Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering og Innspill til diskusjon. Eksterne programmer/prosjekter Tettstedsprogrammet (MD) Interreg-prosjektet (NIBR m.fl.) Kulturplanlegging/”Kryss”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering og Innspill til diskusjon. Eksterne programmer/prosjekter Tettstedsprogrammet (MD) Interreg-prosjektet (NIBR m.fl.) Kulturplanlegging/”Kryss”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering og Innspill til diskusjon

2 Eksterne programmer/prosjekter Tettstedsprogrammet (MD) Interreg-prosjektet (NIBR m.fl.) Kulturplanlegging/”Kryss” (Statsbygg) Miljøprogrammering (Statsbygg, Oslo kommune og Husbanken) Europan-konkurranser

3 Premisser for vellykket resultat Bygge på egne krefter/aktiv deltakelse Kommunen må prioritere tettstedsutviklingen God kompetanse og kunnskap Bygge på det lokale særpreget Profiler stedet Samarbeid næringsliv og kommune Spleiselag

4 Premisser forts. Langsiktighet Unngå prosjekttretthet Det regionale nivået må støtte Staten må legitimere og stimulere

5 Husbankens rolle og arbeid Aktiv pådriver og en samarbeidssøkende og prosessorientert aktør innen stedsutvikling. Husbanken skal i større grad enn tidligere prioritere bruk av egne ressurser og virkemidler mot stedsutvikling. Husbankens regionale modell med nært samarbeid med den enkelte kommune er svært egnet for å få til gode stedsutviklingsprosesser.

6 Kompetansetilskuddet som virkemiddel Gode erfaringer med tilskudd til områdeutvikling Gode samarbeidsrelasjoner til kommuner og utbyggere Erfaringsformidling Nettverksbygging Insitament

7 Kompetansetilskuddet: Forutsetninger ved tildeling Avklart forhold til ”tettstedsprogrammet” Avklart forhold til boligpolitiske utfordringer Generelt: Bred deltakelse Involvering av næringslivet Politisk forankring Formidlingsplan Nettverk 3-4 utvalgte kommuner/prosjekt i 2006

8 Eksisterende tiltak og videreutvikling av disse Veiledere m.m. Mal for kommunale byggeskikkveiledere Mitt hus er din utsikt ”Nytt fra Husbanken” ”Kryss” ”Praksis” Opplæringsprogrammet Interkompetanse Videreutvikling Nyrekrutering

9 Mål for arbeidet Sikre bosetting og levedyktige lokalsamfunn Bærekraftig stedsutvikling Mennesker, miljø, økonomi Universell utforming Boligintergrert stedsutvikling Helhet i planprosessene Boliger for alle Variert botilbud Sikre varig planfaglig kompetanse i komm.

10 Suksesskriterier Mangfold Toleranse Variert tilbud Kultur Næringsutvikling Infrastruktur Kommunikasjon Brukermedvirkning (særlig fra ungdom)

11 Videre arbeid med ”planen” Høste innspill fra departementet Tidsplan Utlyse stilling Igangsette/initiere pilotprosjekter Utfyllende notat om videre arbeid Finansiering?

12 Identifisering av pilotprosjekt Kriterier/premisserPILOTPROSJEKT 123 Innbyggere p å stedet Ca 5000 Dominerende sysselsetting Prim æ rt lokaltPrim æ rt regionalt 50/50 lokalt- reginalt Nasjonal spredningBuskerudVestFinnmark Off serviceB+U-skole+ vg skole ++h ø gskole Lokal kompetanseOk ok Aktiv medv. n æ ringsliv Ok ok Kommunal interesseOk ok


Laste ned ppt "Orientering og Innspill til diskusjon. Eksterne programmer/prosjekter Tettstedsprogrammet (MD) Interreg-prosjektet (NIBR m.fl.) Kulturplanlegging/”Kryss”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google