Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leiepriser for hybler og leiligheter 2005 - 2. halvår 2013 Leieprisstatistikk basert på annonserte priser på Finn.no Utført av Opinion Perduco AS for Finn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leiepriser for hybler og leiligheter 2005 - 2. halvår 2013 Leieprisstatistikk basert på annonserte priser på Finn.no Utført av Opinion Perduco AS for Finn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leiepriser for hybler og leiligheter halvår 2013 Leieprisstatistikk basert på annonserte priser på Finn.no Utført av Opinion Perduco AS for Finn Eiendom ,Oslo, Makrosikt

2 Innhold •Forordside 3 •Hovedtallside 4 •Boligstørrelser og attributterside 5 •Grafer med leieprisutviklingenside 6-7 •Tabellerside 8-9 •Om undersøkelsenside Leiepriser for leiligheter

3 Forord •Hvert kvartal beregner Opinion Perduco utviklingen i leiepriser for hybler og leiligheter i Oslo og landets øvrige større byer. •Alle leieboliger er forskjellige og vurderes derfor også ulikt i markedet. Markedsverdien av en leiebolig vurderes ut fra de egenskapene leiligheten har, de omgivelsene den ligger i og den kontrakten som tilbys av utleier. •Det finnes derfor ikke én markedsleie for en leilighet, selv ikke for en ett roms leilighet på Frogner. Leieprisene varierer. •Markedsleien for kategorier av leieobjekter må derfor beregnes statistisk for å kunne forklare hva som er de viktigste felles årsakene til forskjeller i leieprisene, og til endringer over tid. Vi har valgt å benytte tilsvarende metode for beregning av markedsleie, som Eiendomsmeglerbransjen og Statistisk sentralbyrå benytter til beregning av boligpriser. Det faglige navnet er matematisk regresjon. Vi kontrollerer for variasjon i hvilket kvartal leiligheten er annonsert, størrelse (antall soverom og p-rom), kommune og en rekke kvalitetsvariable som møblert eller ikke, uteplass, heis, turterreng, parkett, annonsen er lagt inn av en profesjonell osv. •Grunnlaget for beregningene er hybler og leiligheter annonsert til leie på Finn.no. Det er dermed annonserte priser som ligger til grunn. Statistikken inneholder ikke priser for eneboliger, rekkehus og bofellesskap fordi boligene i de tilfellene er for forskjellige. Databasen inneholder de priser som stod i annonsen ved kvartalsslutt. •Opinion Perduco lager også en statistikk over tilbudte boliger til utleie på oppdrag for Finn.no. Oslo, 6. januar Leiepriser for leiligheter

4 Hovedtall for leieprisutviklingen 4Leiepriser for leiligheter

5 Boligstørrelser og fordeling av ulike egenskaper Antall kvm etter antall rom i leiligheten Andel med ulike attributter siste fire kvartal 5Leiepriser for leiligheter Prisene gjelder gjennomsnittlige hybler og leiligheter med størrelse og egenskaper gjengitt i de to tabellene

6 Leieprisene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kvartalstall Kilde: Opinion Perduco med data fra Finn.no 6Leiepriser for leiligheter

7 Leieprisene i øvrige byer Kvartalstall 7Leiepriser for leiligheter

8 Leiepriser for hybler og 1-2 roms leiligheter. Annonserte leiepriser på Finn.no Kilde: Opinion Perduco med data fra Finn.no 8Leiepriser for leiligheter

9 Leiepriser for 3-4 roms leiligheter, og gjennomsnitt. Annonserte leiepriser på Finn.no Kilde: Opinion Perduco med data fra Finn.no 9Leiepriser for leiligheter

10 Om undersøkelsen UNDERSØKELSENS FORMÅL Landsdekkende rapport av leiepriser for hybler og 1- 4 roms leiligheter. Nedbrutt på geografi: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Asker & Bærum og resten av landet. DATA Hybler og leiligheter annonsert til leie på Finn.no i perioden 1. kvartal 2005 til 4. kvartal Totalt annonser. Vi måler annonsert leiepris. Kvartalsvise undersøkelser foretatt av Boligbygg, tyder på at avviket mellom annonsert og endelig leiepris normalt ligger innenfor +/- 1 prosent. Databasen til Finn.no fanger opp endringer i annonsert pris. BEREGNINGSMETODE Leieprisene beregnes ved hjelp av matematisk regresjon. Vi benytter rullerende vekter for de siste fire kvartaler. OPPDRAGSGIVERFinn Eiendom KONTAKT HOS Opinion Perduco Henrik Høidahl, seniorrådgiver Mobil: og e-post: 10Leiepriser for leiligheter

11 Opinion Perduco er medlem av ESOMAR og Norsk Markedsanalyse Forening. Som medlem i disse bransjeorganisasjonene forplikter vi oss til å følge de strenge faglige og etiske retningslinjer som er vedtatt. Gjennom vår tilknytning til det internasjonale bransjenettverket Global NR, kan vi tilby alle våre oppdragsgivere gjennomføring av undersøkelser i de fleste markeder i verden.


Laste ned ppt "Leiepriser for hybler og leiligheter 2005 - 2. halvår 2013 Leieprisstatistikk basert på annonserte priser på Finn.no Utført av Opinion Perduco AS for Finn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google