Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Regjeringens boligpolitikk Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet Lillehammer, 22. mai 2012

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Økt befolkningsvekst 2 Årlig befolkningsvekst 2000 – 2011, antall personer Kilde: SSB

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Boligbyggingen øker 3 Igangsatte boliger 2000 – 2011 Kilde: SSB

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Boligprisene øker 4 Gjennomsnittlig kvm-pris 2002 – 2012 Kilde: NEF/EFF/Pöyry

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Boligpriser, bygging og befolkning 5 Kilde: NIBR

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Alle skal bo godt og trygt • Statens rolle er å legge til rette for et velfungerende boligmarked – men staten skal ikke bestemme hvor mange boliger som skal bygges • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet 6

7 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. InterCity-triangelet for jernbanen 7

8 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Tomtepolitikk – kommunenes ansvar • Det lokale selvstyre er en grunnpilar • Viktig at kommunene aktivt planlegger og regulerer arealer • Rimelige lån til tomtekjøp kan tas opp i Kommunalbanken 8

9 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” NOU 2011:15 Rom for alle  Et boligsosialt løft i kommunene  Boligeie for flere vanskeligstilte  Et mer velfungerende leiemarked

10 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Stortingsmeldinger • Bygningsmeldingen: Legges fram rundt sommeren • Boligmeldingen: Legges fram tidlig i 2013 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Statsbudsjettet 2009 – 2012 Boligpolitisk satsning – mill kr 11 2009201020112012 Lån (grunn-, start- og barnehagelån) 16 00015 00020 00015 000 Bostøtte2 8883 5923 8303 250 Bolig-, by- og område-utvikling43 4647,5 Boligetablering i distriktene20 Boligtilskudd1259820 Tilskudd til etab. og tilpasning400435 Tilskudd til utleieboliger405430 Kompetansetilskudd/forskning93105110117 Investeringstilskudd1 3051 3481 5551 202

12 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Husbanken er et supplement • EØS-regelverket • Finanstilsynet Boligkonferansen 201112

13 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Startlån øker fortsatt • Ca 10.800 husstander fikk startlån i 2011 • Viktig for førstegangs- etablerende og vanskeligstilte 13

14 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Husbankens kommunesatsing • Langsiktig og forpliktende • Kommuner med de største boligsosiale utfordringene blir prioritert • 51 kommer er nå med i satsingen 14

15 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 15 Om lag halvparten av landets kommuner har boligmarkeder kjennetegnet av: • Lav omsetning av boliger • Lite variasjon i boligmassen • Mangel på utleieboliger • Høy risiko ved nybygging • Problematisk å få finansiering Boligetablering i distriktene

16 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Ny treårig satsing –boligetablering i distriktene • En distriktspolitisk støtte til økt boligetablering i distriktene (tilskuddsordning) • Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og bedre løsninger for økt boligetablering • 12 kommuner deltar i satsingen 16

17 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Vi blir flere eldre 17 Antall personer over 80 år, 2011-2060 Kilde: SSB, anslag etter middelvekstalternativet

18 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Boligsatsing på eldre • Omsorgsplan 2015: 12.000 nye plasser innen 2015 (investeringstilskuddet) • Tilpasning av boliger (tilpasningstilskuddet) • Velferdsteknologi (Hagen- utvalget) 18

19 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Omsorgsboliger • Kommunen søker om investeringstilskudd • Boligbyggelag (og andre private) kan etter avtale stå for bygging og drift • Ikke videretildeling – men bidra til å dekke kostnader (eks. som husleie) • Bruk av ideelle og kommersielle aktører krever anbud • Eventuelt avgrense konkurranse til ideelle aktører Boligkonferansen 201119

20 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utleieboliger for unge og vanskeligstilte • Boligene oppføres og driftes av et boligbyggelag • Kommunen disponerer en andel av boligene • Husbankens tilskudd avhenger av den kommunale andelen 20

21 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 21


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google