen vil at Husbankens låneordninger skal brukes aktivt for å fremme nybygging.

11 Ikke-kommersielle utleieboliger

12 Hvor ble det av - programmet i Soria Moria 1 Regjeringen vil sette i gang et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, student- boliger og små eieboliger, jmf føringene fra de tre partier i boligmeldingen.

13 Fortetting og fornying


Laste ned ppt "Www.nbbl.no 25. jun. 2014 Presentasjon Den boligøkonomiske situasjon og aktuelle boligpolitiske tiltak Velferdskonferansen 2012 Tore Johannesen, Avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google