Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbanken – Klar til å bistå kommunene Geir Barvik Administrerende direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbanken – Klar til å bistå kommunene Geir Barvik Administrerende direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbanken – Klar til å bistå kommunene Geir Barvik Administrerende direktør

2 Gode virkemidler er blitt enda bedre Bedre bostøtte ( også til bosetting i private utleieboliger) Utvidet tilskuddsramme til kommunalt disponerte utleieboliger (+ 556 mill. kr og 1 500 nye boliger – til sammen 3 000 boliger i 2009) Økt utlånsramme (+ 2 mrd. kr bl.a. til startlån)

3 Virkemidler for å stimulere til flere utleieboliger (I) Styrket bostøtte sikrer kommunenes husleieinntekter - Alle med høye boutgifter og lav inntekt skal få bostøtte (dvs. alle vanskeligstilte som det er aktuelt å tilby kommunal utleiebolig) - Enklere regler (krav til bolig og finansiering) - Heving av inntektsgrensa

4 Virkemidler for å stimulere til flere utleieboliger (II) Utvidet ramme for boligtilskudd til utleieboliger (+ 1 500 boliger, til sammen 3 000 boliger i 2009) - Viktig for kommunene å se bostøtte og boligtilskudd i sammenheng når investeringsbeslutning skal tas - Boligtilskudd kan brukes til bygging av nye boliger, kjøp av boliger og opprustning av eksisterende boliger

5 Virkemidler for å stimulere til å eie bolig (I) Startlån – Godt virkemiddel for førstegangsetablerende flyktninger - Kan brukes til fullfinansiering (ev. sammen med boligtilskudd) - Økt låneramme gir kommunene en enda bedre mulighet til å hjelpe til med etablering i eid bolig - Bedre bostøtte øker kommunenes mulighet til å tilby ”virkemiddelpakker” (startlån, boligtilskudd og bostøtte)

6 Virkemidler for å stimulere til å eie bolig (II) - Husbanken vil tilby regnemodeller for å utnytte virkemidlene samlet mest mulig effektivt - Virkemidler for etablering i eiebolig kan brukes for flyktningehusstander allerede bosatt i utleiebolig (dermed frigjøres flere utleieboliger til nyankomne)

7 Godt samarbeid med IMDi Samarbeider både regionalt og nasjonalt Regionalt samarbeides det bl.a. om kontakten med enkeltkommuner (informasjon og opplæring) Husbanken innstilt på å bruke kompetanse- tilskudd til å kartlegge behov, utvikle nyskapende tilbud og formidle gode eksempler


Laste ned ppt "Husbanken – Klar til å bistå kommunene Geir Barvik Administrerende direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google